SAFRANBOLU BELEDİYESİ LOGO YARIŞMASI

son başvuru tarihi : 7 Aralık 2012

Safranbolu Belediyesi tarafından başlatılan “ Safranbolu Belediyesi Logosunu Arıyor “ adlı yarışmanın son başvuru tarihi 7 Aralık.

Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler müdürlüğünden yapılan açıklamada, “ UNESCO Dünya Miras Listesi Üyesi ve Kültür Kenti Safranbolu’nun kendini ifade edecek daha kaliteli bir logo’ya ihtiyacı olduğu düşünülmüş ve bu çerçevede bir yarışma düzenlenmiştir. Yarışmaya talebin yoğun olması nedeni ile son başvuru tarihini 7 Aralık 2012 tarihine kadar uzatmış bulunmaktayız “ denildi.

Yarışma şartnamesi aşağıda yayınlanmaktadır.

SAFRANBOLU BELEDİYESİ LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. KONU:
Safranbolu Belediyesi’nin kurumsal logosunun (amblem/logo) creative, akılda kalıcı ve işlevsel kullanımına imkân sağlayacak şekilde tasarlanıp, oluşturulması.

2. AMAÇ:
Yarışmanın amacı; UNESCO Dünya Miras Listesi üyesi, Osmanlının parmak izi Safranbolu kendini ifade edebilecek kalitede bir logo tasarlanması.

3. YARIŞMA KOŞULLARI
A. Yaş sınırının bulunmadığı yarışma, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları dışındaki tüm profesyonel ve amatör grafik tasarımcıları ile öğrencilere açıktır.
B. Her katılımcı en fazla beş adet çalışmayla yarışmaya katılabilir.
C. Tüm çalışmalar “Safranbolu Belediyesi” ibaresiyle birlikte değerlendirilmelidir.
Ancak, logo ile “Safranbolu Belediyesi” unvanı tek başına veya birlikte kullanıma uygun tasarlanmalıdır.
D. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak, logonun kullanım alanları göz önüne alındığında; her türlü basılı materyal, (broşür, gazete, dergi vb.) için dört renkli baskı tekniğine (ofset-trigromi) ve dijital ortamlara da uygunluğu düşünülmelidir. Ayrıca, rozet, bayrak, anahtarlık, plaket/şilt vb. her türlü promosyon ürünü ve açık hava materyalleri üzerinde de kullanılabilir olması da göz önüne alınmalıdır.

Eserler, A3 çıkış üzerinde, standart logo sunumu şeklinde (büyük, alt bölümde küçük uygulamaları – renkli ve siyah/beyaz yan yana) hazırlanıp, fotoblok ve benzeri hafif board üzerine sıvanmış olarak teslim edilecektir.

Ayrıca Adobe Illustrator, FreeHand ya da İnDesing programlarından biri ile hazırlanmış belge olarak her bir çalışma vektörel ve JPEG versiyonlarıyla birlikte CD ortamında da sunulacaktır.

CD ile birlikte tasarımcı; yarattığı eserde kullanılan unsurların anlamını, yarım A4 sayfasını geçmeyecek bir yazıyla açıklayacaktır.
E. Her esere yarışmacı tarafından altı rakamdan ya da harften oluşan bir rumuz verilecektir.

Rumuz; paket üzerine, CD’nin üzerine ve çıkışın arkasına yazılacaktır. Yarışmacı her eser için ayrı ve kapalı bir kimlik zarfı düzenleyecektir. Kapalı kimlik zarfının üzerinde, katılımcının eseri için kullandığı “RUMUZ” ile “Safranbolu Belediyesi LOGO YARIŞMASI” ibaresi bulunacaktır.
Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. Kimlik zarfının içinde eserin rumuzu, katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve yılı, kısa özgeçmişi ve iletişim bilgilerini (adres, telefon ve e-posta) içeren bir katılımcı formu konulacaktır. Eserler ve diğer evrak, siyah PVC resim çantalarında teslim edilecek, bu çanta üzerinde katılımcı rumuzunun yer alacağı sağlam bir etiket bulundurulacaktır.(Büyük, orta ve küçük boylarda, büyükten küçüğe doğru üç sıra halinde; renkli ve siyah-beyaz örnekleri ile)söz konusu çanta teslim alanlar tarafından kırmızı mumla mühürlenecek ve tesellüm zaptı ile belgelendirilecektir.
F. Teslim edilen çalışmalar Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır. Seçici kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışmanın neticesinde, Seçici Kurul herhangi bir eserin, herhangi bir ödüle layık görmekle birlikte, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eşzamanlı, başka bir yarışmaya katıldığı veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığının veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, alınan ödül iptal edilir ve eğer verilmişse, ödül sahibinin, ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından hiçbir manada talep hakkı doğurmaz.
G. Eserlerin Safranbolu Belediyesi’nin ihtiyacını karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle yarışma tekrarlanabilir ya da her aşamasında iptal edilebilir.

