Robotik Kodlama Uygulamaları ile Egzersiz Hareketlerine Entegre Edilmesi

Robotik ve Kodlama Uygulamaları ile Bilgisayar Oyunlarının Egzersiz Hareketlerine Entegre Edilmesine Örnek Bir Uygulama : Hareket Et Sağlıklı Yaşa Projesi

ÖZET
Kodlama öğrenmek insanda; sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünebilme gibi yetiler kazandırıyor. 2017/2018 Eğitim Öğretim yılında okulumuz öğrencilerinin bu alanda becerilerini geliştirmek için “ Robotik Kodlama ile Proje Geliştirme ” ekibi kurulmuştur. Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde öğrendikleri kodlama bilgisiyle günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlara çözüm bulabilmek için kurulan bu ekiple 12 adet oyun kodlanmıştır. Çocuklarda bilgisayar oyunlarının etkileri ve obezite sorununa çözüm bulabilmek için geliştirilen “Hareket Et Sağlıklı Yaşa”projesi bunlardan biridir. Scratch ile kodlanan bu projenin en önemli özelliği egzersiz hareketleri yapılarak oynanmasıdır.

Yapılan bu çalışma sonunda, projeyi gerçekleştiren ve 3 aylık süre boyunca oyunu deneyimleyen 21 öğrenciye anket uygulanmış; Hareketsiz oynanan bilgisayar oyunlarının sağlık sorunları ve obeziteye neden olduğu, ayrıca oyunda bulunan kalori modu sayesinde hazır gıdalarda bulunan yüksek kalori miktarının ne kadar zor yakıldığı konusunda farkındalıkları %57’den %90’a çıkmıştır. Oyun kış aylarında sınıflarda işlenmek zorunda kalan beden eğitimi dersi için de egzersiz yapabilme aracı olarak kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Robotik, obezite, kodlama, egzersiz, bilgisayar oyunları, scratch

Burhan GÖKÇE
Tokat Artova Gazipaşa Ortaokulu
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Tunahan GÖKALP
Küçükbağlar Ahmet Dursun Çalışkan Ortaokulu
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni

Mürsel TAŞÇI
Tokat İl Millî Eğitim Müdürlüğü
BT İl Koordinatörü

GİRİŞ
Kodlama bilgisayara ya da elektronik devre ve mekanik sistemlerden oluşan düzeneklere(robotik sistemlere) bir işlemi yaptırmak için yazılan komutlar dizisinin bütünü veya bir kısmı olarak tanımlanır. Kodlama öğrenmek insanda; sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebil¬me, yaratıcı düşünebilme gibi yetiler kazandırıyor. Bilgisayar alanında çok önemli isimlerin hepsinin ortak özelliği küçük yaşta kodlama öğrenmiş olmalarıdır.

Küçük yaşta kodlama öğrenmenin önemini kavrayan programcılar bunu kolaylaştırmak için çeşitli araçlar ve diller geliştirdiler. Çocuklara kodlamayı sevdirecek ve eğlendirecek şekilde hazırlanmış birçok uygulama mevcut. Aralarında dünyanın en meşhur programcıları aynı zamanda büyük teknoloji firmalarının kurucularından Sergey Brin, Mark Zuckerberg ve Bill Gates’in de bulunduğu bir grup programcı dünyada programlama öğrenmenin yaygınlaşması için bir proje başlattılar ve Code.org’ u kurdular. Biz de öğrencilerimizin kodlama mantığını öğrenebilmeleri için Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde Code. org sitesindeki uygulamaları çözerek çocuklarda kodlama mantığını yerleştirdik. Scratch ile de kendimize özgü projeler geliştirebileceğimizi fark ettik.

1. Çalışmanın özgünlüğü
“Hareket Et Sağlıklı Yaşa” projesi Scratch ile hazırlanmış bir bilgisayar oyunudur. Oyunumuzun en önemli özelliği egzersiz hareketleri yapılarak oynanmasıdır. Eba,“scratch.mit.edu” ve diğer oyun paylaşım siteleri incelendiğinde ülke genelinde Scratch ile hazırlanmış hareketle oynanan bir oyuna rastlanmamıştır.

2. Problem Durumu
Araştırmalar, dünyada her 3 çocuktan 1’inin fazla kilolu, her 10 çocuktan 1’inin obez olduğunu gösteriyor ve çocukluk çağı obezitesi hızla artıyor. Çocuklarda şişmanlığın artması demek, diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkların 40’lı yaşlardan 10’lu yaşlara kayması anlamına geliyor. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre 40 yıl önce çocukluk döneminde obezite % 1’in altında, 1990’lı yıllarda % 4.2, 2010’da ise % 6.7’ye yükseliyor. Çocukta obezitenin artışında en önemli iki etken var: Hareketsiz yaşam ve kötü beslenme. Yüksek teknolojinin getirdiği yeni hayat modelinde çocuklar giderek daha az hareket ediyor, daha fazla oturuyor, daha az kalori harcıyor. Çocuk okula yürüyerek gitmiyor, servis evin kapısından alıp okulun kapısına bırakıyor. Okul saatleri dışında çocuklar sürekli olarak bilgisayarın, table¬tin, akıllı telefonun başında. Her geçen yıl bir çocuğun bu aletlerin karşısında oturma süresi uzuyor.

Bilgisayar oyunları da bilgisayar karşısında hareketsiz oynandığı için obeziteye neden olan etkenlerden bir tanesidir. Biz de bu sorundan yola çıkarak “Hareket Et Sağlıklı Yaşa” isimli egzersiz hareketleriyle oynanabilen bir oyun yapmaya karar verdik.

3. Çalışmanın amacı
Projemizin amacı; öğrencilerimizin kod yazma becerilerini artırarak yazılım geliştirmelerini sağlamak ve bilgisayar karşısında uzun süre oyun oynayarak hareketsiz kalmanın sağlık sorunlarına ve obeziteye neden olduğunun farkındalığını oluşturup, çözüm önerileri bulmalarını sağlamak.