Sabancı Üniversitesi Öykü Yarışması

Sabancı Üniversitesi Yazma Becerileri Merkezi, bu yıl da bir öykü yarışması düzenlemektedir.

Bu yılki Öykü Yarışmasının Temel Kuralı:
Ya  “Öğrendiğimde dünya başıma yıkılmıştı”  veya, tercihe göre,  “Öğrendiğinde dünya başına yıkılmıştı” kelimeleriyle başlayan öyküler bekliyoruz yarışmacılardan. (Bu kelimelerin ardına ister nokta, ister virgül, ister üç nokta, ister noktalı virgül, ister ünlem işareti koyabilirsiniz).
Şekle İlişkin Kurallar:
· Yarışma, Türkçe düzenlenecektir.
· Öyküler Word formatında,  iki aralıklı, “Times New Roman” 12 punto harflerle yazılmalı ve uzunlukları  10 sayfayı geçmemelidir.
· Sayfa sayısının alt sınırı yoktur – yani öykü, istendiği kadar kısa olabilir.
· Öyküler daha önce yayımlanmamış olmalıdır.
· Her yarışmacı, yarışmaya en çok 3 öykü gönderebilir.
Gizlilik:
Yarışmaya rumuz ile katılınacaktır; jüri değerlendirmeleri bitene kadar, sadece rumuza bakılacaktır.
1) Öykünüzün üzerine sadece rumuzunuzu ve öykünün başlığını yazın.
2) Bu öyküyü, attachment olarak, isminizi ve rumuzunuzu bildiren bir e-mail’le oykuyarismasi@sabanciuniv.edu  adresine gönderin.
3) Öykünüzün bilgisayar çıktılarını, 5 kopya halinde Yazma Becerileri Merkezi – Nevcan Özbay’a kapalı bir zarf içinde, üzerine rumuzunuzu yazarak iletin.
(Birden çok öyküyle katılıyorsanız, hepsi için tek rumuz kullanabilirsiniz).
Rumuzunuzu, oykuyarismasi@sabanciuniv.edu adresine erişimi olan tek bir kişi bilecektir.
Öykülerin değerlendirmesi bittiğinde, sadece kazananların ismi açıklanacaktır.
Değerlendirme:
Ödüle aday yapıtlarda
o  Özgünlük / yaratıcılık,
o  Yazınsal değer / “öykü” formatına uygunluk
o  Türkçeyi kullanmada / dil ve anlatımda başarı,
aranacaktır.
Kimler Katılabilir:
Yarışma,
 ·  Sabancı Üniversitesi’nin bütün öğrencilerine (lisans ve lisansüstü),
 ·  Sabancı Üniversitesi’nin bütün personeline (akademik ve idari),
 ·  Sabancı Üniversitesi kampüsünde hizmet veren bütün şirketlerin personeline
 ·  Sabancı Üniversitesi kampüsünde yaşayan herkese (lojmanlarda yaşayanların eş ve çocukları dahil), açıktır!
Tek, edebi ürünleri daha önce profesyonel anlamda yayınlanmış olan kişiler, yarışmaya katılamazlar.
Son başvuru tarihi, 12 Mart 2012, Pazartesi gecesidir!

Bu tarihten sonra gönderilen öyküler, değerlendirmeye alınmayacaktır!
Sonuçların açıklanması ve ödül töreni, 2011-2012 Bahar Dönemi sona ermeden gerçekleşecektir.
Seçici Kurul üyeleri ayrıca duyurulacaktır.
Öykülerinizi heyecanla bekliyoruz.