Projeni Kap Gel

GENÇ MUCİTLER BULUŞUYOR
28-29 Nisan 2011

Liselerarası Yeni Buluşlar Proje Yarışması Şartnamesi

Kadir Has Üniversitesi (KHAS) ve İstanbul Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (HASAL) birlikte Liselerarası Yeni Buluşlar Proje Yarışmasını düzenliyor ve evsahipliği yapıyorlar. Projeni Kap Gel – GENÇ MUCİTLER BULUŞ-UYOR adı altında düzenlenecek yarışma gençleri yeni buluşlar yapmaya teşvik ediyor, gençlerin hayal dünyalarının zenginleşmesine katkıda bulunuyor. Siz de “Ben bu etkinliğin bir parçası olmak istiyorum” diyorsanız Lise Müdürünüzle ve rehber öğretmeninizle hemen temasa geçin. Unutmayın! Proje özetlerinin son teslim tarihi: 1 Nisan 2011 saat 17:00.

YARIŞMANIN ADI PROJENİ KAP GEL

GENÇ MUCİTLER BULUŞ-UYOR

YARIŞMANIN KONUSU Buluş yapma
TÜRÜ Buluş-Proje yarışması
AMACI Geleceğin bilim insanlarını bulmak, öğrencilerde araştırma ve buluş yapma heyecanı oluşturmak, hayal duygularını geliştirmek, çağdaş medeniyet yolunda insanlığa katkıda bulunan bireyler olmalarını sağlamak
HEDEF KITLE İstanbul İli Resmi ve Özel Anadolu Liseleri, Polis Koleji ve Askeri Liseler  9, 10, 11 ve 12. Sınıf öğrencileri katılabilirler. Bütün öğrenciler hangi öğretim kurumuna kayıtlı olduklarını belgelemek zorundadırlar.
ZAMANI İlk Duyuru:                                       11 Şubat 2011

Özetlerin Son Teslim Tarihi:            1 Nisan 2011

Sergi Tarihleri:                                28-29 Nisan 2011

KATILIM KOŞULLARI Yarışmaya Resmi ve Özel Anadolu liseleri, Polis Koleji ve Askeri Lise öğrencileri katılabilir.

Yarışmaya liseler, en fazla dört proje ile katılabilirler. Proje ekiplerinin her biri bir danışman öğretmen ve en fazla üç öğrenciden oluşur.

Yarışmaya bireysel katılımlar kabul edilmeyecektir.

YARIŞMA KOŞULLARI Yarışmacı okulların katılım belgesi ve proje özetini posta veya kargo ile Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi’ne veya Kadir Has Üniversitesi’ne göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca katılım bilgilerinin ne zaman ve ne şekilde gönderildiği pkg@khas.edu.tr adresine e-posta olarak bildirilecektir.

Gerçekleştirilen icatların değerlendirimeye alınması için 28-29 Nisan 2011 tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi’ndeki Sergi’ye ve 28 Nisan 2011 tarihindeki poster sunumlarına katılmaları mecburidir.

Okullar sergi katılımında icatlarıyla ilgili poster ve/veya prototip hazırlamalıdırlar. Hazırlanacak posterde icadın gerçekleştirilme amacı, yapım aşamaları, icat hakkında değerlendirmeler, fotoğraflar ve çizimler bulunmalıdır. Ayrıca sergi sırasında icatla ilgili broşür vb. ürünler ziyaretçilere dağıtılabilir.

GENEL KURALLAR 1. Proje Yarışması bir bilim, buluşçuluk, ürün geliştirme ve tasarım yarışmasıdır.

2. Proje Özetleri A4 kağıda tek satır aralıkla, 12 punto Times New Roman fontunda yazılmış olmalıdır. Özet metinler 4 sayfayı geçemez, mutlaka bir fotoğraf ya da taslak çalışma verilmelidir. Proje özetinde; projenin amacı, yapım aşaması hakkında bilgiler, geliştirmeye açıklık, sonuçlar-yararlar ve kaynaklar özellikle belirtilmelidir. Yarışmaya kabul edilen projelerin posterleri 70cmx100cm boyutunda olmalıdır.

3. Yarışmaya sunulacak çalışma, proje, ödev, bitirme ödevi, tez çalışması ve benzeri şekillerde öğrencinin öğrenim gördüğü kurum içinde değerlendirilmiş olabilir, ancak kurum haricinde bir yarışmada derece almamış olma şartı aranır.

