Resfebe ve snapwords ile İngilizce öğreniyoruz

GameTwinning projemiz kapsamında resfebe ve snapwords çalışmaları yaptık. Öğrencilerim eğlenerek İngilizce kelimeleri öğrendi.  İngilizce kelime veya kelime gruplarını, harf, sayı ve resimlerle çizerek ve yazarak kelimeler oluşturdular. bu etkinliği yaparken İngilizce kelime öğrenmeyi zevkli hale getirmeyi amaçladık.