ROCK’N PURPLE LİSELERARASI ROCK YARIŞMASI

YARIŞMA AMACI

Bu sene 3.sünü yapacağımız yarışmamızın amacı, lise öğrencilerinin müzik, kültür ve sanat alanındaki yeteneklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak, öğrencileri sosyal ve kültürel faaliyetlere teşvik etmektir.

Hedef Kitle: Lise Öğrencileri
Son Başvuru Tarihi: 29 Aralık 2012

Rock’n Purple Liselerarası Rock Müzik Yarışması 18 Şubat – 07 Mart 2013 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

KATILIM KOŞULLARI
1- İstanbul ili Liseleri rock grupları katılabilir.

2- Yarışmacı gruplar, öğrenim gördükleri okulu temsil edebilecekleri gibi; tek başına grup oluşturamayan okullar, en fazla iki okul olmak üzere birleşerek “kardeş okul” olarak bir grup oluşturabilir. Bir okul yarışmaya bir kez katılabilir. Hem kardeş okul içerisinde, hem de kendi okulu adına yarışamaz.

3- Gruptaki tüm üyelerden okul öğrencisi olma şartı aranacaktır.

4- Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerden öğrenci belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopileri istenecektir.

5- Gruplar en az 3 en çok 7 kişiden oluşacaktır.

YARIŞMA KOŞULLARI
1- Okullar, yarışmaya katılmak isteyen öğrencilere koç tayin ederek, eleme ve yarışmalar sırasında koçlarının da hazır bulunmasını sağlayacaktır. Kardeş okullar için belirlenen ortak bir koç öğretmen, iki okulu da temsil edecektir.

2- Yarışmacı gruplar 5 (beş) ayrı şarkı seçerek üniversiteye bildirecektir. Yarışmacı okullar bu beş şarkıdan herhangi birini yarışmanın herhangi bir etabında çalışabileceklerdir. Yarışma elemeler, yarı final ve final olmak üzere 3 etapta yapılacaktır.

3- Ön elemelere katılan öğrenci gruplarında yarışma esnasında mücbir sebepler hariç grup ve grup elemanlarında değişiklik yapılamaz.

4- Yarışmacı okullar, kendi çekecekleri kura ile sahne alacakları günü ve sıralamayı belirleyeceklerdir. Bu kura çekiliş tarihi daha sonra yarışmacı okullara bildireceklerdir.

5- Yarışmaların olduğu gün ve saatte hazır bulunmayan grup yarışmadan elenmiş sayılır.

6- İlk elemelerin gün sayısı katılan okulların sayısı oranında belirlenecektir.

7- Bütün yarışma süresince; yarışmacı gruplar, Üniversitenin tayin ettiği yarışmacı grup koordinatörleri tarafından yönlendirilecektir.

8- Yarışmada özgün eser şartı aranmayacaktır.

9- Çekilen kura neticesinde grubun seslendireceği eser, yarışma esnasında değiştirilemeyecektir. Bu eser bir parçadan oluşacağı gibi 10 dakikayı geçemeyecektir.

10- Yarışmacı, yarışma süresince kendisinden beklenen genel ahlak kurallarına uygun olarak hareket edecek ve diğer yarışmacılarla iyi ilişkiler içerisinde yarışacaktır. Yarışmacının genel ahlak kuralları dışında hareket etmesi, diğer yarışmacılara ve/veya üçüncü kişilere karşı hakaret ve bu kişilerin saygınlığını rencide edecek şekilde tutum ve tavırlar sergilemesi halinde yarışmacı, jüri tarafından uyarılır ancak uyarıya rağmen aynı davranışları göstermeye devam ederse, yarışmacı ve/veya grup yarışma dışında bırakılabilecektir.

11- Provalar, Üniversitenin belirttiği tarih ve saatte gerçekleşecektir. Provaya gelinmemesi durumunda yarışmacı grup,yarışmadan diskalifiye edilecektir.

12- İş bu şartname yarışmaya katılacak olan grup tarafından okunduktan ve onaylandıktan sonra Koç Öğretmeni tarafından okul kaşesi ve kendi imzası ile onaylanarak T.C. Maltepe Üniversitesi’ne elden teslim edilecektir.