4. Proje sahipleri, projelerini gönderirken bu projelerin özgün ve kendilerine ait olduğunu ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini yazılı olarak bildirmek zorundadırlar.

5. Hukuk ve ahlak kurallarına uymayan projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI YERLER Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi ve Kadir Has Üniversitesi
PROJELER HAKKINDA BİLLGİLER 1. Yarışmaya sunulacak eserler yarışmacı ve/veya yarışmacıların özgün çalışması olmalıdır.

2. Projenin geliştirilmesinde Kadir Has Üniversitesi öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin katkılarından, Kadir Has Üniversitesi kütüphanesi ve laboratuvarlarından yararlanılabilir.

3. Projeler, yarışmacı grup tarafından ilgili Değerlendirme Kurulu üyelerine posterlerle tanıtılacaktır. Sunum için gerekli donanım ve yazılım ortamı Kadir Has Üniversitesi tarafından sağlanacaktır.

4. Yarışmaya katılacak çalışmalar Fen-Bilimleri ve Mühendislik alanlarından seçilmiş olmalıdır, projeler için herhangi bir konu kısıtlaması yoktur.

5. Posta ile gönderilen proje özetlerinde paket veya zarfın üzerindeki gönderme tarihi damgası dikkate alınır.

6. Ödül kazanan eserlerin yazılı olarak basılmasına ilişkin telif hakkı Kadir Has Üniversitesine ait olacaktır, Kadir Has Üniversitesi bu eserleri kitap olarak yayınlayıp, yayınlamama hakkına sahiptir.

7. Sergiye davet edilen projeler davet edildikleri takdirde İstanbul Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi’nde düzenlenecek sergiye katılmayı baştan kabul ederler.

8. Proje Değerlendirme Kurulunun değerlendirme kararı kesindir, sonuçlara itiraz edilemez.

YÜRÜTME KURULU Prof.Dr. Mustafa Aydın – Kadir Has Üniversitesi Rektörü

Mehmet Keskin – İstanbul H.A.Sözen Anadolu Lisesi Müdürü

Prof.Dr. Feza Kerestecioğlu – Kadir Has Üniv. Müh. Fakültesi Dekanı

Haluk Değirmenci – İstanbul H.A.Sözen Anadolu Lisesi Müdür Yrd.

Yrd.Doç.Dr. Taner Arsan – Kadir Has Üniv. Bilgisayar Müh. Bölüm Bşk.

Osman Sevim – İstanbul H.A.Sözen Anadolu Lisesi Proje Sorumlusu

Yrd.Doç.Dr. A.Selçuk Öğrenci – Kadir Has Üniv. Elektr. Müh. Böl. Öğr.Üyesi

Nazlı Küllünk – Kadir Has Üniversitesi Etkinlik Sorumlusu

Rasim Şen – Kadir Has Üniv. Araştırma Görevlisi

İlktan Ar – Kadir Has Üniv. Araştırma Görevlisi

DEĞERLENDİRME KURULU Başkan:  Prof.Dr. Erdal Panayırcı – Kadir Has Üniv.-Elektronik Müh.Bölüm Bşk.

Prof.Dr. Önder Pekcan – Kadir Has Üniv. – Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof.Dr.Eşref Adalı – İTÜ – Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi Dekanı

Prof.Dr. Nükhet Tan – Kadir Has Üniv. – Mühendislik Fakültesi Öğr. Üyesi

Levent Karadağ – Türkiye Bilişim Derneği İstanbul Şubesi Başkanı

Müjdat Altay – TESİD Yönetim Kurulu Başkanı

Sait Gürsoy – CNNTürk “Başarıya Doğru” Programı Yapımcısı

Cem Haydar Bektaş – Servodata Genel Müdürü

Yücel Karadeniz – Turkcell Teknoloji

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ Poster/Prototip sunumlarını takiben değerlendirme kriterlerine göre verilen puanlar toplanır. Değerlendirme Kurulu gerekli görürse kendi aralarında sözlü değerlendirmelerde bulunduktan sonra derecelendirmeye karar verebilir.

Değerlendirme kriterleri:

Poster/Prototip/Sergi                        10 puan

Öğrenci Sunumu                                  15 puan

Yaratıcılık                                             10 puan

İşe Yararlılık                                               15 puan

Geliştirmeye Açıklık                             10 puan

Özgünlük                                                     15 puan

Kullanılan Malzeme                                   10 puan

Genel Becerisi                                      15 puan

Toplam                                              100 puan

ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI EN İYİ GENÇ BULUŞ ÖDÜLÜ:

Proje Danışmanı ve öğrencilerinin her birine Apple iPad, Kitap Seti ve Başarı Belgesi verilir.

Başarılı bulunan projelere Mansiyon Ödülleri verilebilir.

Sergiye davet edilen tüm yarışmacılara Katılım Belgesi verilir.

ÖDÜL TÖRENİ 29 Nisan 2011 Cuma    Saat: 14:00

Kadir Has Üniveristesi Büyük Konferans Salonu

YARIŞMA TAKVİMİ İlk Duyuru:                                       11 Şubat 2011

Özetlerin Son Teslim Tarihi:            1 Nisan 2011

Finalist Buluşların Açıklanması:      8 Nisan 2011

Poster Sunumları:                           28 Nisan 2011

Sergi Tarihi:                                     28-29 Nisan 2011

Ödül Töreni:                                    29 Nisan 2011 Saat 11:00

KOORDİNATÖRLER Yrd.Doç.Dr. Taner Arsan – KHÜ Bilgisayar Müh.Bölüm Başkanı

arsan@khas.edu.tr , (212) 533 65 32 / 1405 , (532) 651 65 87

Osman Sevim – İstanbul H.A.Sözen Anadolu Lisesi Proje Sorumlusu

osmansevim9@gmail.com , (535) 9428992

İLETİŞİM ve PROJE TESLİMAT BİLGİLERİ

 

Yarışmayla ilgili her türlü bilgi www.hasal.k12.tr ve http://pkg.khas.edu.tr  internet sitesi adreslerinden verilecektir.

İstanbul Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi

Barbaros Mah.Mütevelli Çeşme Cad. Sedef Sok. No: 1

Koşuyolu / Üsküdar / İstanbul

Telefon :    (216) 651 65 81 – 82

Faks……..:    (216) 651 65 85 

Haluk Değirmenci

Mobil: (505) 773 96 53

E-posta:  nehirhaluk@mynet.com

Osman Sevim

Mobil: (535) 942 89 92

E-posta:  osmansevim9@gmail.com

Kadir Has Üniversitesi

Cibali Kadir Has Kampusu, Kadir Has Caddesi

34083 Cibali / Fatih / İstanbul

Telefon:   (212) 533 65 32 / 1405 – 1402

Faks……..:  (212) 533 43 27

Yrd.Doç.Dr.Taner Arsan

Mobil: (532) 651 65 87

E-posta: arsan@khas.edu.tr , pkg@khas.edu.tr

AÇIKLAMALAR Projeni Kap Gel – Genç Mucitler Buluş-uyor Yarışmasının Ödül Törenin yapıldığı gün TESİD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Müjdat Altay tarafından “Yenilikçilik ve Yaratıcılığın  Hayatımızdaki Yeri ve Önemi” konusunda bir seminer verilecektir. 

Seminer Tarihi: 29 Nisan 2011 Saat: 14:00

Yer: Kadir Has Üniversitesi Büyük Konferans Salonu

 

 “Projeni Kap Gel”

GENÇ MUCİTLER BULUŞ-UYOR

Liselerarası Yeni Buluşlar Proje Yarışması

Katılım Formu

 

 

 

 

 

 

YARIŞMAYA KATILAN LİSEYE AİT BİLGİLER
Lisenin Adı  
Telefonu  
Faks  
E-posta  
Adres  
YARIŞMAYA KATILAN ÖĞRENCİLERE AİT BİLGİLER
Adı-Soyadı Sınıfı e-posta Mobil Telefon
       
       
       
PROJE DANIŞMANINA AİT BİLGİLER
Adı-Soyadı Branşı e-posta Mobil Telefon
       
BULUŞ İLE İLGİLİ BİLGİLER
Projenin Adı  
         

 

“PROJENİ KAP GEL – GENÇ MUCİTLER BULUŞ-UYOR” yarışmasına okulumuzdan katılacak olan öğrencilerimizin bilgilerini sunarız.

                                                                                                                                                             ………/……/ 2011

                                                                                                                                                               Okul Müdürü

                                                                                    İmza-Mühür

EK: Proje Özeti