Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı

Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı

Rekabetçi Sektörler Programının Türkiye’nin 81 ilini de kapsayan yeni döneminde imalat sanayinde dönüşüm, hizmetler ve yaratıcı endüstriler, Ar-Ge ve yenilikçilik, teknoloji transferi ve ticarileşme ekseninde geliştirilecek projeler için 405 milyon avro kaynak oluşturuldu. Türkiye genelinde düzenlenen tanıtım seminerleriyle kamuoyuna duyurusu yapılan yeni dönem destekleri için 6 Nisan 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen toplantıyla çağrı dönemi hakkında bilgi verilerek proje çağrısına çıkıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla gerçekleştirilen Rekabetçi Sektörler Programının yeni döneminde, sanayide ve üretimde verimliliğinin artırılması ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlamak amaçlanıyor. Yeni dönem için 405 milyon avro kaynak oluşturuldu. Uygulaması 2026 yılının sonunda kadar devam edecek yeni dönem desteklerine valilikler, belediyeler, il özel idareleri, kalkınma ajansları, üniversiteler, TOBB ve bağlı oda ve borsalar, sanayi ve teknoloji ile ilgili dernek ve vakıflar, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri yönetimleri gibi kuruluşlar başvurabilecek.

Yeni dönemde imalat sanayinde dönüşüm, Ar-Ge ve yenilikçilik, teknoloji transferi ve ticarileştirme ile hizmetler ve yaratıcı endüstriler ekseninde projeler geliştirilmesi beklenirken, birinci çağrı ilk üç ekseni kapsayacak şekilde tasarlandı. Program öncelikleri ve çağrı içerikleri hakkında bilgi vermek üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 6 Nisan 2017 tarihinde Ankara’da bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, başvuru yapacak kurum ve kuruluşların süreçte nasıl çalışmaları, proje hazırlığında nelere dikkat edilmesi gerektiği katılımcılarla paylaşıldı.

İmalat Sanayinde Dönüşüm

Programın İmalat Sanayine ilişkin desteklerle imalat sanayinde dönüşümüne yardımcı olmak ve küresel değer zincirinde daha üst seviyelere çıkmak amaçlanıyor. Bu kapsamda ortak kullanım tesislerinin faaliyete geçirilmesi, tesis ve çalışanların kapasitelerinin artırılması, kümeleme, stratejik yol haritaları geliştirme ve tanıtım gibi faaliyetleri içeren, ihracatın ve katma değerin artırılmasına katkı sağlayacak projeler bekleniyor.

Kamu kurumları, kalkınma ajansları, üniversiteler ile TOBB, TİM, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, OSB ve TGB yönetimleri gibi yarı kamusal ve kar amacı gütmeyen, iş dünyasını temsil eden kuruluşlar proje geliştirerek başvuru yapabilecek. Finansal araçlar söz konusu olduğunda uluslararası finansal kuruluşlar, üniversiteler, kar amacı gütmeyen iş dünyası temsilcisi kuruluşları ve kamu kurumları nihai faydalanıcı olabilecek.

Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler

Programın Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler alanında, özellikle turizm sektörünü ve yaratıcı endüstrilerin rekebetçiliğini artırmak amaçlanıyor. Türkiye için yeni bir kavram olan Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler alanında ilk çağrı kapsamında destek verilmiyor. Ancak daha sonraki çağrı dönemlerinde bu alanda geliştirilecek projelerin, yaratıcı endüstriler ile imalat sanayi arasında bağlantıları güçlendiren, ihracat ve katma değer artışının yanı sıra imalat sanayinin dönüşümüne katkı sağlacak projeler olması bekleniyor.

Kamu kurumları, kalkınma ajansları, üniversiteler (hızlandırıcılar), kuluçka merkezleri ile TOBB, TİM, İhracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, OSB ve TGB yönetimleri gibi yarı kamusal ve kar amacı gütmeyen iş dünyasını temsil eden kuruluşlar, geliştirdikleri projelerle desteklerden yararlanabilecek.

Araştırma ve Geliştirme

Programın desteklenecek alanlarından Ar-Ge çerçevesinde, yeni ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesinin ve yenilik sürecinin ilk aşamalarının desteklenmesi hedefleniyor. Bu kapsamında Ar-Ge merkezlerinin kapasitelerinin artırılması, mevcut Ar-Ge tesislerinin operasyonel hale getirilmesi, ürün prototipleri üretmek üzere Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilmesi, prototipi üretilmiş ürünlerin test ve sertifika hizmetlerinin yapılması, üniversite-sanayi ortak araştırma projeleri yürütülmesi, özellikle sosyal yeniliğe dair farkındalığın artırılması ve kapasitenin geliştirilmesi gibi faaliyetleri kapsayan projelerin geliştirilmesi bekleniyor.

KOBİ’ler kamu veya özel sektördeki araştırma ortakları olan üniversiteler, TTO’lar, TGB’ler, teknoloji merkezleri, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar gibi Ar-Ge ve yenilik odaklı yapılar proje desteklerinden yararlanabilecek. KOBİ’ler, hibe ve yarışma modeli ileride uygulandığı takdirde doğrudan başvuru yapabilecek.

Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme

Programın Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme destek alanı ile yenilik sürecinin pazara yakın aşamalarının, başlıca ticarileştirme faaliyetlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Bu çerçevede ise yenilikçi başlangıç firmalarının kurulması, yenilikçi girişimcilerin ortaya çıkması, yenilikçi ürünlerin daha hızlı bir şekilde piyasaya çıkması ile ticarileştirmeyi, yenilikçi fikirler ile yatırımcılar arasında işbirliğini destekleyecek projeler bekleniyor.

KOBİ’ler, genç girişimciler, yenilikçiler/mucitler (sosyal yenilikçiler dahil) ve başlangıç şirketleri ve/veya bunların kamu veya özel sektördeki araştırma ortakları olan teknoloji transfer ofisleri, TGB’ler, teknoloji merkezleri, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar gibi Ar-Ge ve yenilik odaklı yapılar nihai faydalanıcı olarak desteklerden yararlanabilecek. KOBİ’ler, genç girişimciler, yenilikçiler/mucitler (sosyal yenilikçiler dahil) ve başlangıç şirketleri, hibe ve yarışma modeli ileride uygulandığı takdirde doğrudan başvuru yapabilecek.

Desteklenecek projelerin, başvuru alanlarındaki hedeflere katkısının dışında, bu projelerin çıktılarından faydalanacak KOBİ sayısı da önemli değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor.

Başvuru Web Sitesinden Yapılıyor

Rekabetçi Sektörler Programı fonlarından yararlanmak isteyen kuruluşların 2 Haziran 2017 saat 17:00’ye kadar başvurularını yapmaları gerekiyor. Başvuru ve proje geliştirme süreçlerine ilişkin bilgiye http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor. Başvuru ve proje geliştirme sürecine ilişkin olarak başvuru yapmayı planlayan kurum ve kuruluşlar, Program Otoritesine sorularını iletebilecek. Sorulara haftalık olarak web sitesi üzerinden yanıt verilecek.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin