Sağlık Alanında II. Uluslararası Öğrenci Proje Yarışması

Sağlık Alanında II. Uluslararası Öğrenci Proje Yarışması “Projenle Yarış”

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ALANINDA ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASI
GENEL PRENSİPLERİ VE BAŞVURU KOŞULLARI

Proje başvurularının değerlendirilmesinde, projenin özgün olması, başvuru yapan kişi
tarafından sunuluyor olması, daha önce herhangi bir kongre, sempozyum vb. de
sunulmamış olması, bilimsel araştırma disiplini ve araştırma etiğine uygun, yapılabilir,
literatür kullanma yetkinliği, deneysel beceri kazanma, araştırmayı planlama ve
yürütme, varsa elde edilen sonucun sunulması ve projenin ileri aşamalarıyla
amaçlanan hedefler ile birlikte yaygın etkisinin veriliyor olması prensipleri kullanılır.
Proje yarışması kapsamında kurulan Bilimsel Kurul tarafından projeler ön
değerlendirilmeye tabi tutulur, etkinliğin sabah oturumunda tüm projelerin poster başı
sunuları ile değerlendirme kriterleri doğrultusunda belirlenen 10 proje öğleden sonraki
oturumda sözlü sunu yapmaları beklenmektedir. Sözlü sunulan 10 proje arasından
dereceye giren ilk üç proje ödül almaya hak kazanır.

Başvuru Koşulları:
• Projenin yürütücüsü lisans öğrencisi olmalıdır.
• Projede en az bir öğretim elemanı danışman olarak yer almalıdır.
• Projede yer alan kişilerin proje yarışmaya katılabilmesi için onam formunu
imzalamış olması gerekmektedir.
• Proje başka bir kongre/sempozyum/çalıştay vb gibi etkinlikte sunulmamış olmalıdır.
• Proje henüz başlamamış, ilk sonuçları alınmış veya tamamlanmış olabilir.

Etkinlik Tarihi 28 Nisan 2017
Son Başvuru Tarihi: 21 Nisan 2017
Yer: Yakın Doğu Üniversitesi, Kütüphane Salon 2

PROJE ÖZET FORMU

Proje Yarışmasının ön değerlendirilmesi için aşağıdaki form Ariel 11 punto olacak şekilde tüm bilgiler yazılarak, başvuru yapan kişinin adı yazılı dosya olarak doc formatı şeklinde serdar.susever@neu.edu.tr  adresine gönderilmelidir. Proje yürütücüsü dışında Danışman Öğretim üyesi, varsa projede yer alan diğer araştırmacılar ve üniversiteleri ile fakülte-bölümleri yazılmalıdır.

 

Proje Yürütücüsü

Adı Soyadı:

Proje yarışmasına başvuracak kişi adı ve soyadı yazılmalıdır.

Örnek: Serdar Susever

Üniversitesi: Örnek: Yakın Doğu Üniversitesi
Sınıfı: Örnek: Dönem I
Danışman Öğretim Üyesi: Öğretim Üyesi Ünvanı, Adı soyadı, Üniversite, fakülte ve bölüm adı yazılmalıdır.

 

Örnek: Yrd. Doç. Dr. Serdar Susever Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Lefkoşa

Proje Başlığı: Proje başlığı amacınızı açıklayacak şekilde olmalı ve bilinen kısaltmalar dışında kısaltmalar kullanılmamalıdır.

 

Örnek: Mikroorganizmaların Üremesini  Etkileyen Faktörler

Projedeki Araştırmacılar Proje yürütücüsü ve danışmanı dışında projede yer alan diğer araştırmacılar üniversite, fakülte-bölümleri yazılmalıdır.

Örnek: Server Madencioğlu , Yakın Doğu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Lefkoşa

Mehmet Kemal Yavuzcan , Yakın Doğu Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, Dönem 4

Giriş ve Amaç: Projenin girişinde proje ile ilgili temel bilgiler verilmeli,projenin amacı açıklanmalıdır. Sözcük sayısı 70 yi aşmamalıdır.
Özgün Değer ve Yaygın Etki: Projenin niye planlandığı, diğer çalışmalardan farkı ve topluma, bilime katkısı açıklanmalıdır.  Sözcük sayısı 30 yi aşmamalıdır.
Gereç-Yöntem: Proje yapılmış veya planlanıyor ise kullanılacak denek/örnek sayısı, grupları, kullanılacak yöntemler kısaca açıklanmalıdır. Sözcük sayısı 50 yi aşmamalıdır.
Bulgular: Eğer elde edilmiş bulgular var ise kısaca verilmelidir. Sözcük sayısı 50 yi aşmamalıdır.
Tartışma: Elde edilen bulgular doğrultusunda sonuçlar tartışılmalı, çıkan sonuç verilmelidir. Eğer henüz bulgular elde edilememiş ise beklenen sonuçlar, yararlar tartışılmalıdır. Sözcük sayısı 50 yi aşmamalıdır.

 

https://neu.edu.tr/