DEĞERLENDİRME JÜRİSİ
Yarışmaların tarafsızlığı bakımından ilk elemelerde her okuldan bir müzik öğretmeni jüri üyeliği yapacak, ancak bu üye okulunun yarışmacı olduğu gün görev yapamayacaktır.

Çeyrek, yarı ve final jüri üyeleri ; daha önce müzik yarışmalarında jüri üyeliği yapmış veya konservatuar mezunu, müzik alanlarında çalışmalar yapan müzisyenler arasından seçilecektir.

Seçici kurul, Performans, grup uyumu, özgün yorum, sahne show’u,

Görsel sunum, rock müzik türüne uygunluk, orjinalite (farklı enst.vs), sahne hakimiyeti ve centilmen seyirci ve desteği konularında puanlama yapacaktır.

DEĞERLENDİRME KATEGORİLERİ
Performans
Grup uyumu
Özgün yorum
Sahne show’u
Görsel sunum
Rock müzik türüne uygunluk
Orjinalite (farklı enst.vs)
Sahne hakimiyeti
Centilmen seyirci ve desteği
T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSELERARASI ROCK GRUPLARI MÜZİK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
YARIŞMAYI
DÜZENLEYEN
KURUM / KURULUŞ
T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Rock’n Purple
YARIŞMANIN KONUSU
Rock Grupları Yarışması
YARIŞMANIN AMACI
Lise öğrencilerinin müzik, kültür ve sanat alanındaki yeteneklerinin
geliştirilmesine katkıda bulunmak, öğrencileri sosyal ve kültürel
faaliyetlere teşvik etmek.
TÜRÜ Müzik
HEDEF KİTLE
Lise Öğrencileri
YARIŞMA TAKVİMİ
18 Şubat – 7 Mart 2013
KATILIM ŞARTLARI
1. İstanbul İli Liseleri rock grupları katılabilir.
2. Yarışmacı gruplar, öğrenim gördükleri okulu temsil
edebilecekleri gibi; tek başına grup oluşturamayan okullar, en fazla
iki okul olmak üzere birleşerek “kardeş okul” olarak bir grup
oluşturabilir. Bir okul yarışmaya bir kez katılabilir. Hem kardeş okul
içerisinde, hem de kendi okulu adına yarışamaz.
3. Gruptaki tüm üyelerden okul öğrencisi olma şartı aranacaktır.
4. Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerden öğrenci belgesi ve
nüfus cüzdanı fotokopileri istenecektir.
5. Gruplar en az 3 en çok 7 kişiden oluşacaktır.
YARIŞMA
ŞARTLARI
1. Okullar, yarışmaya katılmak isteyen öğrencilere koç tayin
ederek, eleme ve yarışmalar sırasında koçlarının da hazır
bulunmasını sağlayacaktır. Kardeş okullar için belirlenen ortak
bir koç öğretmen, iki okulu da temsil edecektir.
2. Yarışmacı gruplar 5 (beş) ayrı şarkı seçerek üniversiteye
bildirecektir. Yarışmacı okullar bu beş şarkıdan herhangi birini
yarışmanın herhangi bir etabında çalışabileceklerdir. Yarışma
elemeler, yarı final ve final olmak üzere 3 etapta yapılacaktır.
3. Ön elemelere katılan öğrenci gruplarında yarışma esnasında
mücbir sebepler hariç grup ve grup elemanlarında değişiklik
yapılamaz.
4. Yarışmacı okullar, kendi çekecekleri kura ile sahne alacakları
günü ve sıralamayı belirleyeceklerdir. Bu kura çekiliş tarihi daha
sonra yarışmacı okullara bildireceklerdir.
5. Yarışmaların olduğu gün ve saatte hazır bulunmayan grup
yarışmadan elenmiş sayılır.
6. İlk elemelerin gün sayısı katılan okulların sayısı oranında
belirlenecektir.7. Bütün yarışma süresince; yarışmacı gruplar, Üniversitenin tayin
ettiği yarışmacı grup koordinatörleri tarafından
yönlendirilecektir.
8. Yarışmada özgün eser şartı aranmayacaktır.
9. Çekilen kura neticesinde grubun seslendireceği eser, yarışma
