Rimba Kayıp Aranıyor

Kampanya ve Katılım Koşulları

1) www.Adeland.com uzantılı Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.’e ait internet sitesinde gerçekleştirilen “Rimba Kayıp Aranıyor” uygulaması 04/03/2014 tarihinde saat 00:00’da başlayıp 15/04/2014 tarihinde saat 00:00’da sona erecektir. Bu tarihten sonra gerçekleştirilen katılımlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Uygulama’nın hayata geçirilmesi ve takibinden Project House sorumludur.

 

2) Bu kampanya dahilinde www.Adeland.com sayfasını ziyaret ederek kampanyaya katılan ve ‘Rimba Kayıp Aranıyor ’ uygulamasına dahil olan kullanıcıların yapması gereken, boya kalemleri ile yaptıkları çizimlerini uygulamaya yüklemek ve karşılarına çıkan üyelik formu doldurmak olacaktır. Final ekranında kullanıcıya iletilen iletişim formunu doldurmayan kullanıcılar uygulamayı tamamlamamış sayılarak hediye çekilişine katılma hakkını kaybeder. Uygulamaya başarılı katılım sağlayan kullanıcılardan her hafta şirket içi çekiliş ile seçilecek 10 kişi Cinemaximum’dan 2 kişilik sinema bileti kazanır ve haftanın kazananı olarak uygulamadaki “kazananlar” sayfasında yerini alır. 6 haftanın sonunda jüri tarafından seçilecek en yaratıcı çizim yapmış 3 kişi büyük ödüllere hak kazanacaktır. Brinci PS4, ikinci PS VITA, üçüncü PSP kazanır ve kazananlar “kazananlar” sayfasında ve Adeland facebook hesabında ayrıca duyurulur.

 

3) Projede katılımcılar uygulamaya www.Adeland.com adresi aracılığı ile bağlanırlar.

 

4) Uygulama alanında kullanıcılardan üyelik formunu doldurmaları ve uygulamaya katılmaları, uygulama sonucunda şirket içi hediye çekilişine katılmak isteyen kullanıcılardan uygulama sonunda bulunan iletişim formunu da doldurmaları istenmektedir. Büyük ödüllere hak kazanmak için uygulamada belirtilen Adeland ürün kod’lu ürünlerden çıkan kodu doğru bir şekilde form sayfasında girmiş olmaları gerekmektedir. Kullanıcılar aynı gün içinde uygulamaya istedikleri kadar katılımda bulunabilirler.

 

5) Form işlemleri sırasında katılımcılar Adı, Soyadı, E-posta adresi, telefonu, adres bilgileri gibi ilgili alanları eksiksiz doldurmak zorundadır. Adeland ürün kodu girmek zorunlu değildir, fakat büyük ödüllere hak kazanmak için her katılımda ayrı Adeland ürün kodu girilmiş olmalıdır. Her bir ürün kodunun büyük ödül katılım hakkı o ürün koduna özel olacaktır. Katılımcı, bu bilgilerin yarışma ve promosyon amacı ile kullanılmasına muvafakat etmektedir. Katılımcı, bilgilerinin sistemden silinmesi ya da değiştirilmesini isterse http://adel.com.tr/tr/bize-ulasin adresinden email göndermesi yeterlidir. İnternetten ya da herhangi başka bir teknik aksaklıktan kaynaklanan problemlerden Adel Kalemcilik sorumlu değildir.

 

6) 6 Hafta boyunca her hafta bitiminde şirket içi çekilişle seçilen 10 katılımcı ödüle hak kazanır. Ödül Cinemaximum’dan 2 kişilik bilet olarak belirlenmiştir. Hak kazanan kullanıcılara hediyeleri kargo yolu ile iletilir. Uygulama sonunda kazanan ilk üç kişi Jüri tarafından seçilerek uygulamada belirtilen SONY PlayStation 4, SONY PlayStation VITA ve SONY PSP hediyelerine hak kazanacaklardır.

 

7) Değerlendirmeyi yapacak Jüri olarak ADEL Kalemcilik’den Anıl Atal; Project House’dan Serhan Acar, Oytun Savaş; Draftfcb’den Yağmur Erengül isimleri belirlenmiştir.

 

8) “Rimba Kayıp Aranıyor” uygulamasına katılan kullanıcılar tarafından yapılan çalışmanın ödüle layık görülmesi konusundaki karar jüri üyelerine bırakılmıştır. Bu aşamada uygulama kayıtları esas alınır. Katılımcılar bu konuda hak iddia edemezler.

