PROSteel 2014 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması

PROSteel 2014 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI
Afet Konutları İçin Çelik Taşıyıcılı Yapı Sistemi Tasarımı

Yarışmanın Amacı
Çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmek,
Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin birlikte çalışmalarını teşvik etmek,
Öğrencilerin çelik yapı tasarımı ve uygulamaları konularında deneyim kazanmalarına destek olmaktır.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 Türkiye ve KKTC Üniversitelerinden ve/veya denk okullarından sadece Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde lisans öğrenimi gören öğrenciler yarışmaya takım halinde katılabilirler. (Lisans üstü öğrenim gören öğrenciler yarışmaya katılamazlar)
 Takım üyelerinin, öğrencilik durumlarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.
 Yarışmaya katılacak takım en az bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği bölümü öğrencisinden oluşmalıdır. Takımlar en çok 5 öğrenciden oluşur.
 Her yarışma takımı, herhangi bir Türkiye ve KKTC üniversitesinin bir mimarlık ve bir inşaat mühendisliği fakültesi öğretim elemanından danışmanlık alabilirler. Bir takımın en fazla biri mimarlık biri de inşaat mühendisliği fakültelerinden olmak üzere iki öğretim elemanı danışmanı olabilir. Danışman öğretim elemanının ismi proje takımıyla beraber birlikte “Danışman Öğretim Elemanı” şeklinde belirtilir.
 Bir öğrenci yalnız bir takımda yarışmaya katılabilir.
 Her takım yarışmaya yalnızca bir proje ile katılabilir. Yarışmaya katılacak projenin taşıyıcı sistemi çelik olmalıdır.Yarışmaya sunulan proje daha önce Çelik Yapı Öğrenci Yarışmaları’na katılmamış olmalıdır.
 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi’ne kadar (28 Mart 2014) Başvuru Formu’nu göndermeyen takım yarışmaya katılamaz. Yarışma başvuruları Borusan Mannesmann Facebook sayfasından yapılacaktır. (www.facebook.com/BorusanMannesmannBoru)
 Yarışmacılar son soru sorma tarihine kadar yarışmaya ilişkin sorularını info@prosteel.org adresine gönderebilirler ya da www.prosteel.org’da yer alan sorular-cevaplar alanına mesaj bırakabilirler. Soruların yanıtları kayıtlı bütün yarışmacıların e-mail adreslerine 31 Ocak 2014 Cuma tarihine kadar gönderilecek ayrıca yarışmanın web sitesinde yayımlanacaktır.
 Yarışmacılar; yarışmaya sundukları projelerin her türlü telif, yayın, kullanım ve sergileme haklarını münhasıran yarışmayı düzenleyen Türk Yapısal Çelik Derneği’ne ve Borusan Mannesmann’a devrettiklerini kabul ederler.

Yarışma Konusu

“Afet Konutları” ihtiyacına cevap verecek, önceden üretilmiş çelik taşıyıcılı “Yapı Sistemi Tasarımı” dır. (İhtiyaç Programı için Ek’e bakınız)

Proje Verileri

 Tasarımda, sistemin 1-3 kat arasındaki Afet Konutları için kullanılacağı öngörülmektedir.
 Afet Konutları, 1. Derece Deprem Bölgesi’nde yer alacaktır. Rüzgâr yükü, kar yükü ve diğer yükler için seçilen bölgeye ait olan büyüklükler kullanılacaktır. Deprem hesaplarında, yapının türü ve bulunduğu deprem bölgesine ait karakteristik değerler göz önüne alınacaktır.

Kullanılacak Standart ve Yönetmelikler

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) ile ulusal/uluslararası geçerliliği olan yapısal çelik standartlarına göre tasarım yapılacaktır.

