RUSYA’DA NÜKLEER MÜHENDİSLİK ALANINDA EĞİTİM PROGRAMI SINAV DUYURUSU

Bilindiği üzere, 12/5/2010 tarihinde Ankara’da imzalanan, 15/7/2010 tarih ve 6007 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan, 27/8/2O10 tarih ve 2010/918 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türk-iye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma’ onaylanmıştır.

 

Anılan Anlaşmanın 6. Maddesinin 5.fıkrasında Rus tarafının, Türk vatandaşlarının ücretsiz olarak eğitilmesi ve kurulacak nükleer güç santralinin işletilmesinde istihdam edilmesi hususlarında yükümlü olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede, Türkiye’deki üniversitelerde eğitim gören 50 Türk öğrenci, 2011 yılında yazılı ve sözlü sınavları yapılarak, masrafları Akkuyu NGS Elektrik Üretim A Ş. tarafından karşılanmak üzere2011-2012 eğitim-öğretim yılı için Rusya’daki Mephi Üniversitesi’ne nükleer mühendislik eğitimi için gönderilmiştir.

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazıda; 2012-2013 eğitim-öğretim yılı için Akkuyu NGS Üretim A.Ş tarafından 75 Türk öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlarının yapılarak Mephi Üniversitesi’ne gönderilmesinin planlandığı ve Rusya’da nükleer mühendislik alanında eğitim programı sınav duyurusunun – üniversitelere iletilerek öğrencilere duyurulmasının sağlanması talep edilmektedir.

 

Söz konusu sınav duyurusu ile ilgili olarak adaylarda aranan şartlar, başvuru süresi, başvuru formu ve 15 Temmuz 2012 Pazar günü Saat:l3:00’de Ankara Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde yazılı sınav yapılacağı hakkındaki bilgiler 21 Mayıs 2012 tarihinden http://www.akkunpp.com internet adresinde yer almaktadır.

Rusya Federasyonu Türk öğrenciler için, Türkiye ile imzalanan Hükümetlerarası Anlaşma çerçevesinde, Rusya’daki üniversitelerde mesleki uzmanlık eğitimi alma imkanı sağlamıştır. Türk öğrenciler, mezun olduktan sonra Türkiye’de kurulacak nükleer sanayi şirketlerinde çalışacaklardır.

Mersin’de kurulacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) görevlendirmek üzere 2012-2013 öğretim dönemi için Rusya’da eğitim alacak Türk öğrenci sayısı 75 olarak belirlenmiştir. Sınava üniversitelerin Fen-Edebiyat ve Mühendislik Fakültelerinin, fizik, ve/veya matematik derslerinin okutulduğu tüm bölümlerinin hazırlık, 1, 2, 3 ve 4. sınıfında okuyan Türk uyruklu öğrencileri başvurabileceklerdir. Başvuru ile ilgili bilgiler ve başvuru formuna  sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Başvuru Formu İçin Tıklayın