 

9) Katılımcının katıldığı hesaptaki isim bilgileri kimlik bilgileri ile aynı olmak zorundadır. Project House ve Adel Kalemcilik şirketleri, sitede duvarda kazandığı ilan edilen, fakat bilgisayar teknolojilerini, öngörülmemiş teknik açıkları ve/veya başka unsurları(sahte hesap vb.) kullanarak hile yaptığı tespit ettikleri katılımcıyı diskalifiye etme, katılımcının o güne kadarki bütün katılım verilerini, ödül hakkını hiçbir uyarı yapmadan iptal etme, üyeliğini feshetme ve kazanan kişiyi değiştirme hakkını saklı tutar. Katılımcılar Adel Kalemcilik ve Project House bu hususlardaki değerlendirmeye ilişkin takdir yetkisini ve keyfiyetini gayri kabili rücu olarak kabul etmektedirler.

 

10) “Rimba Kayıp Aranıyor” uygulamasına katılım ücretsiz olup katılım koşullarını kabul eden herkes herhangi bir ticari koşul olmaksızın kampanyaya katılabilir.

 

11) Ödül kazanan katılımcının; Ad, Soyad, E-posta telefon ve Adres adresi bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurması gerekmektedir. Formu eksik bulunan katılımcı, yarışmada ödül kazansa dahi, ödül için hak talep edemeyecektir. Yarışma kaydı sırasında, katılımcı tarafından yanlış veya eksik beyan edilen bilgiler sebebiyle yaşanacak aksaklıklardan Adel Kalemcilik ve Project House şirketleri sorumlu tutulamaz.

 

12) Kampanya dahilinde verilecek ödül ile ilgili bilgilerin talihlilere ulaştırılması ile ilgili sorumluluk Adel Kalemcilik’e aittir. Yarışmacıların yanlış veya eksik bilgi ile yapılan katılımlar sonucu ödül haklarından oluşabilecek aksaklıklardan Adel Kalemcilik ve www.Adeland.com sorumlu değildir.

 

13) Yarışmaya sadece Türkiye’de ikamet etmekte olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabileceklerdir. Bununla birlikte, yarışmaya yalnızca 18 yaşından büyükler katılabilir, 18 yaşından küçükler yarışmaya katılsalar bile ödüller iletişim formunda bilgileri iletilmiş şahsa teslim edilir.

 

14) Kazananların belirlenmesinde Project House ve Adel Kalemcilik kayıtları geçerlidir. Katılımcılar, Project House ve Adel Kalemcilik tarafından elektronik ortamda tutulan tüm kayıtların HUMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirten kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif haklarından peşinen feragat ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

15) Adeland.com site yöneticilerinin hazırladığı mükerrer kayıtlar içerisinden belirlenen katılımcılar, büyük ödüllerini Adel Kalemcilik’in belirlediği bir gün ve saatte ve/veya saat aralığında teslim almak/katılmak zorundadırlar. Bu gün ve saat ADEL Kalemcilik tarafından yarışma bitiminden sonraki hafta içerisinde hem uygulamada hem de facebook sayfasında duyurulacaktır.

 

16) Aynı gün kazananları listesinde aynı isim birden fazla kez ilan edilmişse dahi katılımcı sadece bir ödül kazanabilir.

 

17) Yarışma dahilinde farklı hesaplar açarak hileli davranışlarda bulunan katılımcıların, sahte olduğu tespit edildiği takdirde; varsa kazanılmış ödül hakları iptal edilecektir. Kampanya sonrasında kişilerin kampanyaya katıldıkları profil ile verdikleri kimlik bilgilerinin uyuşması beklenecektir. Aksi halde kişi sahte profil olarak kabul edilecek ve ödül hakkını kaybedecektir.

 

18) Gizlilik kuralları dahilinde kullanıcıların izin verilen ve Project House ile paylaşılan bütün bilgileri Adel Kalemcilik ile de paylaşmış sayılacaktır.

 

19) Katılımcılar, Adel Kalemcilik ve Project House’un, kampanya sonrasında da kendilerine herhangi bir ürün veya hizmete ait tanıtım amaçlı e-posta göndermesine peşinen onay verdiklerini kabul ederler.

 

20) Adel Kalemcilik ve Project House, bu yarışmaya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden, her türlü teknik aksaklıklarla (internet hızı, bağlantının kopması, siteye ve site içeriğine erişememe vb.) üçüncü kişi uygulamaları veya altyapılarından kaynaklanan aksaklıklardan oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğa sahip değildir.

