Robotlarla Modelleme

Robotlarla Modelleme – 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi

Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi Matematik Öğretmeni Yalçın SANDALCI yürütücülüğünde hazırlanan “Robotlarla Modelleme” adlı 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi Bu projede, ortaokul öğrencilerinin geometri yazılımı ve robot kitlerini kullanarak güneş sistemimizin işleyiş şeklini, gezegenlerin büyüklüklerini, dönme hızlarını ve diğer özelliklerini ortaya koyan bir model tasarlamaları hedeflenmektedir. Bu amaçla, katılımcılara yedi gün boyunca verilecek eğitimin ilk beş günü modelin etkili bir şekilde oluşturulması için gerekli teorik altyapı uygulamalı olarak verilecektir. Katılımcılara; bu beş gün boyunca robot inşası, yazılımı ve kodlanması, web 2.0 araçları ve Geogebra eğitimlerinin verilmesiyle güneş sistemi modeli için gerekli altyapının sağlanması amaçlanmaktadır. Eğitim sonunda her bir grup farklı bir gezegen için robot tasarlayacak, kodlayacak ve robotun taşıyacağı gezegenin hacim ve hız hesaplamalarını yaparak oluşturulacak platformda gezegenin kendi yörüngesinde hareket etmesini sağlayacaktır. Katılımcılarda proje sonucunda, disiplinler arası bir bakış açısı kazanma, matematik, fen, teknoloji ve mühendislik alanlarını belirli bir amaca yönelik olarak bir arada kullanarak tasarım ve model oluşturma, bilgiyi günlük hayatta kullanma, matematiksel modelleme yapabilme becerilerinin kazanılması hedeflenmektedir. Proje ekibinde Fatma-Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezinde görevli robotik, yazılım ve kodlama eğitmenleri ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görevli hocalar yer almaktadır.