RETA Matematik Öğretimi Modeli: İngiltere’den Türkiye’ye – İpek Saralar

YouTube video

RETA Matematik Öğretimi Modeli: İngiltere’den Türkiye’ye – İpek Saralar
Ortaokul öğrencileri üç boyutlu yapıların öğreniminde zorluk çekmektedir. Saralar, Ainsworth ve Wake (2018) bu zorluğun giderilmesi için İngiltere’deki örneklerden yararlanarak, teknoloji merkezli bir model geliştirmiştir. Saralar’ın bu sunumu, RETA modeli olarak bilinen bu modeli tanıtıp yaygınlaştırarak çocukların öğrenimini arttırmak amacıyla hazırlanmıştır. Çünkü, araştırmalar göstermektedir ki ortaokul öğrencileri özellikle de üç boyutlu yapıların çiziminde, geometri bilgisinin yanında uzamsal düşünmeye de ihtiyaç duymaktadır. Gerçekçi (realistic), araştırmacı (exploratory), teknoloji destekli (technology-enhanced) ve aktif (active) bir geometri eğitimi modeli ile (yani RETA modeli ile) uzamsal düşünme becerileri de desteklenerek öğrencilerin üç boyutlu yapılar konusundaki öğreniminin anlamlı olarak arttığı gözlemlenmiştir.