”RİTMİN GÜCÜ” eTwinning projesi Şule GÜL/Şengül Kenan Şenbayrak İlkokulu Adana/TÜRKİYE

Projemiz ile her insanda var olan duyguların ritim, müzik ve hareketlerle anlatabilme yeteneğinin orff yöntemi kullanılarak açığa çıkmasını sağlamak ve öğrencilerimizin ses farkındalığını artırarak ritim duygularının gelişmesini sağlamayı amaçlıyoruz.

HEDEFLER

Web2 araçları kullanarak orff yaklaşımını tanıtmak. Orff yöntemi kullanarak yapılacak çalışmalar ile öğrencilerimizin ses ve ritim becerilerinin gelişimini desteklemeyi amaçlıyoruz. Çevremizde bulunan geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak tasarlayacağımız ritim aletlerini kullanarak farklı okullardan öğrenciler ile işbirliği içerisinde eğitici ve eğlenceli çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz.