Prolife Essay Yarışması

Bu yarışma, 7-12. Sınıflardaki öğrenciler içindir.

7.-8. Sınıf Talimatları
7. ve 8. sınıf öğrencileri, kürtajın yasal ve herkesin istediği herkes için erişilebilir olması gerektiğini düşünen akranlarına (sınıf arkadaşlarına) nasıl bir yaşam boyu tepkisi verirsiniz? bir?”

9. 10. Sınıf Talimatları
9 ve 10. sınıflardaki öğrenciler, yukarıdaki konu veya aşağıdaki konularda 300–700 kelime yanlısı deneme yazısı yazmalıdır: kürtaj, ötenazi, kök hücre araştırması veya yardımlı intihar.

11. 12. Sınıf Talimatları
11. ve 12. sınıflardaki öğrenciler, yukarıdaki konulardan herhangi birinde, 600-1000 kelimelik bir pro-life deneyi (devletin oratory yarışması için 5-7 dakikalık zaman şartını karşılamak için gerekli) yazmalıdır. Yargıçların takdirine bağlı olarak ve yarışmacının rızasıyla, 11. ve 12. Sınıftan birinci ve ikinci sırayı kazananlar, Indiana Yaşam Hakkı Devlet Müsabaka Yarışması’na girilebilir!

Nakit ödüller aşağıdaki şekilde her sınıfta verilecektir:

İlk yer = 100 dolar
İkincilik = 50 $
Üçüncü sırada = 25 $
Deneme Yarışması Kuralları 2018

Yarışma, şu anda 7’den 12’ye veya eşdeğeri olan, Howard County, Indiana’da okula giden veya okula giden tüm öğrencilere açıktır.

Tüm girişler 12 puntolu yazı tipinde çift aralıklı yazılmalıdır.

7 ve 8. sınıflar için girişler 300-500 kelime uzunluğunda olmalıdır.

9 ve 10. sınıflar için girişler 300-700 kelime uzunluğunda olmalıdır.

11 ve 12. sınıflar için girişler 600-1000 kelime uzunluğunda olmalıdır.

Girişler, İngilizce dilbilgisinin genel kurallarına uymalıdır.

Gerçekleşen bilgi, başvurularla birlikte geçerli olmalıdır.

Deneme hayat yanlısı ilkelere dayanmalıdır. Diğerleri diskalifiye edilecek.

Öğrencinin adı, okulu, telefon numarası, e-posta adresi (varsa), sınıf düzeyi ve cinsiyet, sayfanın ön tarafında herhangi bir tanımlama bilgisi olmaksızın her sayfanın arkasına düzgün bir şekilde yazılmalı veya yazılmalıdır.
Her öğrenci için sadece bir giriş yapılabilir.

Girişler, 31 Mart 2018, Cumartesi gününe kadar alınmalıdır.

Girişler, howardcortl @ gmail.com adresine bir Word veya metin belgesi olarak e-postayla gönderilebilir veya postayla veya el ile teslim edilebilir:

Ölçüt Su Laboratuarları
Attn: Deneme Yarışması
329 E. Firmin Street
Kokomo, IN 46902

howardcortl.wordpress.com