H. Yarışmada kurumsal temsile uygun görülüp seçilen tasarımların tüm hakları Safranbolu Belediyesi’ne devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan amblem ve logoda hiç bir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. Diğer tasarımlar, sonuçların duyurulmasından sonra 30 gün içerisinde aynı adresten geri alınabilir. Bu süre içerisinde alınmayan çalışmalardan Safranbolu Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

İ. Ön eleme sonrasında değerlendirmeye layık görülen eserlerin yüksek çözünürlükteki kopyaları seçici kurul tarafından katılımcılardan talep edilebilir. Seçici kurul bu eserlerin sahiplerinden eserlerin üzerinde değişiklik yapılmasını isteyebilir. Bunun için ayrıca Safranbolu Belediyesi tarafından bir ödeme yapılmaz.

J. Eserler Seçici Kurul tarafından “orijinallik” “yaratıcılık”, “özgünlük”, “uygulamadaki başarı” ve“markaya kattığı değer” kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

K. Yarışma sonunda seçilen eser Safranbolu Belediyesi Logosu olarak belirlenmek ve son kademe değerlendirmeye esas (10 aday, katılımcı) diğer eserlerle birlikte basılı ve görsel ortamlarda kamuoyuna sunulacaktır. Bundan dolayı eser sahiplerine ayrıca bir telif ödenmeyecektir.

L. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
M. Yarışmaya katılan eserler ön elemeye tabi tutulacaklar ve on eser asıl değerlendirme için aday olarak tespit edilecektir.

4. TELİF HAKLARI
Katılımcı, seçilen eserinin Safranbolu Belediyesi tarafından kullanılmasına süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için Safranbolu Belediyesi’ne tam lisans verdiğini kabul eder.

Bu şekilde kullanılan eser için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı; Safranbolu Belediyesi’nin ödül alan eseri, Safranbolu Belediyesi Logosu olarak kendi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili, rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. ESERLERİN TESLİMİ

Eserler, elden, posta veya kargo yoluyla en son 7 Aralık 2012 mesai bitimine kadar;
Safranbolu Belediyesi Kurumsal Logo Yarışması
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çeşme Mahallesi Şekerci Sokağı No:6 Safranbolu Belediye Başkanlığı Çarşı-Safranbolu KARABÜK adresine ulaştırılmış olmalıdır.
Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

6. YARIŞMA TAKVİMİ

Son Teslim Tarihi: 7 Aralık 2012

Jüri Ön elemeler: 11 Aralık 2012

Aday Eserlerin

Değerlendirilmesi 13 Aralık 2012

Sonuçların Açıklanması: 20 Aralık 2012

Sonuçlar, belirtilen tarihten itibaren kamuoyuna basın ve Safranbolu Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden açıklanacaktır.
Dereceye girecek nitelikte logo seçilmesi halinde ödül ve ödül ücretleri, hak sahiplerine Safranbolu Belediyesi’nin hazırladığı Uluslar arası Altın Safran belgesel Film Festivali kapsamındaki etkinliklerde ödenecektir.

7. ÖDÜL

1. lik ödülü: 5.000 TL
2. lik ödülü: 3.000 TL
3. lik ödülü: 2.000 TL

Kurul ilk toplantısında çalışma esaslarını ve toplantı takvimini belirleyecektir.

Safranbolu Belediyesi, değerlendirme toplantısına katılamayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.
Seçici kurul ön eleme sonrasında belirlediği on aday eserin değerlendirmesini nihai sonuca kadar gerekli sayıda toplantılarla sürdürecektir.