Rotamız Atamız Konulu resim ,kompozisyon ve şiir yarışması

Atatürk Yarışma

19 Mayıs 2019’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’ a çıktığı dönemde yurt genelinde bulunulan şartların , denizden gerçekleşen seyahat kararının alınmasını etkileyen faktörlerin , seyahat zorluklarının ve Samsun’a çıkışı ile başlayan Cumhuriyet ve bağımsızlık mücadelemizin konu alındığı, Milli mücadele ve bağımsız bir Türkiye
bilincinin çocuklarda da ve gençlerde sağlıklı bir biçimde oluşturulması ve Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimi’nin tarihsel sürecininin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve Cumhuriyet Mücadesi Başlangıcımızın 100. Yılı olması amacıyla düzenlenen “Rotamız Atamız” Konulu resim ,kompozisyon ve şiir yarışması.

AMACI
a. Mücadelemizin 100.yılında Kurtuluş Savaşının dünü, bugünü ve yarınına ilişkin duygu ve düşüncelerini eğitim öğretim ortamına yansıtmak,
b. Ulusal ve uluslararası barış, dostluk, kardeşlik duygu ve düşüncelerini kazandırmak,
c. Öğrencilere Kurtuluş Savaşının sosyal, kültürel ve tarihi önemini kavratmak,
d. Geçmiş kültürel değerlerle yeni kültürel değerler arasında bağ kurmak.
e. Bağımsız bir Türkiye bilincinin ve Atamız Mustafa Kemal Atatürk’ün önemini vurgulamak.

KAPSAMI
Türkiye’deki ilköğretim ortaöğretim ve lise okulları öğrencileri.

HEDEF KİTLESİ
* İlköğretim okullarındaki öğrencileri kapsamak üzere 1-2-3-4. sınıf öğrencileri
arasında resim,
* Ortaöğretim okullarındaki öğrencileri kapsamak üzere 5-6-7-8. sınıf öğrencileri
arasında şiir
* Lise okullarındaki öğrencileri kapsamak üzere 9-10-11-12. sınıf öğrencileri
arasında kompozisyon

SÜRESİ
20.02.2019 – 19.05.2019

KATILIM KOŞULLARI

Resim Yarışmasına Katılma Şartları:
1. Öğrenciler birer eserle yarışmaya katılacaktır.
2. Ölçüler: 35×50 cm ölçülerinde (standart resim kâğıdı).
3. Suluboya, guaj boya, pastel boya.

Kompozisyon ve Şiir Yarışmasına Katılma Şartları:
1) Öğrenciler birer eserle yarışmaya katılacaktır.
2) Eserler en fazla iki A4 dosya kâğıdına mürekkepli kalemle okunaklı bir şekilde ya da 12 punto Times New Roman yazı tipinde 1,5 aralıkla kağıdın bir yüzüne yazılacaktır.
3) Kompozisyonlar ve şiirler dil, üslûp, anlatım, içerik ve estetik yönünden belli bir kalitede ve doğru bir Türkçe ile yazılmış olmalıdır.

İÇERİK
Yarışmaya katılacak eserler Rotamız Atamız konulu olup kamuoyunda, özellikle genç nesillerde 19 Mayıs .1919 tarihinden başlayarak Cumhuriyet ve bağımsızlık mücadelemizi ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk kavramının değerini teşvik edecek içerikte özgün çalışmalar olması gerekmektedir

YARIŞMA KOŞULLARI
1. Eserlerin arkasına öğrencinin ismi, telefon numaraları, yarışmaya katıldığı şehir ile okulları ve ev adresleri açık şekilde yazılacaktır.

2. Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

3. Eserler yerli veya yabancı hiçbir eserle, hiçbir şekilde bariz benzerlikler taşımamalıdır.

4. Katılımcılar, ödül alan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserlerinin Türkiye Rotary Kulüpleri tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum haklarını, Türkiye Rotary Kulüpleri ‘ne verdiğini kabul eder.

5. Yarışmaya katılan eserler Türkiye Rotary si olarak çeşitli yayınlarda kullanılarak değerlendirildiğinde ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.

6. Yarışmaya katılan eser sahipleri, bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.

7. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. Yarışmaya gönderilen eserler (Yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) Şartname’nin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde yarışma dışı bırakılırlar.

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YER
Öğrenciler eserlerini yarışmayı ilan eden Rotary Kulübüne veya Rotary Türkiye
adına oluşturulan RotaAta Komitesi adresine ( Bahçeşehir 2. Kısım Gül 06 Mah.B25
Blok Da:6 Başakşehir-İstanbul ) elden veya posta yoluyla en geç 15.04.2019
tarihinde teslim edeceklerdir.

DEĞERLENDİRME KURULUNDA KİMLERİN YER ALACAĞI
Rotary Bölge Federasyonları tarafından belirlenmiş branş öğretmenleri ve Rotary Kulüp ve Bölge temsilcileri

DEĞERLENDİRME SEKLİ

1. Kulüplerde:
Her dalda kulüplere teslim edilen eserler Kulüp başkanları aracılığı ile Bölge Federasyonu RotaAta Komitesine gönderilecektir.

2. Bölge Federasyonunda ;
Kulüp Başkanları tarafından teslim edilen Eserler Rotary Bölge Guvernörü başkanlığında RotaAta Komite üyeleri ve Bölge guvernörünün tayin edeceği jüri üyeleri ile oluşturduğu toplam 5 kişilik komisyon tarafından değerlendirilerek bir tane birinci, bir tane ikinci, bir tane üçüncü eser ve 1 adet de Bölge Özel ödülü için eser seçilerek Bölge dereceleri olarak ilan edilecektir.

Bölge Ödülleri:
Resim Yarışması;
1. Olan öğrencilere; 200 TL + Teşekkür Belgesi
2. Olan öğrencilere; 150 TL + Teşekkür Belgesi
3. Olan öğrencilere; 100 TL + Teşekkür Belgesi
Bölge özel ödülü; Teşekkür Belgesi

Şiir Yarışması;
1. Olan öğrencilere; 200 TL + Teşekkür Belgesi
2. Olan öğrencilere; 150 TL + Teşekkür Belgesi
3. Olan öğrencilere; 100 TL + Teşekkür Belgesi

Kompozisyon Yarışması;
1. Olan öğrencilere; 200 TL + Teşekkür Belgesi
2. Olan öğrencilere; 150 TL + Teşekkür Belgesi
3. Olan öğrencilere; 100 TL + Teşekkür Belgesi

4. Türkiye Genelinde;
Resim, Şiir ve Kompozisyon yarışmalarında Bölgeler Genelinde ilk dereceye giren
eserler Tüm Bölge Guvernörleri ve RotaAta Komitesi üyeleri tarafından son
değerlendirmeye tabi tutularak Türkiye dereceleri belirlenerek Türkiye Rotary si adına
aşağıda belirtilen ödüller verilecektir.

Türkiye Geneli ödülleri
Resim Yarışması;
Türkiye birincisine; 1000.-TL RotamızAtamız Eğitim Bursu
Şiir Yarışması;
Türkiye birincisine; 1000.-TL RotamızAtamız Eğitim Bursu
Kompozisyon Yarışması;
Türkiye birincisine; 1000.-TL RotamızAtamız Eğitim Bursu

ÖDÜL TÖRENİ
Ödül töreni ilgililere ayrıca duyurulacaktır.
Her kademede ödül alan eserler daha sonra sergilenip Türkiye Rotary si Yayın organlarında Yayınlanacaktır.

TAKVİM
Kulüplere teslim edilen Eserlerin Bölge federasyonuna
gönderilmesi 15.04.2019 20.04.2019
Eserlerin Bölgeler de Değerlendirilmesi 20.04.2019 25.04.2019
Bölgelerde 1. Seçilen eserlerin 2420. Bölge federasyonuna teslimi 25.04.2019 30.04.2019
Türkiye Geneli Sonuçların Açıklanması 19.05.2019

Detaylı Bilgi İçin;
www.rotaataturkıye.org

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.