Rize Valiliği Fotoğraf Yarışması

Rize Valiliği
Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi

1. Yarışmanın Adı:
“Rize’de Doğa ve Manzara”dır.


2. Konu:

Rize’nin doğal güzellikleri, dağları, gölleri, akarsuları, yaban hayvanları, bitkileri ve benzeri doğal zenginlikleri, kırsal alandaki köyler, evler, tarım, hayvancılık, balıkçılık faaliyetleri, gelenekler, el sanatları, düğünler, bayramlar, imeceler, Rize’ye özgü yaşam faaliyetleri, Rize kent ve ilçe merkezlerinde, meydanlarda, evlerde, sokaklarda, tarihi mekânlarda, çarşıda, pazarda, sahilde ve benzeri yerlerde yaşamdır.

3. Amaç
Rize’nin sosyal, kültürel, doğal değerleri, yaşam zenginliği ve farklılıklarının tanıtılması ile estetik değerlerinin sanatsal yorumlarla ortaya konması amaçlanmaktadır. Rize Valiliği olarak temel hedeflerimiz:
– İlimizin denizden dağ zirvelerine kadar eşsiz ve zengin doğa varlıklarını belgelemek;
– Böyle bir coğrafya ve doğal ortam içinde insanımızın özgün yaşantısını kaydetmek;
– İlimiz ve bölge halkının doğal ve turistik değerler konusunda bilinçlenmesi ve farkındalığının artmasını sağlamak;
– Rize’nin bu değerli potansiyelinin yurt içinde ve dışında tanıtılmasında öncülük yapmak ve bu çerçevede fotoğraf sanatına destek olmaktır.

4. Katılım Koşulları:
4.1 Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcisi ve yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır. TFSF onaylı yarışmalara katılımı kısıtlamalı fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.
4.2 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
4.3 Yarışma tek kategorilidir: Dijital (Sayısal) Renkli. 4.4 Fotoğraflar son üç yıl içinde (2014-2015-2016) çekilmiş olmalıdır.
4.5 Her yarışmacı, en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli fotoğrafla yarışmaya katılabilir.
4.6 Ödül alan ve sergilenen fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg formatında) eser sahipleri tarafından Rize Valiliği’ne teslim edilecektir.
4.7 Yarışmaya gönderilen eserlerde manipülasyon kesinlikle kabul edilmeyecektir. Ancak fotoğrafın gerçekliğini zedelemeyecek müdahaleler yapılabilir. Bu konuda Seçici Kurul’un kanaati esastır.
4.8 Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.
4.9 Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
4.10 Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nin 14. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
4.11 Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.

5 Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi
5.1 Dosyalar online (çevrimiçi) olarak adresinden yüklenecektir.
5.2 Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
5.3 Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.
5.4 Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.
5.5 Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
5.6 Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
5.7 Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
5.8 Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal Renkli (Digital Color) > DC) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır. 5.9 İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcı için omery veya oerly veya erily gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Digital Color) > DC).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcının Rize’de çektiği “Dalgaların çığlığı” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDC1_dalgalarin_cigligi” olabilir.

– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlardan Rize Valiliği sorumlu olmayacaktır.

6 Telif Hakları:
6.1 Rize Valiliğinin Hak ve Sorumlulukları: Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Rize Valiliği’ne ait olacaktır. Rize Valiliği bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

6.2 Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:
6.2.1 Ödül (derece, mansiyon, özel ödül) ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamenin 8. Maddesi’nde belirtilen ödül tutarlarının ayni zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Rize Valiliği’nden herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder. Ayrıca Rize Valiliği Ödül ve Sergileme alan eserler dışında kullanmak istediği eserleri de aynı şartlarda satın alabilir.
6.2.2 Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti etmektedir.
6.3 Ödül alan ve sergilenen fotoğrafların özgün hali (raw ve jpeg), kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5 Mbyte’ten az olmayacak şekilde Eser Sahipleri tarafından Rize Valiliği’ne teslim edilecektir. Ayrıca, fotoğraf konusunun adı ve tanımlayıcı kısa bilgileri de bildirilecektir.
6.4 Yarışmada ödül ve sergileme alan eserler Rize Valiliği web sitesi www.rize.gov.tr ve www.rizekulturturizm.gov.tr ile TFSF’nin www.tfsf.org.tr ve sitesinde yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2016’da bu yarışmaya ayrılan sayfalarda yer alacaktır. Ayrıca ödül ve sergileme alan eserler Rize Valiliği’nce farklı organizasyonlarda sergilenebilecektir.

7. Diğer Hususlar:
7.1 Yarışma TFSF tarafından 2016-014 numara ile onaylanmıştır.
7.2 Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
7.3 Katılım bilgileri ve şartnameye, Rize Valiliği web sitesi www.rize.gov.tr ve www.rizekulturturizm.gov.tr ile www.tfsf.org.tr ve adreslerinden ulaşılabilir. TFSF’nin Yarışma Yönergesi de http://www.tfsf.org.tr/ ve adreslerinden incelenebilir.
7.4 Ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar Rize Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce sergilenecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.
7.5 Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nde belirtilen düzenlemeler ile Rize Valiliği Yarışma Düzenleme Kurulu ve TFSF YK kararları geçerli olacaktır.
7.6 Değerlendirme sonunda ödül ve sergileme dışında kalan eserler online (çevrimiçi) başvurunun yapıldığı sistemden Sonuç Bildirim Tarihi itibariyle 90 (doksan) gün sonra silinecektir.

8. Ödüller:
Birincilik ödülü 4.000.- TL
İkincilik ödülü 3.000.- TL
Üçüncülük ödülü 2.000.- TL
Mansiyon (3 adet) 1.200.- TL
Jüri Özel Ödülü 1.200.- TL
Sergileme (En fazla 80 adet) 200.- TL
Satın Alma (Valilikçe uygun görülen eserler) 200.- TL

9. Yürütme:
İşbu Şartname hükümlerini Rize Valiliği yürütecektir. Şartnamenin 8. Maddesi’nde belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Rize Valiliği tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

10. Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):
Ata Yakup KAPTAN Ordu Ünv. Güzel Sanatlar Fak. Dekanı
Mehmet Ali AK Fotoğraf Sanatçısı, F Rize Yön. Kur. Üyesi
Murat GENÇ Fotoğraf Sanatçısı, RİFSAD Yön. Kur. Üyesi
Mustafa Reşat SÜMERKAN Fotoğraf Sanatçısı, Öğretim Üyesi
Osman ÜRPER Marmara Ünv. Güzel Sanatlar Fak. Öğretim Üyesi

(Seçici Kurul, en az üç üye ile toplanacaktır.)
Kurum Temsilcisi: İsmail HOCAOĞLU Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü E-posta: ismailhocaoglu@gmail.com
TFSF Temsilcisi: Abdullah SEZGİN

11. Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 21.11.2015
Son Katılım Tarihi : 15.06.2016 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi : 21.06.2016
Sonuç Bildirim Tarihi : 24.06.2016
Ödül töreni ve sergi tarihleri katılımcılara daha sonra bildirilecektir.

12. Yürürlük
Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
Düzenleyici Kuruluş: Rize Valiliği E-posta : rizekulturturizm@gmail.com bayram.yigci@kulturturizm.gov.tr