Sağım Solum Bilim 2019

SAĞIM SOLUM BİLİM 2019
4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Bilim insanın içinde yaşadığı doğayı ve toplumu, hatta kendisini anlamasını, sağlar. Ama sadece bununla kalırsa bilimsel bilgi pasif, durağan bir bilgi; insan kafasında bir süs olur. Günümüz koşullarında, ülkelerin bilimsel yöntemleri ve bilimsel verilere dayalı yaklaşımları günlük yaşamlarında kullanma veya tercih etme yetenekleri diğer ülkeler içindeki yerlerini ve saygınlıklarını doğrudan etkilemektedir. Bilimi insan kafasında süs olmaktan çıkarıp günlük yaşamlarında sentezlemeyi başaran toplumlar hep birkaç adım öndedir. Bu nedenle bilimsel bilgi toplum ile buluşmalı, görselleştirilmeli ve etkileşimli uygulamalar ile desteklenmelidir. Bu amaçla yapılacak atölye çalışmaları, genç beyinlerin bilimi gerçek yaşamla ilişkilendirmesinde kolaylık sağlayacaktır. Projede, öğrencilerin gözleme ve uygulamaya dayalı aktif olarak katılabileceği, merak, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerini tetikleyen ve eğlenceli oyunlarla desteklenen etkinlikler yer almaktadır. Bu etkinlikler ile öğrencinin, dinleyici konumundan çıkararak bilimsel düşünme becerileri kazanmaları hedeflenmektedir. Böylece öğrenciler bilimsel bilgiyi günlük yaşantısında kullanabilen, bilimsel bakış açısına sahip ve özgüven sahibi bireyler haline gelecektir. Samsun ili içerisinde yer alan devlet okullarının 8. sınıfında öğrenim gören 30 öğrenci hedef kitlemizi oluşturacaktır. Projede her bir temel bilime ait (matematik, fizik, kimya ve biyoloji) 3’er etkinlik olmak üzere toplamda 12 etkinlik ve 2 arazi çalışması bulunmaktadır. Etkinlikler 5 ve 3 kişilik öğrenci grupları ile 5 gün boyunca çapraz eğitim programı uygulanarak gerçekleştirilecektir. Her gün düzenlenecek oyun etkinlikleri, proje ekibi ile katılımcıların kaynaşmasını ve öğrencilerin yaratıcılık, estetik ve iletişim becerisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Proje kapsamında, öğrencilerin öğrendikleri bilgilerle gerçek yaşam durumları arasında bağlantı kurabilmelerini günlük yaşam bilim testi, bilime karşı tutumlarındaki değişimler için Duran (2008) tarafından geliştirilen tutum ölçeği ve bilime yönelik ilgilerini değerlendirmek için de yansıtıcı öğrenci günlükleri kullanılacaktır. Proje sonucunda elde edilen tüm sonuçlar bilim dünyası ile paylaşılacaktır.

Proje Yürütücüsü
Dr.Melek ÖZPİÇAK
Ondokuz Mayıs University
Faculty of Sciences and Arts
Department of Biology

Web sayfası güncellenecektir. Lütfen takipte kalınız.

Proje Sitesi :