esnasında değiştirilemeyecektir. Bu eser bir parçadan oluşacağı
gibi 10 dakikayı geçemeyecektir.
10. Yarışmacı, yarışma süresince kendisinden beklenen genel ahlak
kurallarına uygun olarak hareket edecek ve diğer yarışmacılarla
iyi ilişkiler içerisinde yarışacaktır. Yarışmacının genel ahlak
kuralları dışında hakaret etmesi, diğer yarışmacılara ve/veya
üçüncü kişilere karşı hakaret ve bu kişilerin saygınlığını rencide
edecek şekilde tutum ve tavırlar sergilemesi halinde yarışmacı,
jüri tarafından uyarılır ancak uyarıya rağmen aynı davranışları
göstermeye devam ederse, yarışmacı ve/veya grup yarışma
dışında bırakılabilecektir.
11. Provalar, Üniversitenin belirttiği tarih ve saatte gerçekleşecektir.
Provaya gelinmemesi durumunda yarışmacı grup,yarışmadan
diskalifiye edilecektir.
12. İş bu şartname yarışmaya katılacak olan grup tarafından
okunduktan ve onaylandıktan sonra Koç Öğretmeni tarafından
okul kaşesi ve kendi imzası ile onaylanarak T.C. Maltepe
Üniversitesi’ne elden teslim edilecektir.
Maltepe Üniversitesi, Marmara Eğitim Köyü
34857 Maltepe İSTANBUL
Tel : 0216 626 1050 ( 2022-2023-2026-2027)
E-posta : rocknpurple@maltepe.edu.tr
SEÇİCİ KURUL
Yarışmaların tarafsızlığı bakımından ilk elemelerde her okuldan bir
müzik öğretmeni jüri üyeliği yapacak, ancak bu üye okulunun
yarışmacı olduğu gün görev yapamayacaktır.
Çeyrek, yarı ve final jüri üyeleri ; daha önce müzik yarışmalarında
jüri üyeliği yapmış veya konservatuar mezunu, müzik alanlarında
çalışmalar yapan müzisyenler arasından seçilecektir.
Seçici kurul, Performans, grup uyumu, özgün yorum, sahne show’u,
Görsel sunum, rock müzik türüne uygunluk, orjinalite (farklı enst.vs),
sahne hakimiyeti ve centilmen seyirci ve desteği konularında
puanlama yapacaktır.
ÖDÜLLER
3. olan grup üyelerine, toplamda 1.000- USD grubun okuluna da
1.000 USD
2. olan grup üyelerine, toplamda 2.500- USD grubun okuluna da
2.500 USD
1. olan grup üyelerine, toplamda 5.000- USD ve grubun okuluna da
5.000 USD
Bunun haricinde jüri özel ölülü olarak, en iyi bayan vokal, en iyi
erkek vokal, en iyi gitar, en iyi farklı enstruman, en iyi show
dallarında ödüller verecektir.
Açıklama: 5846 Sayılı Yasa gereği, ödül alsın veya almasın yarışmaya gönderilen tüm eserlerin her türlü kullanım hakları -bedelsiz
olarak- yarışmayı düzenleyen T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ait olacaktır. Eserlerin başkasına ait, alıntı veya kopya olmaması
gerekir. Yarışmaya katılan her öğrenci ve velisi bu şartları kabul etmiş sayılır.

ÖDÜLLER

3. olan grup üyelerine, toplamda 1.000- USD grubun okuluna da 1.000 USD

2. olan grup üyelerine, toplamda 2.500- USD grubun okuluna da 2.500 USD

1. olan grup üyelerine, toplamda 5.000- USD ve grubun okuluna da 5.000 USD

Bunun haricinde jüri özel ödülü olarak, en iyi bayan vokal, en iyi erkek vokal, en iyi gitar, en iyi farklı enstruman, en iyi show dallarında ödüller verecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ (Yarışmanın yapılacağı yer):

Maltepe Üniversitesi, Marmara Eğitim Köyü – 34857 Maltepe/İSTANBUL
Tel : 0216 626 10 50 pbx
Dahili: 2022-2026-2027
Faks : 0216 626 10 70

E-posta: rocknpurple@maltepe.edu.tr