Robotik ve Teknolojik Projeler Yarışması

2. Geleneksel Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Robotik ve Teknolojik Projeler Yarışması

Yeditepe Üniversitesi Robot ve Teknoloji Topluluğu (7TP-Robo-Tek) faaliyeti olarak düzenlenen Robotik ve Teknolojik Projeler Yarışması; ortaöğretim öğrencilerinin yaratıcılıklarını harekete geçirmeyi, gençlerimizi teknoloji alanında üretici olmaları için teşvik etmeyi,  teknolojiyi kullanarak faydalı işler yapan makineler (veya robotlar) tasarlamaları ve üretmeleri konusunda yönlendirmeyi amaçlamaktadır.

Yarışma Kapsamı;
Bu yarışma, 2010-2011 eğitim öğretim yılında ortaöğretim kategorisinde, İstanbul genelinde Millî Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ortaöğretim okullarının 9’uncu, 10’uncu,  11’inci ve 12’inci sınıflarına yönelik olarak gerçekleştirilecektir.
7TP-Robo-Tek..2 Proje yarışması; otomatik kontrollü, bilgisayar kontrollü ya da el ile kontrol edilen ve faydalı bir işi yerine getiren her türlü fiziksel, teknolojik ve robotik makinelerin veya deney seti gibi düzeneklerin yapımını kapsamaktadır.  Yarışma projeleri daha çok Fizik ve Elektrik-Elektronik alanlarından seçilmelidir. Kimya ve biyoloji projeleri yarışma kapsamına dahil değildir.

Yarışma Takvimi;
Robotik ve Teknolojik Projeler Yarışması (ROBO-TEK) başvuru ve değerlendirme süreleri 2011 yılı için aşağıdaki şekilde planlanmıştır.

Son başvuru tarihi: 15 Mayıs 2011
Başvuruların Değerlendirilmesi: 16-20 Mayıs 2011
Yarışmaya Kabul Edilen Projelerin Duyurulması: 25 Mayıs 2011
Yarışma Tarihi: 4 Haziran 2011 Cumartesi Saat: 10:00

RESMİ SORULARINIZ İÇİN:    Güler Başaran: gbasaran@yeditepe.edu.tr

TEKNİK SORULARINIZ İÇİN:   Necdet Aslan: necdet.aslan@yeditepe.edu.tr

Yarışma Yeri                         Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Binası Lobisi
Kayışdağı Cad., Kayışdağı 34755 Kadıköy-İSTANBUL

Ulaşım:                                Kadıköy’den 19 numaralı otobüsler ile Bostancı’dan minibüsler kullanılabilir.  Avrupa tarafından metrobüs ile gelenler Uzunçayır durağında inip 19 no’lu otobüse binebilirler.

Yarışma sabah 10:00’da başlayacak ve (başvuru formuna ismi yazılan) öğrenci ve öğretmenlerimize 12:00-13:00 arasında öğle yemeği ikram edilecektir. Ödül Töreni saat 16:00’da yapılacaktır. Yarışma sonunda  17:30’da Kadıköy’e servis kaldırılacaktır.
Proje Yarışması ile ilgili olarak;
– Yarışma kılavuzu ve Başvuru Formu basılı olarak okullara gönderilmiştir.  Başvuru formu ulaşmamışsa gerektiğinde e-mail ile istenebilir.
-Proje başvuru işlemleri; fotokopisi alınan veya bilgisayardan indirilen proje başvuru formunun doldurulup imzalanmasından sonra, mümkünse projenin ayrıntılı açıklaması eklenerek ve fotoğraflarıyla birlikte taratılıp, 1 MByte büyüklüğünü geçmeyecek şekilde tasarlanmış olan bir pdf dosyası halinde robo-tek@yeditepe.edu.tr veya necdet.aslan@yeditepe.edu.tr adreslerinden birine gönderilmesi şeklinde yapılacaktır. Mektupla başvurular postada olası gecikmeler yüzünden kabul edilmeyecektir.
– Elektronik ortamda e-posta ile yollanacak başvuru formlarının ilgili bölümü, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürü tarafından imzalanarak onaylanmalıdır. Kurum/Okul müdürü tarafından onaylanmayan başvuru formları dikkate alınmayacaktır.
– Proje boyutları en fazla 50x100x50 cm3 hacmine sığacak şekilde tasarlanacaktır.
– Her projede en fazla iki öğrenci ve bir danışman öğretmen görevli olacaktır. Başvuru formunda; öğrencilerin fotoğrafları ve öğrencilerle birlikte danışman öğretmenin iletişim bilgileri mutlaka yer alacaktır.
– Her okul en fazla 2 proje ile yarışmaya katılabilecektir.
– Öğrenciler birden fazla proje grubunda yer  alamayacaklardır.

Değerlendirme Kriterleri;
Başvurusu yapılan projeler jüri tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir.
– Özgünlük ve Yaratıcılık
(Konu seçimi veya konuya yaklaşımda farklı, özgün olması)
– Kullanılan Bilimsel Yöntem
(Çalışmada bilimsel araştırma süreçlerinin takip edilmiş olması)
– Tutarlılık ve Katkı
(Projenin amacı ile çözmeye çalıştığı problemin çözümü arasında tutarlılık olması)
– Yararlılık
(Ekonomik, Sosyal alanlarda yararlı, faydalı olması)
– Uygulanabilir veya Kullanışlı Olma
(Projenin bir ihtiyacı karşılayacak şekilde rahatça kullanılabilir olması)
– Sonuç ve Açıklık
(Proje, sonuçlandırılmış ve verilere bağlı olarak açık bir şekilde izah edilmiş olması)
– Özümseme ve Hâkimiyet
(Öğrenci/öğrencilerin projenin içeriğin açıklanmasına yönelik gerekli tüm bilgiye sahip olması)

Sonuçların Öğrenilmesi;
Yarışmaya davet edilen projelerin adları 25 Mayıs 2011 tarihinde Yeditepe Üniversitesi ana sayfasında ilan edilecek olup aynı zamanda danışman öğretmenlere e-posta ile bildirilecektir. Yarışma sonucunda ödül almaya hak kazanan projeler yarışma günü (4 Haziran 2011) saat 16:00 da yapılacak ödül töreninde duyurulacak ve hemen ardından internette ilan edilecektir.

ÖDÜLLER:  Yarışmaya katılan projeler aşağıdaki alanlarda ödüllendirilecektir.
1., 2., 3.’lük ödülleri, Teşvik Ödülü, Jüri Özel Ödülü, Teknoloji ve Robot Topluluğu Özel Ödülü,  Şirket Özel Ödülü

Güvenlik Uyarıları;
– Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen projeler değerlendirme dışında tutulacaktır, sergiye çağrılmayacaktır.
– Özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksin ve kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler değerlendirme dışında tutulacaktır, yarışmaya çağrılmayacaktır.
– Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı sıvı veya bu gibi maddeler içeren projeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
– Genelde sıvı içeren deneyler kabul edilmeyecektir.