Puzzle

Şıralık Vatan İlkokulu 1-A sınıfı öğrencilerinin dahil olduğu Curıous Little Ones Learn ın the Workshop eTwinning projesi kapsamında sınıftaki akıllı tahtada jıgsaw planet web 2.0 aracı ile sınıf öğretmenlerinin hazırladığı puzzle çalışmasını keyifle yaptılar.
Günümüzde çocukların zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimi için hem okullarda hem de ailelerce rağbet görüyor. Yapboz küçük parçaların bir araya getirilip, bütünlük oluşturması şeklinde tanımlanabilir. Bu bütünlüğü oluşturma işlemi zihinsel beceri gerektiren bir durumdur. Yapboz bu yönüyle çocukların zihinsel gelişimine katkıda bulunur. Yapbozu tamamlama aşamasında çocuğun çeşitli kasları çalışır. Tekrarlanan egzersizler, kasları kuvvetli hale getirir ve o davranışın pekişmesine yardımcı olur. Aynı zamanda çocuk organlarını yerinde ve zamanında kullanmayı öğrenir. Bu durum çocuğun fiziksel gelişimini destekler.”