Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü Tercih Edecek Öğrenciler İçin

Üniversite Tercihi
Üniversite Bölüm Tercihi

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi bölümü, antik çağlarda (M.Ö. 3000 – M.Ö. 500) Anadolu ve Mezopotamya gibi bölgelerdeki kültürlerin ve medeniyetlerin araştırılmasına odaklanan bir arkeoloji disiplinidir. Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi bölümünü tercih edecek öğrenciler için aşağıdaki noktalar önemli olabilir:

 1. Arkeoloji ve Tarih İlgi ve Tutkusu: Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, antik geçmişin izlerini araştıran bir alandır. Öğrencilerin arkeolojiye ve tarihe ilgi duymaları, antik dönem medeniyetleri ve kültürler hakkında meraklı olmaları önemlidir.
 2. Eğitim Programı: Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi bölümü genellikle arkeoloji veya tarih bölümleri bünyesinde yer alır. Eğitim programı, arkeoloji yöntemleri, antik diller, arkeolojik kazı teknikleri, eser değerlendirmesi ve dönem derslerinden oluşur. Öğrenciler, tercih ettikleri üniversitenin programını incelemeli ve ilgi duydukları konulara odaklanan bir müfredat sunan bir bölüm seçmelidir.
 3. Alan Çalışmaları ve Pratik Deneyim: Arkeoloji, alan çalışmaları ve kazılarla yoğun bir şekilde ilişkilidir. Öğrencilerin alan çalışmalarına ve kazılara katılarak arkeolojik yöntemleri uygulama deneyimi kazanmaları önemlidir. Bu deneyimler, arkeolojik buluntuların kaydedilmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması süreçlerinde pratik becerilerin geliştirilmesine yardımcı olur.
 4. Dil Yetenekleri: Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, antik dönemlerdeki yazılı kaynakların incelenmesini içerir. Öğrencilerin en az bir antik dil öğrenmeleri (örneğin, Sümerce, Hititçe, Hurrice vb.) ve antik yazıtları okuyabilme yeteneğine sahip olmaları önemlidir. İyi bir dil yeteneği, araştırma ve kaynak analizi süreçlerinde büyük bir avantaj sağlar.
 5. Analitik ve Eleştirel Düşünme: Arkeoloji, analitik ve eleştirel düşünme becerilerini gerektirir. Öğrencilerin arkeolojik kanıtları değerlendirebilme, araştırma yapabilme ve farklı arkeolojik teorileri eleştirel bir şekilde analiz edebilme yetenekleri önemlidir.
 6. Kültürel Farkındalık ve Çok Disiplinli Yaklaşım: Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, farklı kültürlerin ve medeniyetlerin incelendiği bir disiplindir. Öğrencilerin kültürel farkındalığı yüksek olmalı ve farklı disiplinler arası yaklaşımları benimsemelidirler. Arkeoloji, tarih, antropoloji, sanat tarihi ve jeoloji gibi farklı disiplinlerle entegre çalışma becerileri önemlidir.

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi bölümünü tercih edecek öğrenciler yukarıdaki noktaları göz önünde bulundurarak kararlarını verebilirler. Ayrıca, alan araştırmalarına katılmak, müzelerde staj yapmak, arkeolojik projelerde gönüllü çalışmak gibi deneyimler edinerek mesleki ağlarını oluşturabilir ve mezuniyet sonrası kariyer olanaklarını artırabilirler.

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü İş Olanakları

Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi bölümü, antik dönemlerdeki medeniyetlerin ve kültürlerin incelenmesi ve arkeolojik buluntuların analiz edilmesi konularında uzmanlaşan mezunlar yetiştiren bir alandır. Bu bölüm mezunları, akademik kurumlar, arkeoloji kazıları, müzeler, kültürel miras koruma kuruluşları ve özel sektörde çeşitli iş olanaklarına sahip olabilirler. İş olanakları şunları içerebilir:

 1. Akademik Kurumlar: Üniversitelerde araştırmacı, öğretim görevlisi veya profesör olarak çalışabilirsiniz. Arkeoloji ve tarih bölümlerinde dersler verebilir, arkeolojik araştırmalar yapabilir ve öğrencileri yönlendirebilirsiniz.
 2. Arkeoloji Kazıları: Arkeolojik kazı ekiplerinde arkeolog veya alan yöneticisi olarak çalışabilirsiniz. Arkeolojik sitelerin kazı çalışmalarını yönetebilir, kazılarda yer alabilir ve arkeolojik buluntuların belgelenmesi ve analizi konusunda görev alabilirsiniz.
 3. Müzeler: Müzelerde küratör, araştırmacı veya koleksiyon yöneticisi olarak çalışabilirsiniz. Arkeolojik eserlerin sergilenmesi, envanter yönetimi, restorasyon çalışmaları ve araştırmalar yapabilirsiniz.
 4. Kültürel Miras Koruma Kuruluşları: Kültürel mirasın korunması ve restorasyonu ile ilgili çalışmalar yapan kuruluşlarda görev alabilirsiniz. Arkeolojik sitelerin korunması, restorasyon projeleri, belgeleme ve envanter çalışmaları gibi konulara odaklanabilirsiniz.
 5. Özel Sektör: Özel arkeoloji firmalarında veya danışmanlık şirketlerinde arkeolojik araştırmalar ve kazı projelerinde çalışabilirsiniz. İnşaat projeleri öncesinde arkeolojik değerlendirme yapabilir, arkeolojik sitelerin korunması ve yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti sağlayabilirsiniz.
 6. Kültürel Turizm: Kültürel turizm sektöründe rehberlik, tur planlama veya turizm danışmanlığı yapabilirsiniz. Antik bölgelerin ve arkeolojik sitelerin ziyaretçilere tanıtılması ve kültürel mirasın korunması konularında çalışabilirsiniz.
 7. Araştırma ve Yayınlar: Arkeoloji dergileri, yayınevleri veya araştırma kuruluşlarında araştırmacı olarak çalışabilir ve arkeolojiyle ilgili yayınlar yapabilirsiniz. Arkeolojik araştırmaları belgeleyen makaleler, kitaplar ve raporlar yazabilirsiniz.

Bu iş olanakları, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi bölümü mezunlarının karşılaşabileceği farklı kariyer seçeneklerinin sadece birkaç örneğidir. İş fırsatları, çalışma yeri, deneyim düzeyi, arkeolojik projelerin talepleri ve coğrafi konum gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

İhtiyacınız olan kariyer danışmanlığı, online yüzyüze özel ders almak veya kız erkek üniversite öğrenci yurtları için bizi takip ediniz.