 

21) Adel Kalemcilik, her zaman, önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın söz konusu yarışmayı iptal etme ve yarışma koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar. Yarışma koşullarını siteden takip etmek yarışmacının sorumluluğundadır.

 

22) Yarışmayı kazanan katılımcı ödül kazanması durumunda ödül hakkını üçüncü kişilere devredemez ya da satamaz. Yarışmada kazanılan ödüller değiştirilemez, paraya çevrilemez. Yarışmada kazanılacak ödüller ile ilgili vergi, harç, tüm yasal yükümlülük ve harcamalar ödül kazanan katılımcıya aittir.

 

23) Yarışmaya Adel Kalemcilik ve Project House çalışanları ve onların birinci derece yakınları katılamaz. Katılsalar dahi bu kampanya dahilinde verilecek ödülleri kazanmaya hak kazanamazlar.

 

24) Katılımcı, söz konusu çizimleri sadece işbu kampanya için tarafımıza ibraz ettiğini ve bunun kendi orijinal çalışması olduğunu kabul ve beyan eder. Aksi bir durumda ise Adel Kalemcilik’in karşılaşabileceği her türlü talep ve iddiadan sorumlu olacağını ve bu nedenle Project House ve Adel Kalemcilik’in zarara uğraması halinde bu zararları derhal talep üzerine tazmin edeceklerini kabul ve beyan ederler.

 

25) Katılımcı kendisi tarafından oluşturulan çizimlerin üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan bütün mali hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ya da görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim) ve manevi hakları (umuma arz salahiyeti, adın belirtilmesi salahiyeti, eserde eser sahibinin şeref ve itibarını zedeleyebilecek değişiklikler yapılmasını önleme salahiyeti ) üzerindeki kullanım yetkisini süresiz, ücretsiz ve her türlü sınırlamadan ari olarak Adel Kalemcilik’e aşağıdaki belgeyi Adel Kalemcilik’in talebi üzerine imzalayarak devredeceğini ve Project House ve Adel Kalemcilik’ten hiçbir nam altında ücret talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

26) Kampanyaya katılan herkes yukarıda yazılan kuralları okumuş ve onaylamış olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

27) Her türlü soru ve sorun için: http://adel.com.tr/tr/bize-ulasin

 

DEVİR BELGESİ

Katılımcı, kampanya için oluşturulan her türlü görsel üzerinde sahip olunan 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan bütün mali hakları (işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ya da görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim) ve manevi hakları (umuma arz salahiyeti, adın belirtilmesi salahiyeti, eserde eser sahibinin şeref ve itibarını zedeleyebilecek değişiklikler yapılmasını önleme salahiyeti ) üzerindeki kullanım yetkisini süresiz, ücretsiz ve her türlü sınırlamadan ari olarak Adel Kalemcilik’ işbu belge ile devretmiştir.

 

Katılımcı adı ve soyadı:

İmza:

Tarih:

 

Gizlilik Politikası ve Şartları

Adel Kalemcilik ve Project House bu kampanya ve uygulama kapsamında elde edilen veya saklanan katılımcı bilgilerinin gizliliğini sağlamayı aşağıdaki temel kurallar çerçevesinde taahhüt etmektedir. Bu doğrultuda;

 

• Kullanıcıların uygulamaya katılımı için zorunlu olan ve verilen hizmetlerde ihtiyaç duyulan bilgiler alınmakta ve saklanmakta, kullanıcı bilgilerine yetkisiz erişimlerin engellenmesi için bilgi sistemleri üzerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 

• Katılımcı tarafından verilen şahsi bilgiler (adres, e-mail, telefon, faks, demografik bilgiler vb.), katılımcının haberi veya onayı olmadan veya yasal yükümlülük bulunmadığı sürece ya da katılım koşullarında tanımlanan haller haricinde herhangi bir üçüncü şahıs veya kuruma verilmeyecektir. Bu bilgilerin , yüksek güvenlik ve gizlilik standartlarıyla korunması için gereken özen gösterilecektir.

 

• Kullanıcı bilgileri, idari ve düzenleyici kurumlar, yargı ve yürütme mercileri tarafından istendiği takdirde yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklanabilecektir.

 

• Destek hizmetleri almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların gizlilik politikasına ve şartlarına uymalarının sağlanması için gereken özen gösterilecektir.

 

• Adel Kalemcilik ve Project House personeli tarafından katılımcı bilgilerine erişimler, işin yapılabilmesi için gerekli olan kısıtlı yetki seviyesi ile iş bölümü prensibi esas alınarak düzenlenmekte, bu suretle katılımcı bilgilerinin gizliliği korunmaktadır.