ROBOSTEM MOD1.0 eTwinning Projesi

4/F Sınıfı öğrencileri; öğretmenleri Hülya ATASOYU ile Robostem Mod1.0 projesine başladılar. Proje de günümüz eğitim ihtiyaçları ve çağdaş öğretim yaklaşımları doğrultusunda, öğrencilerimizin 21.yüzyıl becerilerini edinmesi, giderek önemi artan robotik kodlama çalışmaları ile analitik düşünme, strateji geliştirme, hayal etme, tasarlama gibi becerilerinin artırılması önem arz etmektedir. Dijital becerilerin geliştirilmesinin yanı sıra, kültürel değerlerimizin, masallarımız ve oyunlarımız gibi kültürel kodlarımızın da öğrencilerimize kazandırılması ve gelecek nesillere aktarılması, bu becerilerin birbiri ile ilişkilendirilerek işlenmesi öğrencilerimiz için çok faydalı olacaktır. Bu projede öğrencilerin yaş seviyelerine uygun robotik kodlama çalışmaları ile birlikte kültürel değerlerimiz, masallarımız ve oyunlarımız öğrencilerimize kazandırılacak, planlanan keyifli etkinliklerle öğrencilerimizde robotik kodlama ve diğer dijital yeterliliklerin yanı sıra kültürel ve öz değerlerimiz de kazandırılacaktır. Başarılar diliyoruz.