“Prove 4 Math” Matematiksel İspat Yarışması

Matematik; anlaşılması zor, sevimsiz olarak tanımlandığında genel olarak matematikçiler “Matematik her yerdedir.” önermesini destekleyici örneklerle önermenin doğruluğunu kanıtlamaya çalışır. Matematiğe böyle bir özellik verildiğinde ona bir saygının oluşacağını, bu sayede öğrencilerin matematiği daha iyi anlayacaklarını ve ondan zevk alacaklarını düşünürler. Hâlbuki Matematiğin her yerde olabileceğini kabul eden düşünce, saygının yanında kaçınılmaz bir korkuyu da getirecektir. Matematik bir düşünme yolu olduğuna göre, matematik öğretmemizin amacı; öğrenciye bilgi yüklemek değil, muhakemenin gelişimi için bir IŞIK olmaktır.

FMV Işık Lisesi Matematik Bölümü, matematik eğitiminde ispatın önemi ve rolü gereği gençlerimizin keşfetme, araştırma, neden, niçin gibi sorularının cevaplarına katkıda bulunmak amacıyla 09 Ocak 2020 tarihinde “PROVE 4 MATH – Matematik İspat Yarışması”na tüm İstanbul okullarını davet eder.

FMV ÖZEL IŞIK LİSESİ
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
“PROVE 4 MATH” MATEMATİK İSPAT YARIŞMASI

1. YARIŞMANIN DÜZENLENME AMACImacı
“Prove 4 Math” Matematiksel İspat yarışmasının düzenlenmesindeki amacı, lise öğrencilerine matematiği sevdirmek, matematik kültürünü ve ispata dayalı matematik öğreniminin önemini kavratmak, yetenekli öğrencileri keşfetmek ve öğrencilerin üstün yeteneklerini gösterebilme imkânı vererek ödüllendirmektir.

2. YARIŞMANIN KATILIMCI GRUBU
2019-2020 eğitim-öğretim yılında 9,10 ve 11. sınıflarda okuyan öğrencilerdir. Katılımcı olacak okullar 3’er kişilik en fazla 1 grup ile yarışmaya başvurabilirler. Gruplar 9,10 ve 11.sınıflardan karma oluşturulacağı gibi aynı düzeyden de olabilir.

3. YARIŞMANIN YARIŞMASININ TAKVİMİ
Başvuru tarihi başlangıcı 25 KASIM 2019
Son başvuru tarihi 23 ARALIK 2019
Yarışma tarihi ve saati 09 OCAK 2020 10.00
Ödül Töreni tarihi ve saati 09 OCAK 2020 13.30

4. YARIŞMANIN KAPSAMI
Yarışma soruları, Lise 9, 10 ve 11.sınıf Aralık ayı sonuna kadar olan matematik dersi
konularını kapsayacak, öğrencilerin matematik dersi bilgilerini, genel yeteneklerini ölçmeye
yönelik olacaktır.

5. YARIŞMANIN ŞEKLİ VE KOŞULLARI
Matematik İspat yarışmasının soruları klasik tarzda ispat sorularından oluşacaktır. Her grup
9, 10. Sınıfın tüm MEB müfredatı ve 11.Sınıf Aralık ayı sonuna kadar olan MEB müfredatında yer alan matematik konularına ait ispatlardan sorumlu olacaklardır. Sınavda toplam 7 soru sorulacak olup bunların 5 tanesi MEB kitaplarında gösterimi yapılmış olan ispatlardan, kalan 2 tanesi ilgili MEB matematik müfredatı konularında yer alan ancak ispatı verilmeyen yaratıcılık ölçen sorulardan oluşacaktır.
a) Yarışmaya, İstanbul ili genelindeki resmi veya özel okullar, 1 öğretmen eşliğinde
9,10,11.sınıflarında okuyan toplam 3 öğrenciden oluşan 1 grup ile başvurabilir. Katılımcı
olacak okullar 3’er kişilik en fazla 1 grup ile yarışmaya başvurabilirler. Gruplar 9,10 ve

11.sınıflardan karma oluşturulacağı gibi aynı düzeyden de olabilir.
Belirtilen okullar dışında kalan özel öğretim kursu ve bilim sanat merkezi gibi kurumlardan
gelen başvurular kabul edilmeyecektir.
b) Katılımcılar http://www.fmv.edu.tr/tr/prove4math adresinden 25.11.2019 tarihinden itibaren başvurabileceklerdir. Son başvuru tarihi 23 ARALIK 2019’dur.
c) Katılımcılar yarışmaya serbest kıyafetle gelebilir. Ancak, katılımcıların kamu kurum ve
kuruluşlarında uygulanan Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği’ne uymaları zorunludur.
d) Ulaşım ve öğle yemeği katılımcı okullara aittir. Yarışma öncesi ve sonrasında öğrenci ve
öğretmenlere ikram verilecektir.
e) Öğrencilerin kağıt, kalem, silgi, kalemtıraş ve su gereksinimleri FMV Özel Işık Lisesi
tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. Sınava girişte cep telefonu, hesap makinesi gibi
cihazlar alınmayacaktır.
f) FMV Özel Işık Lisesi yarışmaya katılabilecek ancak sıralamaya dâhil olmayacaklardır.
g) Katılımcıların kabul bilgisi, 25 ARALIK 2019 tarihinden itibaren
http://www.fmv.edu.tr/tr/prove4math adresinde yayınlanacaktır.
h) Yarışma günü öğrenciler, nüfus cüzdanlarını ve okul müdürlüklerinden temin edecekleri
onaylı öğrenci belgelerini yanlarında getirmek zorundadır.

