SAĞLIĞIN BAŞI KAHVALTI

Ana Alan: BİYOLOJİ
Tematik Alan: Sağlıklı Beslenme

SAĞLIĞIN BAŞI KAHVALTI

Öğrenci: ZEYNAL SAYİN Öğrenci: FIRAT ÇOÇGA
Danışman: AYHAN GÖLBAŞ

Günün en önemli öğününün kahvaltı olduğu söylenir. Ancak biz
öğrenciler gibi güne erken başlayan pek çok insan kahvaltısını ya
alelacele ve özensiz yapar ya da hiç yapmaz. Bizim amacımız iyi
yapılan kahvaltının bağışıklık sistemi üzerindeki etkisini ortaya koyarak
kahvaltı yapmaya isteksiz öğrencilerde farkındalık yaratmak ve
kahvaltıya teşvik etmek. bunun için 2. ay boyunca hasta olup okula
gelmeyen öğrenci arkadaşlarımızı tespit ederek, onlara kahvaltı
alışkanlıkları ile ilgili hazırladığımız bir anket formunu uygulayacağız.
Daha sonra bu arkadaşlarımızın sayısı kadar anket formunu da 2. ay
boyunca hiç hastalanmamış arkadaşlarımızdan rastgele seçerek
oluşturduğumuz örneklem grubuna uygulayacağız. Oluşturduğumuz 1.
ve 2. Örneklem guruplarında yaş grubu ve kız erkek dengesine mümkün
olduğu oranda dikkat edeceğiz. Bu çalışma sonucunda kahvaltının
bağışıklık sistemi üzerinde ki etkisini tespit ederek arkadaşlarımız ile
paylaşacağız. böylece kahvaltı yapmayan ya da kahvaltı yapma
konusunda isteksiz olan arkadaşlarımızı kahvaltı yapmaya teşvik
etmeyi planlıyoruz ve kahvaltı yapmadan okula gelmeyelim sağlığın
başı kahvaltı diyoruz.