Pursaklar Abdurrahim Karakoç Ortaokulu Öğretmeni Oğuzhan COŞKUN’un Katılımcı olduğu”Öğretmenimle Kodlama Öğreniyorum” eTwinning Projesi

Kuruculuğunu Ankara/Pursaklar Faik Hızıroğlu İlkokulu Öğretmeni Ayşe COŞKUN ve Ankara/Altındağ Aydınlıkevler İlkokulu Öğretmeni Necla BİNGÖL’ün oldukları Projemiz “4-11 yaş öğrencilerinin yeni bilgiler öğrenmeye ve araştırmaya olan meraklarının keşfedildiği neden sonuç ilişkisini görebilecekleri Öğrencilerin teknoloji olmadan kodlama yaparak kodlamayı her alanda kullanabileceğini öğretmek.

Öğrencilerin kodlama yaparken mantıksal akıl yürütme ve akıl yürütme becerilerini geliştirebilme. Daha sonraki okul başarılarının temeli olan sıralama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak. Teknolojisiz Kodlama öğreterek çocukların problem çözme becerilerinin yanı sıra eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak. Faaliyetlerimizde kodlamanın kolay, eğlenceli ve eğitici olduğunu göstermek. Hayatta daha başarılı olmaları için kodlamayı erken yaşta öğretmek çevrelerini ve doğayı deneylerle tanıyacakları bilim insanları hakkında bilgi edinecekleri öğrencilerin zihin dil motor sosyal duygusal öz bakım ve bireysel gelişimlerini destekleyecekleri deneyler ile yaratıcı düşünme becerilerini geliştirecekleri bir projedir.

Projemizde 9 Türkiye ,2 Azerbaycan,1 Arnavutluk, 2 Romanya,2 Bulgaristan olmak üzere 16 katılımcı bulunmaktadır.

PROJEMİZİN HEDEFLERİ:

1-Teknolojisiz kodlamayla araştırma, sorgulama becerilerini geliştirerek yönergeleri doğru ve yerinde kullanabilmelerini öğretmek
2- kodlamayı her alanda kullanmayı öğretmek
3-Kodlamayla sıralama becerilerini geliştirmelerini yardımcı olmak.
4- Kodlamayı öğrenerek eleştirel düşünme becerilerinin yanı sıra problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilmek.
5- Kodlamayla çizim ve resim yapma yeteneği kazandırmak
6-Kodlamayla matematik becerileri ve Düşünme Becerileri geliştirmek.
7-Kodlama ve haritalama becerilerini geliştirmek.

PROJEMİZİN ÇALIŞMA SÜRECİ:

Projemiz Şubat – Nisan aylarını kapsamaktadır.
Şubat Ayı : Proje grubu oluşturulacak
Proje partneri okulları iletişim bilgilerini girilecek,whatsapp grubu kurulacak;Logo, afiş ve kelime bulutu hazırlanacak.Logo ve afiş oylaması yapılacak.Proje uyeleri tanışma toplantısı düzenleme.Veli ve öğretmen ön testleri uygulanacak.Sosyal hesaplara giriş yapılacak.

Mart Ayı ; Optik kodlama,Oklarla kodlama,sayılarla ve şekilerle kodlama çalışmaların sayfalara yüklenmesi.Ortak ve işbirlikçi çalışmaların yapılması,

Nisan Ayı toplantılarının yapılması.
.e-Book hazırlama,Sanal serginin yapılması.

PROJEMİZDEN BEKLENEN SONUÇLAR:

1-Öğrencilerin kodlama temelinin alması,Kodlamayı her alanda kullanabileceğini öğrenmesi
2-Öğrencilerin teknolojisiz kodlamayla neler yapabilecegi bilinçini kazanması
3-Öğrencilerin kodlamayı eğlenerek ve yaparak öğrenmesi
4-Kodlama ve haritalama becerilerini gelişmesi.
5-Analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesi.
6-Yaratıcı düşünme ve sorumluluk becerilerinin kazanılması.
7-Kodlamayla matematik becerileri ve Düşünme Becerileri gelişmesi.
www