RİZE İLİ PAZAR İLÇESİ EĞİTİM VAKFI BURSU

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURS BAŞVURU KOŞULLARI
RİZE İLİ PAZAR İLÇESİ EĞİTİM VAKFI

BURS BAŞVURU KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak
Lisans öğrencisi olmak
Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak
Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak
Başarılı olarak üst sınıfa geçmiş olmak (ara sınıflar için)
Pazar nüfusuna kayıtlı olmak
Kendisinin veya ailesinden (anne,baba,kardeş) en az birinin Pazar’da ikamet ediyor olması
Ailesi veya kendisinin İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından hakkında sorgulama yapılabilmesi için Sorgu İzin Formu imzalamak
BURS VERİLMEYECEK HALLER

Açık öğretim öğrencileri
Uzaktan öğretim öğrencileri
25 yaşından büyükler
Hakkında adli soruşturma olanlar, Tutuklu olanlar, hüküm giyenler
Öğrenim gördüğü sürece yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

TYT ve AYT Sonuç Belgelerinin örneği (e-devlet veya ÖSYM)
Öğretim kurumundan alınmış, devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi
Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet)
Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
Nüfus Cüzdanı veya yeni kimlik kartınızın arkalı ve önlü fotokopisi
Adli Sicil ve Arşiv Kaydı belgesi (e-devletten alınabilir)
Ara sınıfta öğrenim görenler:Öğrenim süresince aldıkları dersleri,notları,genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript)
İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfından imzalanacak Sorgu İzin Formu
Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devlet)
Üniversite okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi
Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi
Öğrencinin Ziraat Bankasına ait hesap numarası
NOT : 2020 yılında vakfımızdan burs alan öğrencilerin sadece öğrenci belgesi ve transkript vermeleri gerekmektedir.

BURSUN SÜRESİ VE SON BAŞVURU TARİHİ:

Son başvuru tarihi 15 Ekim 2021’dir. Başvurular şahsen ya da öğrencinin ailesi tarafından bizzat yapılacaktır.
Burslar (1 Kasım – 30 Haziran) 8 ay ödenir.

BURSUN ÖDEME ŞEKLİ

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı için devam eden 60 öğrenciye ek 40 öğrenci daha belirlenerek toplam 100 öğrenciye burs verilecektir.
Her ayın ilk haftası olacak şekilde ödenecek olup Kasım ayının ilk haftası burs ödemeleri başlayacaktır.

BURS ALMAYA HAK KAZANANLARIN İLANI

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri Pazar Eğitim Vakfının www.pazaregitimvakfi.org.tr web sitesinde ilan edilecektir. Öğrenci isminin kamuoyu ile paylaşılmasını peşinen kabul eder.

BURS BAŞVURU ADRESİ

Pazar Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı (Pazar Kaymakamlık Binası) Pazar Eğitim Vakfı No:9 Kat:4 Pazar/RİZE