ROTAMIZ ATAMIZ 2024 RESİM YARIŞMASI’NA DAVETLİSİNİZ!

Resim Yarışması
Resim Yarışması

Rotary 2420.Bölge ve RotaATA Komitesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünü ve Atatürk’e olan sevgimizi kutlamak için “Rotamız Atamız 2024 Resim Yarışması” düzenliyor.

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Hayallerimiz Renkleniyor!

Rotary 2420 Bölge RotaAta Komitemiz koordinasyonuyla Bahçeşehir Rotary, Rotaract ve İnteract Kulüplerimiz ev sahipliğinde, proje ortakları Alkent 2000, Bosporus , Küçükçekmece Kulüplerimiz ve İstanbul Okan Üniversitesi işbirliği ile Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılının başladığı 2024 yılına özel olarak Türkiye genelinde farklı yaş gruplarındaki (9-11) – (12-14) – (15-17) tüm öğrencilerimiz için organize edilen “Rotamız Atamız 2024 Resim Yarışması” başvuruları başlamış olup, yarışma teması “Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılının başlangıcında “Rotamız Atamız” ” olarak belirlenmiştir.
Yarışmayı Türkiye genelinde daha geniş kitlelere duyurarak çocuklarımızı bu imkandan yararlandırabilmek için afişlerini dostlarınızla, iş arkadaşlarınızla, tüm sosyal medya bağlantılarınızla, bölgenizdeki okullar ve eğitim kurumları ile paylaşarak, tanıdığınız basın mensuplarına ulaştırarak hatta imkanlarınız dahilinde işyerlerine, site panolarına asılmalarını sağlayarak bizlere destek olur musunuz?

su damlasından göle / gölden denize / denizden okyanusa

misali bir su damlası olarak başlayan projemiz proje ortaklarımız ve işbirlikçilerimiz ile önce göl, sonra müşvik ve bonkör sponsorlarımızla deniz oldu. Sizlerin bu önemli katkılarınız ile de okyanus olacak biliyoruz.

Duyarlılığınıza yürekten inanıyor, desteklerinizi bekliyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla.

İlkokul öğrenci yarışmaları için sayfamızı takip ediniz.

ROTAMIZ ATAMIZ 2024 RESİM YARIŞMASI

1. RotaAta 2024 Resim Yarışması ülke Genelinde yapılacaktır.

2. Yarışma, Türkiye genelindeki, farklı yaş gruplarında (9-11) – (12-14) –(15-17) olmak üzere tüm ilköğretim, ortaöğretim ve lise öğrencilerini kapsamaktadır.

3. Yarışmanın amacı Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılının başladığı 2024 yılı içinde ,
milli mücadele ve bağımsız bir Türkiye bilincinin çocuklarda da ve gençlerde sağlıklı bir biçimde oluşturulması ve Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimi’nin tarihsel sürecinin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve toplumumuzun geleceği olan öğrenciler ile iletişim yollarının açılmasıdır.

4. Çalışmaların konusu Cumhuriyet’in ikinci yüz yılının başlangıcında “Rotamız Atamız” olarak belirlenmiştir.

5. Son başvuru tarihi 15 Nisan 2024 dür.

6. YARIŞMA TAKVİMİ
Son Başvuru Tarihi: 15 Nisan 2024, Pazartesi
Sonuçların İlanı: 23 Nisan 2024, Salı
Sergi açılışı ve ödül töreni tarihi daha sonra duyurulacaktır.

7. KATILIM KOŞULLARI

a. Yarışmacılar en fazla bir adet çalışma ile katılım gösterebilirler

b. Yarışmaya katılacak olan çalışmalar, serbest teknikle (pastel, guaj, suluboya, akrilik) 35 x 50 cm ölçülerinde standart resim kağıdına yapılmış olmalıdır. Yapılan çalışmayla ilgili kısa bir açıklama metni başvuruya eklenmelidir.

c. Yarışmacılar daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış̧ ya da sergilenmemiş̧ özgün çalışmalar ile katılabilirler. Çalışmanın daha önce sergilendiğinin ve/veya daha önce herhangi bir yarışmaya katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili çalışmanın adaylığı iptal edilecektir. Bu hususun ödül kazandıktan sonra tespiti halinde ise aday, kazandığı ödülü iade ile mükellef olacaktır

d. Kırışmış ve yıpranmış resimler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle gönderilecek eserlerin
ambalajlanmasında köpük kullanılarak resmin zarar görmesi engellenecektir.

e. Resimler, sadece paspartulanarak iki mukavva arasına katlamadan, buruşturmadan ve rulo yapılmadan paketlenip gönderilecektir.

