Ramazan Ayının Işığını Yakala Öğrenciler Arası Fotoğraf Yarışması

Öğrenciler
Öğrenciler Arası Fotoğraf Yarışması

Her yıl özlem ve heyecanla beklediğimiz günler nihayet geliyor, Ramazan ayı yaklaşıyor…

Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Ramazan’ın Işığını Yakala Uluslararası Fotoğraf Yarışması ile tüm çocukları ve gençleri ramazanın heyecanını paylaşmaya davet ediyoruz.

Sahur ve iftar sofraları, camiler, teravihler, mukabeleler gibi bu kıymetli günlerin ruhunu ve güzelliklerini en iyi yansıtan anları fotoğraflayın, web sitemizde bulunan başvuru formunu doldurarak bize gönderin, birbirinden güzel ödüller için yarışın!

İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirdiğimiz yarışmaya başvurular 13 Nisan’da başlıyor.

RAMAZAN AYININ IŞIĞINI YAKALA ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI
Yarışma İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerine yöneliktir. Ayrı ayrı kategorilerde değerlendirilen öğrenciler ödüllendirilecektir. Yarışmamız tüm ülkeler ve okullardan öğrencilere açıktır.

A. YARIŞMANIN ORGANİZASYONU
“Ramazan Ayının Işığını Yakala Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, NUN Eğitim ve Kültür
Vakfı tarafından düzenlenmektedir.

B. KATILIM
1. “Ramazan Ayının Işığını Yakala Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, dünyadaki tüm ilkokul,
ortaokul ve lise öğrencilerine açıktır. Düzenleme kurulu ve jüri üyeleri ile birinci dereceden
yakınları yarışmaya katılamazlar.
2. Katılımcılar, doğrudan fotoğraf tekniğini kullanarak elde ettikleri görüntüler ile yarışmaya
katılabilirler. Fotoğrafların fotoğrafçının kendisine ait olması gerektiği ve fotoğrafta
kullanılan obje, nesne ile ilgili şikâyetlerde sorumluluğun fotoğrafçıya ait olduğu katılımı
yapan fotoğrafçı tarafından kabul edilir. Aynı koşullar fotoğrafta bulunan bireylerin şikâyet
etmeleri halinde de geçerlidir.
3. Fotoğrafların fotoğrafçıya ait olduğunun kabulü yarışmaya katılım ile kabul edilmiş olur.
Aksi bir durumun tespiti halinde ödül ve/veya sergileme kazanılmış olsa dahi iptal edilir.
Yarışmada yer alan fotoğraflar yanı sıra ödül ve sergileme alan fotoğraflar sosyal medya,
yazılı medya ve internet sitelerinde tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak
kullanılabilir. Yarışmacı katılımı sebebi ile bu konuda onay vermiş olarak kabul edilir.
Yarışmacı fotoğraflarının sergi ile ilgili medyada yayın ve/veya ekranlarda yayın için
ücretsiz olarak yayınlanmasına izin verir. Fotoğrafın kullanım hakkı her koşulda fotoğrafçıya
aittir. Sponsorlar web siteleri üzerinde fotoğrafları düşük çözünürlükte yarışma ile ilgili
ilanlarında kullanabilirler.

C. KATEGORİLER
Ramazan Ayının Işığını Yakala Uluslararası Fotoğraf Yarışması;
1. İlkokul
2. Ortaokul
3. Lise

olmak üzere 3 kategoriden oluşmuştur. “Ramazan Ayının Işığını Yakala” başlığı altında
yapılacak yarışmada her bir kategoride fotoğraflar dijital şekilde NUN Eğitim ve Kültür Vakfına
iletilecektir.

Yarışmaya katılacak fotoğraflar,JPG/JPEG formatta, 300 DPI çözünürlükte, uzun kenarı en fazla
1920 piksel ve dosya boyutu en az 1 MB en fazla 4 MB olarak ayarlanarak internet sitesi
üzerinden gönderilmelidir. Çözünürlük ayarlarına dikkat edilmeli ve JPEG formatında kayıt
edilmelidir. Her bir katılımcı yarışmaya en fazla (4) fotoğraf ile katılabilir. Fotoğraflar dijital
ortamlardaki programlarda işlenmeden, ham halleriyle paylaşılmalıdır.

D. KATILIM
1. Yarışmacılar yarışmaya katılabilmek için www.nunokullari.com web adresine girerek yarışma
şartnamesini onaylamak zorundadırlar.
2. Onay kutucuğunu işaretlemek yolu ile katılımcılar şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş
olurlar.
3. Yarışmaya katılım web sitesi üzerinden olacağından, gönderilen fotoğraflarda sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde NUN Okulları ile
(capturethelight@nunokullari.com) e-mail adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi
halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu adres sadece fotoğraf yükleme problemi
yaşanılan anlar oluşmuşsa kullanılacaktır. E-mail yoluyla fotoğraf gönderilmesi yarışmaya
katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.
4. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, (www.nunokullari.com)
internet sitesinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanlarda sergilenecektir. Ayrıca
Yarışmada ödül, mansiyon ve özel ödül alan fotoğraflar NUN Okullarının hazırlayacağı yahut
hazırlatacağı broşürlerde yer alacaktır.
5. Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi
kural ihlali yapmış sayılır.
6. Kural ihlali yapan katılımcının ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen
ödülün yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
7. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın/yapıtların tümüyle kendisine ait olduğunu,
fotoğraflarda yer alan ve telif konusu oluşturabilecek konularda gerekli tüm izinlerin
alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Bu konuda oluşabilecek
anlaşmazlıklarda NUN Okulları sorumlu olmayacaktır.
8. Yarışma sonucu NUN Okulları web sitesi (www.nunokullari.com) adresinde duyurulacaktır.
9. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı şartname üzerinde değişiklikler yapma hakkını saklı tutmaktadır.

E. YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI:
1. Ödül ve sergileme alan fotoğraflar NUN Eğitim ve Kültür Vakfının arşivinde saklanacaktır.
Bu fotoğraflar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile NUN Eğitim ve Kültür Vakfı
tarafından haber, reklam amaçlı ve sosyal sorumluluk projelerinde fotoğrafçının ismi
belirtilerek kullanılabilecek ve ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir (Fotoğraflarla kolaj vb.
grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır).
2. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı bu fotoğrafları sergileme, yayınlarında, basılı evrakında,
dokümanlarında (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt
ortamları vs) ve diğer platformlarda tanıtım amaçlı olarak serbestçe kullanılabilecektir. Bu
şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve
eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname
için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu
kabul, beyan ve taahhüt eder. NUN Eğitim ve Kültür Vakfı eserler için katılımcının yukarda
verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin
kullanım hakkı eser sahibi ile NUN Eğitim ve Kültür Vakfınınolacaktır. NUN Eğitim ve
Kültür Vakfı hiçbir koşul altında, fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez.
3. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
4. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması ve ilgili mevzuat uyarınca izin verdikleri,
katılımcıların bu hususta mevzuattan kaynaklı olarak tüm yükümlülüklerini yerine getirdikleri
kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm
sorumluluğu yarışmacıya aittir.
5. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, NUN Okullarının internet
sitesinde yayınlanacak ve belirlenecek olan alanların kapasitesine bağlı olarak sergilenecektir.
Ayrıca Yarışmada ödül ve mansiyon alan fotoğraflar NUN Okullarının Sosyal Medya
(Facebook, Instagram, Twitter vb) hesaplarında tanıtım amaçlı olarak yayınlanabilecektir.
6. Katılımcılar; NUN Okullarının (www.nunkullari.com) web adresine fotoğraflarını yüklemekle
yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını
göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini
okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı
yoktur.

F. YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 13.04.2021
Kapanış Tarihi : 12.05.2021
Kazananların İlan Edilmesi : 24.05.2021
Ödül Töreni : 15.06.2021

G. FOTOĞRAFLARIN İŞARETLENMESİ/İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
1. Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/jpeg formatta, 300 dpi çözünürlükte, uzun kenarı en fazla
1920 piksel ve dosya boyutu en az 1 MB en fazla 4 MB olarak ayarlanarak internet sitesi
üzerinden gönderilmelidir. Çözünürlük ayarlarına dikkat edilmeli ve jpg formatında kayıt
edilmelidir.
2. Fotoğraflara isim verilmesi zorunludur.
3. Fotoğraflar online (çevrim içi) olarak (www.nunokullari.com) web adresi kullanılarak
yüklenecektir.
4. Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde katılım formunu eksiksiz
doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir.
5. Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul
edilmeyecektir.
6. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan yüklenecektir. Fotoğraf üzerinde isim,
tarih, imza vb. bilgiler yer almamalıdır.
7. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
8. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi (_)
kullanılabilir.
9. Fotoğrafların yükleme, değiştirme silinme ve kategorize edilmesi sırasında ortaya çıkabilecek
olası sorunlardan NUN Okulları sorumlu olmayacaktır.

H. JÜRİ
Jüri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:
1. Esra Albayrak
2. Ayşe Kasapoğlu
3. Emre Akyol
4. Sevde Özsoy
5. Nesibe Ecevit
6. Merve Avli
7. Ayşe Nur Öğretici
8. İlker Cihat Çatak

I. ÖDÜL
İlkokul kategorisi ödülleri
Birincilik Ödülü : Tablet
İkincilik Ödülü : Instax Fotoğraf Makinesi
Üçüncülük Ödülü : Kablosuz Kulaklık
Ortaokul kategorisi ödülleri
Birincilik Ödülü : Aksiyon Kamerası
İkincilik Ödülü : Tablet
Üçüncülük Ödülü : Instax Fotoğraf Makinesi
Lise kategorisi ödülleri
Birincilik Ödülü : DSLR Fotoğraf Makinesi
İkincilik Ödülü : Aksiyon Kamerası
Üçüncülük Ödülü : Instax Fotoğraf Makinesi

J. SONUÇ BİLDİRİMİ VE KATALOG GÖNDERİLMESİ
1. Sonuçlar NUN Okulları (www.nunokullari.com) web adresinde 24.05.2021 tarihinde
açıklanacaktır.

2. Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir albüm
hazırlanacak ve tüm katılımcılara Web Katalog Linki e-posta ile gönderilecektir. Tüm ödül
alanların ödülleri ayrıca posta ile gönderilecektir. Gönderilen katalog ve ödüllerin postada
zarar görmesi halinde NUN Eğitim ve Kültür Vakfı sorumluluk taşımayacaktır.