6. YARIŞMANIN YERİ VE ZAMANI
Yarışma, FMV Özel Işık Lisesi Nişantaşı Kampüsünde, 09.01.2020 tarihi Perşembe
günü saat 10:00’da başlayacaktır. Katılımcılar en geç saat 09.30’da FMV Özel Işık Lisesi
Nişantaşı Kampüsünde hazır bulunmalıdır.
Sınav, FMV Özel Işık Lisesi Nişantaşı Kampüsü Muvaffak Benderli Salonu Fuaye alanında
yapılacaktır.

7.YARIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Matematik İspat Yarışması’nda sorulacak soru dağılımları ve puanları:
10 puanlık 3 soru
15 puanlık 2 soru
20 puanlık 2 soru
olmak üzere 100 puan üzerinden 7 soru olacaktır.
Yarışma süresi 90 dakikadır. Her grup ortak hazırlayacakları sadece bir cevap kâğıdı
kullanacaklardır. Yarışma sonucunda sadece 1, 2 ve 3. olan gruplar açıklanarak
ödüllendirileceklerdir. Yarışmada, Işık Lisesi grubu dereceye girse dahi ödüllendirmede yer
almayarak kendinden sonraki okula ödül verilecektir.
Yarışmada eşit puan alan birden fazla birinci olduğunda, sondan başa doğru 20 puanlık tüm
soruların puanlamasından çok puan alan, yine eşitlik bozulmazsa 15 puanlık tüm soruların
puanlamasından en çok puan alan birinci kabul edilecektir. Hala eşitlik bozulmazsa gruplarda yer alan öğrencilerin sınıf seviyelerine bakılacak, en küçük sınıftaki doğum tarihi en küçük olan öğrencinin bulunduğu grup birinci kabul edilecektir.

8.YARIŞMA ÖDÜLLERİ
1.Olan Grup için:3 adet akıllı saat
2.Olan Grup için:3 adet bluetooth kulaklık
3.Olan Grup için:3 adet bluetooth speaker

9. YARIŞMA YÜRÜTME KURULU
Yarışma yürütme ve değerlendirme kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır.
Doç. Dr. Gülseren KARAGÖZ Boğaziçi Üniv.Eğitim Fak.Mat.Bl.Bşk
Doç. Dr. Sare ŞENGÜL Marmara Üniv.Atatürk Eğit.Fak.Mat Bl
Yrd. Doç .Dr. Serkan SÜTLÜ Işık Üniv.Mat.Bl.
Hakan KULABER FMV Özel Işık Lisesi Müdürü
Fatma BUĞDAYPINARI FMV Özel Işık Lisesi Md.Bş.Yrd.
Serdar YILDIZ FMV Özel Işık Lisesi Matematik Bölüm Başkanı
Uğur ÖZCAN FMV Özel Işık Lisesi Matematik Öğretmeni
İbrahim ÇİÇEK FMV Özel Işık Lisesi Matematik Öğretmeni
Hüseyin YİĞİT FMV Özel Işık Lisesi Matematik Öğretmeni
Gözde ARSEVEN FMV Özel Işık Lisesi Matematik Öğretmeni
Sercan YOLAÇAN FMV Özel Işık Lisesi Matematik Öğretmeni
Selin DİNDAR FMV Özel Işık Lisesi Matematik Öğretmeni

10. YARIŞMA SEÇİCİ KURULU
Doç. Dr. Gülseren KARAGÖZ Boğaziçi Üniv.Eğitim Fak.Mat.Bl.Bşk
Doç. Dr. Sare ŞENGÜL Marmara Üniv.Atatürk Eğit.Fak.Mat Bl
Yrd. Doç .Dr. Serkan SÜTLÜ Işık Üniv.Mat.Bl.
Serdar YILDIZ FMV Özel Işık Lisesi Matematik Bölüm Başkanı
Uğur ÖZCAN FMV Özel Işık Lisesi Matematik Öğretmeni
İbrahim ÇİÇEK FMV Özel Işık Lisesi Matematik Öğretmeni
Hüseyin YİĞİT FMV Özel Işık Lisesi Matematik Öğretmeni
Gözde ARSEVEN FMV Özel Işık Lisesi Matematik Öğretmeni
Sercan YOLAÇAN FMV Özel Işık Lisesi Matematik Öğretmeni
Selin DİNDAR FMV Özel Işık Lisesi Matematik Öğretmeni

11. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon : (0212)233 12 03
Adres :Nişantaşı Kampüsü, Teşvikiye Cad. No:6 Şişli/İSTANBUL
Web adresi: http://www.fmv.edu.tr/tr/prove4math
E posta : serdar.yildiz@fmvisik.k12.tr
Yarışma hakkında detaylı bilgi için:
Lise Matematik Bölüm Başkanı : Serdar YILDIZ
Telefon : (0212)233 12 03/1212
E posta : serdar.yildiz@fmvisik.k12.tr