Psikolojide Çevre ve İklim Değişikliği Çalışmaları Sempozyumu

Psikolojinin farklı alt disiplinlerinin sunduğu geniş perspektiften hareketle, çevre ve iklim değişikliği alanında çalışmalar yürüten akademisyenler, lisansüstü öğrenciler ve uygulayıcıları bir araya getirerek söz konusu çalışma alanındaki araştırmaların tartışılması, çoğaltılması ve yaygınlaştırılmasını amaçlayan Psikolojide Çevre ve İklim Değişikliği Çalışmaları Sempozyumu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde bulunan Çevre Psikolojisi Araştırma Grubu (ENVIPSY) ev sahipliğinde 26-27 Kasım 2022 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

Ağırlıklı olarak çevre davranışı, iklim değişikliği, insan ve insan dışı doğa arasındaki karşılıklı ilişkileri odağına alan sempozyumda tartışılması amaçlanan başlıklar aşağıda sıralanmıştır. Bununla birlikte sempozyum temasıyla ilişkili olmak üzere farklı konulardaki çalışmalarla da başvuru yapılabilir.

Çevrecilik/Çevre Yanlısı Tutum ve Davranışlar
Çevresel Adalet/İklim Adaleti
Çevreye Zarar Veren Davranışlar
İklim Değişikliğine İlişkin Tutum ve İdeolojiler
Eko-Anksiyete/İklim Değişikliği Anksiyetesi
İnsan ve İnsan Dışı Doğa Arasındaki Etkileşim
Doğal ve Kentsel Yeşil Alanların Yoksunluğu
İnsan Gelişimi ve Doğa
Doğanın Onarıcı Etkileri
Çevre Davranışının Ahlaki Temelleri
Ekolojik İkilemler
Psikolojik Açıdan Türcülük
Metodoloji Tartışmaları

https://psicevre.comu.edu.tr