Safiye Ayla ve Zeki Müren 4. Ses Yarışması

TÜRK EĞİTİM VAKFI ve TSK MEHMETÇİK VAKFI’NIN DÜZENLEDİĞİ

“Safiye Ayla ve Zeki Müren 4. Ses Yarışması”

Esasları

AMAÇ:

Türk Eğitim Vakfı ve Mehmetçik Vakfına yaptıkları bağışlarla çalışmalarımıza büyük katkıları olan, ölümsüz sanatçılar Safiye AYLA ve Zeki MÜREN’i anma ve anılarına yeni sesleri topluma tanıtma amacı ile üç yılda bir yapılarak geleneksel hale getirilen ses yarışması bu yıl da düzenlenmektedir. Yarışmanın medya sponsoru TRT Müzik’tir ve TRT Müzik kanalında canlı olarak yayınlanacaktır.

KATILMA KOŞULLARI:

Yarışmaya 31.12.1977 – 01.01.1994 tarihleri arasında doğmuş olan vatandaşlar (bu tarihler dahil) katılabilirler.

Yarışmaya TRT ve Devlet Korolarının kadrolu sanatçıları ile piyasada ticari çalışmalar yapan profesyonel sanatçılar katılmazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Yarışmaya katılmak isteyen adaylar; TRT Türk sanat müziği Repertuarında bulunan eserlerden birini her yarışma için bir eserin CD veya kasete kaydedecekleri icralarını, özgeçmişlerini, son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraflarını, eserlerin yedişer adet notasını ve noterden tasdikli imza örneklerini, açık adres, e-posta adresi ve telefon bilgileriyle birlikte 12 Kasım 2012 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese posta, kargo veya elden ulaştıracaklardır. Yarışmacılar CD veya kasete okuyacakları eserleri, çalgı eşliğinde veya çalgı eşliği olmadan kaydedebilirler.

Başvuruda Bulunacaklar:

Yarışmaya katılmak üzere doldurdukları CD veya kaset üzerine, yalnızca seçtikleri rumuz ile katılacakları dalı ( Safiye AYLA veya Zeki MÜREN şeklinde) yazacaklar; kimlik belirleyici isim, vb. işaret koymayacaklardır.

Adı-soyadı, doğum tarihi, adres, telefon/faks, e-posta gibi şahsi kimlik bilgilerini yarışma esaslarını aynen kabul ettiklerini beyan eden yazılı ve imzalı bir belgeyi bir kapalı zarfa koyacak, zarf üzerinde yarışma dalı veya dalları ile seçilen rumuz bulunacaktır.

İcra edilen eserlere ait 7’şer nota, bir başka zarfa konacak; zarf üzerine yarışma dalı ve rumuz yazılacaktır. (Her yarışma için ayrı, ayrı)

Adaylar, her iki yarışmaya da katılabilirler. Bu durumda, tek başvuru yeterli olacaktır. Ancak 1.2.ve 3. maddelerde istenen belgeler her iki dal için ayrı, ayrı düzenlenmelidir.

Aynı eserle her iki dal için başvuruda bulunulamaz.

Başvurular taahhütlü posta, APS, kargo ve/veya şahsen Vakıf binasına teslim şeklinde yapılabilir.

Yarışmacıların her hangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için tavsiye ve önerilerin yer aldığı “diğer hususlar” başlığı altındaki konuları okumaları önemle tavsiye olunur.

YARIŞMA SÜRECİ:

Yarışma üç aşamada gerçekleştirilecektir:

Yarışmacılar CD veya kasette kayıtlı icralarını 12 Kasım 2012 tarihine kadar TEV’e iletecek ve bu aşamada, gönderilen eserler ön jüri tarafından dinlenerek değerlendirilecektir.

İkinci aşamada, ilk değerlendirme sonucu seçilen yarışmacılar, 26 Kasım 2012 tarihinde İstanbul’a davet edilerek ön jüri tarafından bu kez canlı olarak saz eşliğinde dinlenecek ve Safiye AYLA adına 6, Zeki MÜREN adına 6 aday belirlenecektir.

Üçüncü aşamada: Safiye AYLA ve Zeki MÜREN adlarına seçilen 6’şar aday 8 Aralık 2012 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Salonunda halk önünde yarışacaklardır. Final jürisi tarafından yapılacak değerlendirme sonucu, her iki dalda 1., 2., 3., 4., 5. ve 6. olacak adaylara para ödülü ve plaket verilecektir.
ÖDÜLLER:

Final yarışması sonucu yarışmacılara aldıkları derecelere göre aşağıdaki ödüller verilecektir. (Her iki daldaki)

Birincilere 10.000. TL. + Plaket

İkincilere 7.000. TL. + Plaket

Üçüncülere 5.000. TL. + Plaket

Dördüncü, Beşinci ve Altıncılara 2,000.TL. + Plaket

JÜRİ DEĞERLENDİRME KISTASLARI :

Jürinin değerlendirmesinde katılan yarışmacıların ses güzelliği, yorumu, diksiyonu, üslup ve tavrı, seçilen eserin zorluk derecesi ve ses genişliği gibi kriterler dikkate alınacaktır. Geleneksel icra anlayışımızın ön planda tutulması husus, tercih sebebi olacaktır.

DİĞER HUSUSLAR:

Yarışma, Vakıf Kurulunca gerçekleştirilir.

Jüri Üyeleri Düzenleme Kurulu tarafından belirlenir.

Gerekli hallerde bu esaslarda değişiklikler yapmaya, tarihleri değiştirmeye Düzenleme Kurulu yetkili kılınmıştır.

Adaylar, bu esasların “BAŞVURU ŞEKLİ” başlığını taşıyan bölümünde belirtilen hususlara çok dikkat edecek, katılacakları yarışma dalını ve seçecekleri rumuzları mutlaka yazacak, yarışma esaslarını ve şartlarını kabul ettiklerini beyan eden yazılı ve imzalı belgeyi mutlaka vereceklerdir. Söz konusu belgeyi vermeyenler yarışma dışı tutulacaklardır.

Şahsi kimlik bilgilerini ihtiva eden müracaat belgeleri ilk değerlendirmeden sonra açılacaksa da, her iki yarışma için birden fazla müracaat edenler, yaş, kimlik vb. konularda hatalı bildirimde bulunanlar, hangi aşamada olursa olsun, Düzenleme Kurulu’nca yarışma dışı bırakılacaklardır.

Son iki aşamaya İstanbul dışından katılacak yarışmacıların, İstanbul’a gidiş-dönüş, yol (otobüs-tren) ücretleri ve İstanbul’daki konaklama, yemek bedelleri TEV tarafından karşılanacaktır.

Postadaki gecikmelerden Düzenleme Kurulu sorumlu tutulamaz.

Bu esaslarda belirtilen hususlarda tereddüt oluşması ve hüküm bulunmaması halinde Düzenleme Kurulu’ndan alınan görüşe göre hareket edilir.

Yarışmaya başvuruda bulunanlar bu esasları aynen kabul etmiş sayılır.

Türk Eğitim Vakfı

Büyükdere Cad. TEV Kocabaş İşhanı No: 111 Kat: 8

34349/Gayrettepe/İSTANBUL

Tel :0212 318 68 72

Tel :0212 318 68 05

Faks :0212 272 62 17