Sabancı Üniversitesi Deneme Yarışması 2012

Deneme Yarışması 2012: “Dinlemek”
Yazma Becerileri Merkezi, bu yıl da bir deneme yarışması düzenlemektedir.
Bu yılki Deneme yarışmasının teması, “Dinlemek”.
Şekle İlişkin Kurallar:
· Yarışma, Türkçe düzenlenecektir.
· Denemeler “Word” formatında, 2 aralıklı, “Times New Roman” 12 punto harflerle yazılmalı ve uzunlukları 1500 kelimeyi geçmemelidir.
 · Denemeler daha önce yayımlanmamış olmalıdır.
 · Her yarışmacı, yarışmaya en çok 3 deneme gönderebilir.
 Gizlilik:
Yarışmaya rumuz ile katılınacaktır; jüri değerlendirmeleri bitene kadar, sadece rumuza bakılacaktır.
 1) Denemenizin üzerine sadece rumuzunuzu ve denemenin başlığını yazın.
2) Denemenizi, attachment olarak, isminizi ve rumuzunuzu bildiren bir e-mail’le denemeyarismasi@sabanciuniv.edu  adresine gönderin.
3) Denemenizin bilgisayar çıktılarını, 5 kopya halindeYazma Becerileri Merkezi – Nevcan Özbay’a kapalı bir zarf içinde, üzerine rumuzunuzu yazarak iletin.
(Birden çok denemeyle katılıyorsanız, hepsi için tek rumuz kullanabilirsiniz).           
Rumuzunuzu, denemeyarismasi@sabanciuniv.edu adresine erişimi olan tek bir kişi bilecektir.
Denemelerin değerlendirmesi bittiğinde, sadece kazananların isimleri açıklanacaktır.
Değerlendirme:
Ödüle aday denemede
o  Türkçeyi kullanmada başarı / dil ve anlatım,
o  Fikirde özgünlük / yaratıcılık,
o  Yazınsal duyarlık / “deneme” olarak bütünlük, değer
aranacaktır.
Kimler Katılabilir:
Yarışma,
· Sabancı Üniversitesi’nin bütün öğrencilerine (lisans ve lisansüstü),
· Sabancı Üniversitesi’nin bütün personeline (akademik ve idari),
· Sabancı Üniversitesi kampüsünde hizmet veren bütün şirketlerin personeline
· Sabancı Üniversitesi kampüsünde yaşayan herkese (lojmanlarda yaşayanların eş ve çocukları dahil),
açıktır!
Tek, edebi ürünleri daha önce profesyonel anlamda yayınlanmış olan kişiler, yarışmaya katılamazlar.
Denemelerin son teslim tarihi, 27 Şubat 2012 Pazartesi gecesidir.

Bu tarihten sonra gönderilen denemeler, değerlendirmeye alınmayacaktır!
Sonuçların açıklanması ve ödül töreni, 2011-2012 Bahar Dönemi sona ermeden gerçekleşecektir.
Seçici Kurul üyeleri ayrıca duyurulacaktır.
Denemelerinizi heyecanla bekliyoruz!

“Deneme” Türü Hakkında:
“Deneme”, akademik bir metin veya makale değildir! Deneme, öykü de değildir!
Deneme, bir kavram hakkındaki (bu yılki yarışma itibariyle “dinlemek” kavramı) çok kişisel duygu, izlenim ve düşüncelerimizin, ister neşeli / şakacı, ister kederli, ister öfkeli, ister başka herhangi bir şekilde ele alınması, incelenmesi, evrilip çevrilmesidir. Denemenin malzemesi, esas olarak kendi düşüncelerimiz, kendi hayatımız, kendi deneyimlerimiz, kendi duygularımızdır.
Deneme, ele alınan kavramı bireysel-kişisel boyutta etraflıca anlama çabamızdır. Bu süreçte kendimizi “deşerken”, bir anlamda diğer insanların da o konuda hissettiklerinin özünü yakalamış oluruz. Bu yüzden de yazının hem çok içten, samimi, açık ve dürüst olması, hem de bir iç tutarlığına sahip ve geniş ufuklu olması, çok önemlidir!