PSİKOLOJİ, EĞİTİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN PROFESYONELLERİN VE ÖĞRENCİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

KAYIP, ÖLÜM, YAS…

PSİKOLOJİ, EĞİTİM VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN PROFESYONELLERİN VE ÖĞRENCİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

EĞİTİMİN AMACI:
Olağan koşullarda insan yaşamında ölüm ve kronik hastalıklar gibi travmatik olaylarla karşılaşma sıklığı oldukça sınırlıdır. Oysa sağlık alanında çalışan profesyonellerin (doktor, hemşire, psikolog, sosyal hizmet uzmanı diyetisyen vb) kayıp, ölüm ve kronik hastalıklara maruz kalmaları gündelik iş hayatları içinde oldukça sıktır.
Sağlık hizmetlerinde çalışan profesyonellerin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve klinik uygulamaların sürekli güncellenmesinin öneminin yanında bakım verenlerin bütüncül sağlıkları da çok önem taşımaktadır.
Gelişmesi hedeflenen davranış; bireyin en değerli aracı olan kişiliğini “sağlıklı-erişkin-birey” olabilme yönünde geliştirmek…

EĞİTİMİN HEDEFLERİ:
Çalışmalarda amaç sağlığı ve sağlıklı kalmayı ön plana çıkarmaktır. Öncelik ise bu konuda destek olan profesyonellerin sağlığının korunmasıdır.
Kayıp, ölüm, travmatik olaylar yas durumlarında sağlıklı tepkiler verebilmeleri için bu süreçleri öğrenmeleri ve baş etme mekanizmalarının güçlendirilmesi,
Stresli durumlarda kendilerini korumaları yönetemlerinin paylaşılması,
Mevcut duygular, eylemler ve tepkilerin farkında olmak, tükenmişlik, merhamet yorgunluğu, üzüntü, öfke ve kızgınlık ile nasıl başa çıkılacağı konusunda farkındalık kazandırılması,
Görevlerini yerine getirirken karşılaşabilecekleri çeşitli zorlayıcı olaylar karşısında özel davranış sergileyebilme yeteneği ve esnekliğinin geliştirilmesi,
Meslektaşları ile ortak sorunlarını görerek bu konularda yalnız olmadıklarının farkındalığının yaratılması,
Olumsuz duyguların nasıl yansıtıldığını ve kontrol altına almada kendi kaynaklarının farkına varabilmelerin sağlanması,
Kendini geliştirme ve kendi ile derin bağ kurma becerisinin geliştirilmesi,
Bireyin kendi sağlığına olumlu katkıda bulunabilmesi, kendi ve sağlık sorumluluklarını yüklenebilmeleri için yapılan çalışmalarla özel beceriler kazandırılması hedeflenmektedir .

YÖNTEM VE TEKNİKLER:
Grubun etik ilkelere uygun çalışması, katılımcıların daha güvenli gelişmeleri bakımından önemli olduğu için “kapalı grup” yöntemi kullanılır. “Kapalı grup” niteliğinde sürdürülen çalışmada grup üyelerinin kendi kişilik özelliklerini daha yakından tanıma hedefi ön plandadır. Katılımcıların yeterlilik ve becerilerini geliştirici çalışmalar, karşılaşmakta oldukları güçlüklerin ele alınması, uygulamalı etkinlikler ve çeşitli psikolojik teknikler ile ele alınacaktır.

EĞİTMEN: Uzm. Psikoterapist Refika Yazgaç
KATILIMCILAR: Eğitim, sağlık ve psikoloji alanlarında çalışan profesyoneller ve öğrenciler.
TARİH: 9-16-23-30 Mart 2017, 18.30-21.30
SÜRE: Toplam 4 hafta, 12 eğitim saati
EĞİTİM YERİ: Altis Danışmanlık
KATILIM BELGESİ: Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

KAYIT İÇİN: