RAKETLER ÖZEL ELLERDE

Spor insan yaşantısının ayrılmaz bir parçasıdır. Manevi, kültürel ve evrensel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren bireyler yetiştirilmesinde spor eğitiminin önemli bir yeri vardır. Bireylerin sağlıklı bir beden, ruh yapısına ve sosyal çevreye sahip olması spor sayesinde gerçekleştirilmektedir. Bunların yanı sıra engelli bireyler için daha farklı bir öneme sahiptir. Çünkü spor, zaten yaşamlarında birçok engelle karşılaşan bireylere yeni bir pencere açabilmektedir.

Spor ve Fiziki Etkinlikler Dersi Öğretim Programının amacı öğrencileri günlük yaşam aktiviteleri sırasında kullanacakları hareket yetkinliği, aktif ve sağlıklı hayat becerileri ile birlikte bireysel ve sosyal becerilerini de geliştirmeyi sağlamaktır. Özel eğitim öğrencilerinin gelişim özellikleri dikkate alındığında bu dersin özel eğitimin ayrılmaz bir parçası olduğu görülmektedir. Bu bağlamda kuruculuğunu özel eğitim öğretmeni Hasan İNCE’nin yaptığı Özel Raketler projesi başlatıldı. Proje kapsamında 10 özel eğitim öğretmeni özel öğrencilerine Masa Tenisini sevdirmeye ve nasıl oynandığını öğretmeye çalışacaktır.

Özel eğitim öğrencilerine masa tenisi oynamayı öğretmekle hareket yetkinliği, aktif ve sağlıklı hayat becerileri ile birlikte bireysel ve sosyal becerilerini geliştirici birçok becerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu beceriler ve fiziksel uygunluk alanlarının başlıcaları şunlardır:

 • Denge
 • Yer değiştirme
 • Nesne kontrolü
 • Kuvvet
 • Dayanıklılık
 • Esneklik
 • Koordinasyon
 • Hız
 • Bireysel beceriler
 • Sosyal beceriler

Masa tenisi, her yaşa hitap eden bir spor dalıdır. Yoğun dikkat, çabukluk, hızlı ve doğru karar verebilme gerektiren sporların başında gelen masa tenisi, kişiye birçok yönden farklı özellikler kazandırır. Proje sonunda Masa Tenisinin öğrencilere kazandıracağı özellikleri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

Fizyolojik Faydalar

 • Çabukluk ve koordinasyon gelişir.
 • Refleksler hızlanır.
 • Kuvvet ve esneklik gelişir.
 • Kemik ve kas yapısı güçlenir.
 • El – göz koordinasyonu gelişir.

Sosyolojik Faydalar

 • Bireyin toplumsallaşmasını sağlar.
 • İletişim becerilerini geliştirir.
 • Paylaşmayı ve yardımlaşmayı öğrenir.
 • Bir grubun parçası olmayı öğrenir.
 • Sınırlara ve kurallara uymayı öğrenir.
 • Yeni arkadaşlıklar kurar.

Psikolojik Faydalar

 • Öz güven gelişir, yaşama sevinci artar.
 • Boş zamanlarını olumlu bir şekilde değerlendirir.
 • Hızlı düşünür.
 • Çabuk karar verme kabiliyeti kazanır.
 • Davranış bozukluklarının giderilmesine yardımcı olur.
 • Problem çözme becerisi gelişir.