PSİKEART GÜNLERİ FOTOGRAF YARIŞMASI

PSİKEART GÜNLERİ FOTOGRAF YARIŞMASI
YARIŞMANIN KONULARI
• Mizah,
• Hayal Kırıklığı,
• Tembellik,
• Anksiyete / Kaygı,
• Bağlanma,
• Mobbing
YARIŞMANIN AMACI
İnsan hallerinin sanat için önemini vurgulamak, psikolojik kavramları fotoğraf sanatının gücü ile ifade etmek
ve fotoğrafçıları desteklemektir.
GENEL KATILIM ŞARTLARI
• Katılımcının Üniversite öğrencisi olması gerekmektedir.
• Yarışmaya jüri üyeleri ve birinci derece yakınları katılamaz.
• Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş
sayılacaklardır.
• Her katılımcı yarışmaya siyah-beyaz veya renkli dalda 5’er (beşer) eser ile başvurabilir.
• Ödül alan ve yarışmaya katılan eserleri Art Psikiyatri Tedavi Eğitim Araştırma Yayın ve Kurumsal
Danışmanlık Tic. Ltd. tarafından dergi, kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı
yayınlarda fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilir. Art Psikiyatri Tedavi Eğitim Araştırma
Yayın ve Kurumsal Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar,
sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.
• Yarışmanın neticesinde, seçici kurulun ödüle layık gördüğü bir fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya
bu yarışmayla eşzamanlı, başka bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda,
alınan ödül iptal edilir ve eğer verilmişse, ödül sahibinin, ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal
durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar açısından herhangi bir talep hakkı
doğurmaz.
• Fotoğraf baskısının arkasında sağ alt kısmına 6 karakterden oluşan bir rumuz ve eser adı yazılacaktır.
Başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulup fotoğraflarla birlikte bir zarfa konarak teslim
edilmelidir.
• Yarışmaya, organizasyon ekibi herhangi bir eserle katılamayacaktır.
• Başvuru süresi 14 Mayıs 2012 tarihinde sona erecektir. Posta gecikmeleri dikkate alınmayacaktır.
• Hayatta bulunmayan kişilerin yapıtları ödüle aday gösterilmeyecektir. Başvurudan sonra yaşamını
yitirenlerin yapıtları değerlendirilmeye alınacaktır. Kazanmaları durumunda ödül yasal mirasçılarına
verilecektir.
• Yarışmaya katılanlar bu şartnamedeki hükümleri tümüyle kabul etmiş sayılırlar.
• 15 Nisan – 14 Mayıs 2012 tarihleri arasında www.psikeart.com web sayfasında temin edilebilecek
olan başvuru formlarının katılımcılar tarafından doldurulması gerekmektedir.
• Yarışmaya başvuranlar, ilan edilen her türlü koşulları kabul etmiş sayılırlar.
• Başvuru formu olmayan eserler değerlendirilmeyecektir. Yarışma sonuçları 17 Mayıs 2012 tarihinde
Psikeart’ ın web sitesinde www.psikeart.com açıklanacaktır.
YAPITLARDA ARANACAK KOŞULLAR
• Fotoğrafların konuları, yukarıda belirtilen temalara uygun olmalıdır.
• Fotoğraflar siyah/beyaz veya renkli olabilir.
• Fotoğraflar dijital ortamda 300 dpi ve uzun kenar 25 cm baskıya uygun çözünürlükte CD’ye
kaydedilmiş ayrıca uzun kenar 25 cm’den büyük olmayacak ölçüde kâğıda basılmış olarak teslim
edilecektir. Baskılar fotoğraf kâğıdına yapılmış olmalı, herhangi bir yüzeye yapıştırılmamalı,
çevresinde çerçeve veya paspartu oluşturacak çizgi, bordür, boşluk vb. alan bırakılmamalıdır.
• Fotoğraf, yarışmaya katılan kişi tarafından çekilmelidir.
YAPITIN TESLİMİ
• Eser sahibi, yapıtının içinde bulunduğu CD’yi ve fotoğraf kâğıdına basılı şeklini rulo haline
getirmeden veya katlamadan kırışmayacak şekilde imzalı başvuru formu ile birlikte en geç
14 Mayıs Perşembe günü saat 17.00’den önce, “Art Psikiyatri Tedavi Eğitim Araştırma Yayın ve
Kurumsal Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. Rumeli Cad. Müşerref Apt. No:3/4 Nişantaşı Şişli İSTANBUL”
adresine iadeli taahhütlü posta ile ya da tutanak karşılığı elden teslim etmelidir.
• Hangi nedenle olursa olun belirtilen tarihten sonra teslim edilecek yapıtlar yarışmaya katılamazlar.
Postadan kaynaklanan gecikmeler ve kayıplardan, Art Psikiyatri Tedavi Eğitim Araştırma Yayın ve
Kurumsal Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.
• Yapıt teslimi ile ilgili şartnameye uymayan yapıtlar, seçici kurula sunulmadan yarışma dışı bırakılır.
DEĞERLENDİRME, SONUÇLARIN DUYURULMASI, ÖDÜL TÖRENİ
• Sonuçlar, Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra www .psikeart.com.tr
adresinden duyurulacaktır. Dereceye giren katılımcılara ödülleri 19 Mayıs 2012 tarihinde
düzenlenecek törende takdim edilecektir
SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ
• Prof. Dr. Melih Zafer Arıcan – Bahçeşehir Üniversitesi – Fotoğraf ve Video Böl. Bşk.
• Ali Alışır – Yeditepe Üniversitesi – Fotoğraf Sanatçısı
• Orhan Cem Çetin – Bilgi Üniversitesi – Fotoğraf Sanatçısı
YARIŞMA SEKRETARYASI
Doğa Aksak dogaaksak@psikeart.com
Ayşe Eroğlu ayseeroglu@psikeart.com
Telefon 0212 296 93 00
GSM 0554 541 47 48
ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü 750 TL + Psikeart ve Memlekent Dergilerinin 1 yıllık aboneliği
İkincilik Ödülü 500 TL + Psikeart Dergisinin 1 yıllık aboneliği
Üçüncülük Ödülü 250 TL + Memlekent Dergisinin 1 yıllık aboneliği
YARIŞMA TAKVİMİ
• Başvuru Başlangıç Tarihi : 15 Nisan 2012
• Son Başvuru Tarihi : 14 Mayıs 2012
Sonuçların Açıklanması : 17 Mayıs 2012