f. Tüm öğrenciler için Başvuru Formu ve Taahhütname (Ek-1)’de ile Açık Rıza Onayı (Ek-2)’de yer alan veli izin onayı bölümünün doldurulması ve veli tarafından imzalanarak resim ile birlikte gönderilmesi zorunludur.

g. Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ,eserlerin arkasına öğrencinin ismi, velilerinin telefon numaraları, yarışmaya katıldığı şehir ile okulları ve ev adresleri açık şekilde yazılacaktır.

h. Yarışma, farklı yaş gruplarında (9-11) – (12-14) –(15-17) olmak üzere üç kategoride
gerçekleşmektedir. Her yaş kategorisinde ayrı ayrı birinci, ikinci ve üçüncüler belirlenecektir. Dereceye giremeyen çalışmalardan seçilen on beş çalışma ise yarışma sergisinde sergileme hakkı kazanacaktır.

i. Eserler incelenirken;
•Kompozisyon (amaca uygunluğu),
•Renklendirme (kullandığı boyanın tekniğini kullanabilirliği)
•Yaratıcılık (konuyu özgün olarak işleyebilmesi)
•Temizlik ve düzen (çerçeve düzeni, kâğıdın temizliği) konularında değerlendirme yapılacaktır.

j. Katılımcılar, ödül alan ve alamayan ya da yayınlanmaya değer bulunan eserlerinin Bahçeşehir Rotary Kulübü Derneği tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkını satın alınmış gibi verdiğini peşinen kabul eder. Yarışma teslim adresine ulaşan eserler sahiplerine iade edilmeyecek ve katılanlar tarafından üzerinde hiçbir hak talep edilmeyecektir.

k. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin eser sahibi belirtilmek sureti ile çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum haklarını, Bahçeşehir Rotary Kulübü Derneği ‘ne verdiğini kabul eder.

l. Bahçeşehir Rotary Kulübü Derneği ve İstanbul Okan Üniversitesi birlikte gerekli gördüğü takdirde ve tarafların mutabık kaldığı şekilde yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir, yarışmayı iptal hakkı Bahçeşehir Rotary Kulübü Derneğinde saklıdır.

m. Yarışmaya gönderilen eserler (Yarışmanın hangi aşamasında olursa olsun) bu şartları sağlamadığı taktirde seçici kurul, başvuruyu geçersiz kılma haklına sahiptir.

n. Yarışmaya katılan , ödül alan ve sergilenme hakkı kazanan yarışmacılar (ve velileri) her iki tarafın da haklarını koruyacak olan bu şartnameyi imzalamamış dahi olsalar yarışmaya resim gönderdiğinde onaylamış ve kabul etmiş sayılacaktır.

o. Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Bahçeşehir Rotary kulübü yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.

p. Dereceye giremeyen resimler resim sahipleri tarafından en geç 20 Haziran 2024 tarihine kadar teslim adresinden kimlik belgesi ibraz edilerek geri alınabilecektir. Resim sahipleri 20 Haziran 2024 tarihine kadar geri almadıkları resimleri için herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

BAŞVURU
Başvurular, yarışmaya katılacak olan eserle birlikte eser ile ilgili kısa bir açıklama metninin ve yarışma web sitesindeki ( www.rotaata.org ) Başvuru Formu ve Taahhütname (Ek-1)’de ile Açık Rıza Onayı (Ek2) nın doldurulmuş ve imzalanmış hali ile birlikte yapılmalıdır.

Resimler

RotaAta Komitesi
Rotary 2420 Bölge Federasyonu
Abide-i Hürriyet Cad. Bolkan İş Merkezi, Şişli/İstanbul
adresine elden veya posta yoluyla en geç 15.04.2024 tarihinde teslim edeceklerdir.

ÖDÜLLER
Birinci Olan öğrencilere; Rotary Cumhuriyet Ödülü (10.000TL) + Başarı Belgesi
İkinci Olan öğrencilere; Rotary Cumhuriyet Ödülü (7..500 TL) + Başarı Belgesi
Üçüncü Olan öğrencilere: Rotary Cumhuriyet Ödülü (5.000TL) + Başarı Belgesi
Rotary 2420 Bölge özel ödülü; (2.500TL) + Başarı Belgesi
Seçici Kurul tarafından seçilen çalışmalar düzenlenecek olan yarışma sergisinde sergileme hakkı kazanacaktır.

Yarışmaya katılarak hayal gücünüzü renklendirin ve Atatürk’e olan sevginizi ölümsüzleştirin!

Tüm katılımcılara başarılar dileriz!

#RotamızAtamız #ResimYarışması #Cumhuriyet100 #Atatürk