Projelerde Aranacak Nitelikler

 Sistem tasarımında, sistem kurgusunun ve bileşenlerinin, değişik mimari çözümlere olanak vermesi, farklı büyüklükteki afet konutlarında uygulanabilirliğinin gösterilmesi beklenmektedir.
 Projelerde, mimarlık ve mühendislik çözümlerinde yaratıcılık ve olgunluğun yanı sıra; mimarinin ve taşıyıcı sistemin uyum içinde olması istenmektedir. Sistem tasarımı aşamasında, taşıyıcı sistem bileşenlerinin ön boyutlarının doğrulanmış, detay ilkelerinin çözülmüş olması beklenmektedir.
 Sistem tasarımında, kullanılacak yapısal çelik malzemeler, kesit ve birleşim tipi seçimi serbesttir. Borusan Mannesmann ürünleri ile ilgili bilgilere www.borusanmannesmann.com adresinden ulaşabilirsiniz. Diğer malzeme bilgileri için tucsa@tucsa.org adresinden destek istenebilir.
 Projelerin değerlendirmesinde şu hususlar dikkate alınmaktadır;
o Sistem tasarımında; Afet Konut tasarımı ve üretiminde kullanılacak olan taşıyıcı sistem bileşenleri ve diğer tamamlayıcı bileşenlerin, açık biçimde tanımlanmış olması (sistem tasarımı başlığı altında istenenlerle ilgili açıklamalar için bakınız www.prosteel.org) .
o Mimari tasarımın yanında yapının taşıyıcı sisteminin, “sistem tasarımı ilkelerine ve önerilen sistem bileşenlerine” uygun olması
o Projelerin özgün olması ve proje tasarımlarındaki özgünlük düzeyini zedeleyecek esinlenme ve alıntıların olmaması.
o Çelik ve onun çeşitli kullanımlarına ilişkin bilgilerin yaygınlaştırılması ve çeliğin gelişimine dikkat çekilmesi
o Çeliğin imgesinin geliştirilmesi,
o Sürdürülebilirlik prensiplerine sadık kalınması.
 Yarışmaya sunulan bir projenin konseptinin ve tasarım kararlarının, daha önce yapılmış bir projeyle önemli ölçüde örtüştüğünün, dolayısı ile yapılan “aktarma” nedeniyle projenin özgün olmadığının belirlenmesi halinde söz konusu proje Jüri tarafından yarışma dışı bırakılır, ödül verilmişse ödülü geri alınır. Ödülün geri alınması halinde, diğer projelerin sıralamasının değişip değişmeyeceğine jüri karar verir.

Yarışmaya Katılacak Projelerin Teslim Şekli

 Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. Bu rumuz, 5 rakamdan oluşacak ve teslim edilen her pafta, kâğıt ve zarfın sağ üst köşesinde yer alacaktır.
 Teslim edilen pafta, kağıt ve zarfların üzerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunması projenin yarışmadan elenmesi için yeterlidir.
 Projeler A1 boyutunda yatay kullanılan en çok 4 pafta halinde tercihen karton veya fotoblok panolar üzerinde hazırlanmış olarak teslim edilecektir.
 Sistem tasarımı paftası (sistemi anlatan plan, kesit, görünüş ve üç boyutlu anlatımlar)
 Sistemle tasarlanmış afet konutları yerleşim vaziyet planı (1/500), kat planları, kesitler ve görünüşler (1/100), tasarımcının fikrini anlatan uygun gördüğü yerlerden yeterli ölçek ve sayıda sistem ve nokta detayları (1/20-5), saçak-cephe-ışıklık vb. kritik noktalarda bağlantı detayı (1/20), tasarımın bütününü oluşturan çelik sistemin uygulama detayı (1/50), maket fotoğrafları veya açıklama amaçlı perspektifler ile 3B çizimler yer almalıdır. Ayrıca çelik taşıyıcı sistemi ifade eden plan, kesit, görünüş ve uygun ölçekte birleşim detaylarına yer verilecektir
 Grafik anlatımlarda uygun ölçek ve sunum tekniği kullanılacaktır.
 Projelerin ayrıca JPEG veya TIFF formatında (300 dpi) görsellerini içeren CD istenmektedir. CD üzerine yalnızca rumuz yazılacaktır.
 Mimarlık ve Mühendislik Açıklama Raporları, sağ üst köşesinde rumuz bulunan A4 kağıda, mimarlık ve mühendislik için ayrı ayrı hazırlanmalıdır.
 Sistem Tasarımı ve Mimari Açıklama Raporu; tasarımın kavramsal açıklamalarını içerecek şekilde ve tek sayfa olarak hazırlanmalıdır.
 Mühendislik Açıklama Raporu; kullanılan yönetmelikler, standartlar, yükler ve deprem parametreleri, hesap yöntemi ve yazılım programları ile taşıyıcı sistemin matematik modeli, taşıyıcı sistem planı ve ana taşıyıcı sistemin tasarım ve kesit hesaplarını kapsamalıdır.
 Projesinin Borusan Mannesmann Özel Ödülü için de değerlendirilmesini isteyen takımlar Mühendislik Raporunda Borusan Mannesmann ürünlerinin kullanımını ayrıca belirteceklerdir.
 Borusan Mannesman Özel Ödülü ağırlıklı olarak Mannesmann ürünleri ile tasarlanmış projeler arasından seçilecek bir projeye verilecektir. Borusan Mannesmann Özel Ödülü seçilecek bir projeye verilebileceği gibi, derece alan projelerden birine de verilebilir.
 Ödül kazanan projelerden uygun görülecek olan birisi, Borusan Mannesmann ve Yapısal Çelik Derneği’nin ortaklaşa çalışmasıyla uygulanmak üzere üretilebilecektir.
 Yarışmaya katılacak projeler 08 Nisan 2014 Salı günü saat 17:30’a kadar aşağıda belirtilen teslim adresine elden teslim edilecek veya kargoya verilmiş olacaktır. Kargoya verilen projelerin kargoya verildiği tarihi gösteren belge Organizatöre e-posta ya da faks yoluyla gönderilecektir. Kargoya verilen projeler ve projelerin teslim belgeleri 11 Nisan 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Organizatör adresine ulaşmazsa, gönderilen proje yarışmaya katılım hakkını kaybedecektir.
Cansu Pelin İşbilen
Etkinlikler Uzmanı
Yapı-Endüstri Merkezi Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No: 12/430 (Polat Kulesi Yanı) 34394 Fulya Beşiktaş/İstanbul
Tel: 0212 266 70 70, Faks: 0212 266 70 59, info@prosteel.org, http://www.prosteel.org
Kimlik Zarfı
 Takımı oluşturanların öğrencilik belgeleri,
 Takımda yer alan her öğrencinin isim, adres, elektronik posta ve telefon bilgileri,
 Takımı oluşturanların TC kimlik fotokopileri üzerinde sadece rumuz bulunan A4 boyutunda bir kapalı zarf içinde teslim edilecektir.

