RÜZGAR VE MOMENTUM

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması

İLİ:Ankara

OKUL ADI: ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel İlköğretim Okulu

HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Cem Anıl

DANIŞMAN ÖĞRETMEN:  Meltem Akmermer

PROJE AMACI:
Rüzgar enerjisini en verimli şekilde kullanmaktır.

PROJE HEDEFİ:
RÜZGAR TÜRBİNİNİN KANATLARI ÜZERİNE TIPKI UÇAKTAKİ GİBİ BOMBE KOYULMASI. HER BİR KANADIN ÜZERİNE KÜÇÜK KANATLAR EKLENMESİ. DAHA HAFİF RÜZGARLARDA DA TÜRBİNİN ÇALIŞMASI DÜŞÜNCESİYLE RÜZGAR TÜRBİNİNİN VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI.

PROJE ÖZETİ:
Küresel ısınmanın en büyük sonuçlarından biri de barajların kuruması. (Ankara?da bu olayı son zamanlarda çok yaşıyoruz.) Dolayısıyla da barajlardan kazanılan enerji kullanılamaz hale gelecek. Daha az rüzgarlı bölgelerde çalışabilecek olan rüzgar türbinleri geliştirilebilir ise elektrik enerjisi gereksiniminin bir kısmı rüzgar enerjisi ile sağlanacaktır. Proje çalışmalarım, rüzgar türbininin kanatlarını inceleyerek daha az rüzgarlarda da çalışabilmesi için onu geliştirmektedir.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER:
Gözlem: Ankarada rüzgarın daha az olması sebebiyle az miktarda rüzgar türbini olması. ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesinde gördüğüm açısal momentum deneyini gözledim. Rüzgar türbinlerindeki ana kanatlar üzerine konmuş, kütlesi ve boyu ana kanatlara göre küçük kanatların, ana kanatlar üzerinde bir tork etkisini incelemek için kontrollü bir deney tasarladım. Bilgilenme: Açısal Momentum, Tork ve Açısal Momentumun Korunumu kavramlarını, Bernoulli Kanunun uçak kanadına uyarlanışını, hareket enerjisi ile elektrik üretimini, rüzgar türbinlerindeki kanat tasarımlarını, hangi faktörlerin türbin verimliliğini etkilediğini araştırdım. Üç kanatlı, kanatları saat yönünde dönecek şekilde tasarlanmış bir rüzgar türbini (kontrol grubu), aynı düzenekte her kanadın üzerinde ana kanatların döndüğü yönde dönecek küçük kanatlar bulunan bir türbin daha yaptım. (deney grubu) Malzemeler: Sıkıştırılmış köpük, Mantar, metal pinler, Yapıştırıcı, 2 adet motor, Voltmetre, Somunlar Deney düzeneği: Sıkıştırılmış köpükler işlenir, uçak kanadı formuna getirilir.(6büyük, 9küçük) Kanatlar, mantar üçgenlere takılır, büyük kanatlarla iki adet rüzgar paneli oluşturulur. (Biri deney grubu, biri kontrol grubu için) Deney grubundaki panelin pallerinin her birinin üstüne küçük kanatlarla oluşturulmuş küçük paneller monte edilir. Panellerin her birine motor bağlanır. Kontrol grubu ve deney grubuna eşit miktarda hava üflenir ve pallerin dönmesi sağlanır. İki grubun motorlarının ucuna voltmetre bağlanarak elde edilen elektrik ölçülür. Beklenen Sonuçlar: Deney grubundaki rüzgar türbininin daha hızlı dönmesini ve daha çok elektrik enerjisi üretmesini bekliyorum. Tahmini bütçe 75 YTLdir. Proje takvimi: Ekim: Rüzgar türbinleri, kanat yapıları, momentum, elektrik üretimi hakkında bilgi dinme. Ekim3.4.hafta kanat tasarımı. Kasım: Malzeme temini, kanatların yapımı. Aralık: Motor bağlama, kontrol ve deney grubunu çalıştırma. Ocak, Şubat, Mart, Nisan: kanat tasarımını geliştirme.

Fen ve Teknoloji Projesi
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI
Bu Benim Eserim Proje Yarışması