Sağlık Alanı Derslerinde Uzaktan Eğitim Adlı ETwinning Projemiz

Projemiz, 4 Türk ortakla yürüttüğümüz bir etwinning projesidir.  Sağlık Hizmetleri Alanı dersleri için sınıf ortamı yeterli değildir. Derslerimizin konusu insandır ve insanı tanımak ve hasta ve yaşlılarımızın sorunlarına çözüm bulabilmek için pek çok materyale ihtiyaç vardır. Web 2.0 araçları da ihtiyacımız olan materyalleri uzaktan eğitimde de sağlayarak konularımızı somutlaştırma ve öğrencilerimizin aktif katılımı imkanını sunmaktadır.
Bu projede pandemi süreciyle uzayan uzaktan eğitim ortamlarında dijital becerileri ve yenilikçi pedagojileri kullanarak, dersleri anlamakta güçlük çeken öğrencilerin motivasyonunu arttırmayı, öğrencileri güvenli internet kullanımı hakkında bilinçlendirmeyi, web 2,0 araçlarını kullanarak öğrenciler ve öğretmenler için daha eğlenceli bir eğitim ortamı oluşturmayı amaçlıyoruz. Böylece öğrencilerin teorik olarak öğrendikleri bilgileri bilgi temelli hayat problemine dönüştürüp bu problemin çözümüne dair fikirler üretmelerini sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Projemize destek bekliyoruz.