EK: İhtiyaç Programı:
– Yarışmacıların en az 50 konut ünitesini kapsayan yerleşme önerileri beklenmektedir.
– Yarışmacıların uygun göreceği sayı ve kapsamda konut ünitesi ölçeğinde ayrıntılı tasarım istenmektedir.

Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması
Afet Konutları İçin Çelik Taşıyıcılı Yapı Sistemi Tasarımı

Yukarıda isimleri belirtilen bizler, okumuş olduğumuz PROSteel 2014 Yarışma şartnamesinin hükümlerini aynen kabul ederiz.

Teslim Yeri: PROSteel 2014 Yarışması Yapı-Endüstri Merkezi

Fulya Mah. Yeşilçimen Sok. No: 12/430
(Polat Kulesi Yanı) 34394 Fulya / İstanbul
Tel: 0212 266 70 70, Faks: 0212 266 70 59
info@prosteel.org, www.prosteel.org

Yarışmayı Düzenleyen

Türk Yapısal Çelik Derneği (TUCSA)
Borusan Mannesmann Sanayi ve Ticaret A.Ş (BORUSAN)

Yarışma Jürisi :

Kerem ERGİNOĞLU Yüksek Mimar, Erginoğlu Çalışlar Mimarlık
Celal Abdi GÜZER Yüksek Mimar, ODTÜ Mimarlık Fakültesi
Dr. Selçuk İZ İnşaat Yüksek Mühendisi, İz Mühendislik
Yaşar MARULYALI Yüksek Müh. Mimar, UMO Mimarlık
Prof. Dr. Hasan ŞENER (Jüri Başkanı) Yüksek Müh. Mimar, İTÜ Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Ayhan USTA Yüksek Mimar, Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI İnşaat Yüksek Mühendisi, YÜ Mühendislik Fakültesi
Raportör: Cansu Pelin İŞBİLEN Mimar/Etkinlikler Uzmanı, YEM

Yarışma Takvimi

Yarışmanın İlanı : 24 Ekim 2013
Kayıt İçin Son Başvuru Tarihi : 28 Mart 2014
Soru Sorma Son Tarihi : 24 Ocak 2014
Soruların Yanıtlanması : 31 Ocak 2014
Proje Son Teslim Tarihi : 08 Nisan 2014
Jüri Değerlendirme Toplantısı : 14 Nisan 2014
Sonuçların Açıklanması : 18 Nisan 2014
Ödül Töreni : Duyurulacaktır

Ödüller

1.ÖDÜL : 8.000 TL
2.ÖDÜL : 5.000 TL
3.ÖDÜL : 3.000 TL
BORUSAN MANNESMANN ÖZEL ÖDÜLÜ : 7.500 TL
MANSİYON VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ : 5.000 TL (Toplam)

Borusan Mannesmann Özel Ödülü, ağırlıklı olarak Borusan Mannesmann ürünleri ile tasarlanmış projeler arasından seçilecek projeye verilecektir. Borusan Mannesmann Özel Ödülü seçilecek bir projeye verilebileceği gibi, derece alan projelerden birine de verebilir.

Mansiyon ve teşvik ödülleri kendi aralarında sıralama ifade etmez. Mansiyon ve teşvik ödülleri verilecek projelerin sayıları ve ödül miktarları Jüri tarafından belirlenecektir.
Yukarıda belirlenen ödüllerden birini alan bir projenin, Madde-6’nın son paragrafında belirtildiği şekilde “özgün olmadığı” belirlenirse, verilmiş olan ödül Jüri kararıyla geri alınır. Ödülün geri alınması halinde, diğer projelerin sıralamasının değişip değişmeyeceğine Jüri karar verir.

PROSteel 2014 Çelik Yapı Tasarımı Öğrenci Yarışması