Rock’n Purple Liselerarası Rock Yarışması Maltepe üniversitesi

Amaç: Lise öğrencilerinin müzik, kültür ve sanat alanındaki yeteneklerinin geliştirilmesine
katkıda bulunmak, öğrencileri sosyal ve kültürel faaliyetlere teşvik etmek.

HEDEF KİTLE: Lise Öğrencileri
KATILIM ZAMANI:  30 Kasım – 30 Aralık 2011

KATILIM KOŞULLARI:

1. İstanbul İli Liseleri rock grupları katılabilir.
2. Yarışmacı gruplar, öğrenim gördükleri okulu temsil edebilecekleri gibi; tek başına grup oluşturamayan okullar birleşerek, en fazla iki kardeş okul olmak üzere kardeş okul olarak bir grubu oluşturabilir. Bir okul yarışmaya bir kez katılabilir. Hem kardeş okul içerisinde, hem de kendi okulu adına yarışamaz.
3.Gruptaki tüm üylerden okul öğrencisi olma şartı aranacaktır.
4.Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerden öğrenci belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopileri istenecektir.
5. Gruplar en az 3 en çok 7 kişiden oluşacaktır.

YARIŞMA KOŞULLARI:
1. Okullar, yarışmaya katılmak isteyen öğrencilere koç tayin ederek, eleme ve yarışmalar sırasında koçlarının da hazır bulunmasını sağlayacaktır. Kardeş okullar
için belirlenen ortak bir koç öğretmen, iki okulu da temsil edecektir.
2. Yarışmacı gruplar ilk elemeler için 5 (beş) ayrı şarkı seçerek ve 5( beş) şarkı arasından yarışma koordinatörleri tarafından seçilecek olan tek şarkı ile ön
elemeye katılacaktır.Yarışmacı grup, ön elemelerden finale kadar aynı şarkıyla yarışacaktır.
3. Ön elemelere katılan öğrenci gruplarında yarışma esnasında grup/ grup elemanlarında değişiklik yapılamaz.
4. Okullar, kendi çekecekleri kura ile sahne alacakları günü ve sıralamayı belirleyeceklerdir.
5. Yarışmaların olduğu gün ve saatte hazır bulunmayan grup yarışmadan elenmiş sayılır.
6. Bütün yarışma süresince ; yarışmacı gruplar, Üniversitenin tayin ettiği yarışmacı grup koordinatörleri tarafından yönlendirilecektir.
7. Yarışmada özgün eser şartı aranmayacaktır.
8. Çekilen kura neticesinde grubun seslendireceği belli olan eser,yarışma esnasında değiştirilemeyecektir. Yarışmada iki ayrı okul aynı şarkıyla yarışamayacaktır.
9. Yarışmacı, yarışma süresince kendisinden beklenen genel ahlak kurallarına uygun olarak hareket edecek ve diğer yarışmacılarla iyi ilişkiler içerisinde yarışacaktır. Yarışmacının genel ahlak kuralları dışında hareket etmesi,diğer yarışmacılara ve/veya üçüncü kişilere karşı hakaret ve bu kişilerin saygınlığını rencide edecek şekilde tutum ve tavırlar sergilemesi halinde yarışmacı, jüri tarafından uyarılır ancak uyarıya rağmen aynı davranışları göstermeye devam ederse, yarışmacı ve/veya grup yarışma dışında bırakılabilecektir.
10. Provalar, Üniversitenin belirttiği tarih ve saatte gerçekleşecektir. Provaya gelinmemesi durumunda yarışmacı grup,yarışmadan diskalifiye edilecektir.
DEĞERLENDİRME JÜRİSİ

Yarışmaların tarafsızlığı bakımından ilk elemelerde her okuldan bir müzik öğretmeni jüri üyeliği yapacak, ancak bu üye okulunun yarışmacı olduğu gün görev yapamayacaktır.

Çeyrek, yarı ve final jüri üyeleri ; daha önce müzik yarışmalarında jüri üyeliği yapmış veya konservatuar mezunu, müzik alanlarında çalışmalar yapan müzisyenler arasından seçilecektir.

ÖDÜLLER

3. olan okulun grup üyelerine, cep telefonu hediye edilecektir.
2. ci olan okulun grup üyelerine, mini laptop hediye edilecektir.
1. olan okulun gruba, profesyonel müzik stüdyolarında yapılacak olan single albüm hediye edilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ (Yarışmanın yapılacağı yer):

Maltepe Üniversitesi, Marmara Eğitim Köyü – 34857 Maltepe/İSTANBUL
Tel    : 0216 626 10 50 pbx
Dahili: 2022-2026-2027
Faks  : 0216 626 10 70

E-posta: [email protected]