Projeni Kap Gel 2013

“Projeni Kap Gel”
GENÇ MUCİTLER BULUŞUYOR
4.Liselerarası Proje Yarışması
29 – 30 Mayıs 2013
Yarışma Şartnamesi

Kadir Has Üniversitesi (KHAS), Türkiye Bilişim Derneği  İstanbul  Şubesi (TBD), Fütüristler
Derneği ve IBM ile birlikte Liselerarası Proje Yarışması nı dördüncü kez düzenliyor. Projeni
Kap Gel  ‐ GENÇ MUCİTLER BULUŞUYOR adı altında düzenlenen yarışma gençleri bu yıl
“AKILLI  ŞEHİRLER İÇİN YENİ TEKNOLOJİLER” temalı yeni buluşlar yapmaya teşvik ediyor.
Siz de Matematik‐Fizik‐Kimya‐Biyoloji ve Bilgisayar Teknolojileri konusunda iddialıysanız
Lise Müdürünüzle ve rehber öğretmeninizle hemen iletişime geçebilirsiniz…
Proje özetlerinin son teslim tarihi: 17 Mayıs 2013 saat 17:00.

YARIŞMANIN ADI PROJENİ KAPGEL ‐ GENÇ MUCİTLER BULUŞUYOR

YARIŞMANIN KONUSU Akıllı Şehirleriçin Yeni Teknolojiler Temalı Proje Yarışması.
Akıllı Şehirlerde
• Doğayı Korumak
• Güvenlik
• AkıllıUygulamalar
• e‐devlet
• e‐ticaret
• SosyalGirişimcilik
• MobilUygulamalar
• Ulaşım
• Yönetişim
• YaşamKalitesi
• Engelsiz Şehir
• Doğa ve Çevre
• GeriDönüşüm
• Sosyal İnovasyon
• ve diğer konular

TÜRÜ
Matematik‐Fizik‐Kimya‐Biyoloji ve Bilgisayar Teknolojileri Projeleri

AMACI
Geleceğin bilim insanlarını bulmak, öğrencilerde araştırma ve buluş yapma
heyecanı oluşturmak, hayal duygularını geliştirmek, çağdaş  medeniyet
yolunda insanlığa katkıda bulunan bireyler olmalarınısağlamak

HEDEF KITLE
Resmi ya da Özel tüm Liselerin 9, 10, 11 ve 12. Sınıf öğrencileri katılabilirler.
Bütün öğrenciler hangi öğretim kurumuna kayıtlı olduklarını belgelemek
zorundadırlar.

YARIŞMA TAKVİMİ
İlkDuyuru: 17Nisan 2013
Özetlerin Son TeslimTarihi: 17 Mayıs 2013
Finale Kalan Projelerin Bildirimi: 22 Mayıs 2013
Sergi Tarihleri: 29‐30 Mayıs 2013
Poster Sunumları: 29 Mayıs 2013
Ödül Töreni: 30 Mayıs 2013 Saat 14:00
FİNAL SERGİSİ  29‐30 Mayıs 2013
KadirHasÜniversitesi – A‐Blok SergiHolü
ÖDÜL TÖRENİ  30 Mayıs 2013 Perşembe Saat: 14:00
KadirHasÜniversitesi –Galata Salonu

KATILIM KOŞULLARI
Yarışmaya Resmi ya da Özel tüm liselerin öğrencileri katılabilirler. Yarışmada
her bir lise, en fazla dört proje ile temsil edilebilir. Proje ekiplerinin her biri
en fazla bir danışman öğretmen ve en fazla üç öğrenci’den oluşur.
Yarışmaya bireysel katılımlar kabul edilmeyecektir.

YARIŞMA KOŞULLARI
Yarışmacı liselerin katılım belgesi ve proje özetini posta veya kargo ile Kadir
HasÜniversitesi’ne göndermeleri gerekmektedir.Ayrıca katılımbilgilerinin ne
zaman ve ne  şekilde gönderildiği pkg@khas.edu.tr adresine e‐posta olarak
bildirilmelidir.
Gerçekleştirilen icatların değerlendirmeye alınması için 29–30 Mayıs 2013
tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi’ndeki Sergi’ye ve 29 Mayıs 2013
tarihindeki poster sunumlarına katılmaları mecburidir. Poster sunumuna
katılmayan proje elenir.
Her proje grubu sergi katılımında icatlarıyla ilgili poster ve/veya prototip
hazırlamalıdır. Hazırlanacak posterde icadın gerçekleştirilme amacı, yapım
aşamaları, icat hakkında değerlendirmeler, fotoğraflar ve çizimler
bulunmalıdır. Ayrıca sergi sırasında icatla ilgili doküman gibi ürünler
ziyaretçilere dağıtılabilir.

GENEL KURALLAR
1. Proje Yarışması pozitif bilimlere dayalı proje, buluş, ürün geliştirme ve
tasarımyarışmasıdır.
2. Proje Özeti A4 kağıda tek satır aralıkla, 12 punto Times New Roman
fontunda yazılmış olmalıdır. Proje özeti 8 sayfayı geçmemeli ve mutlaka bir
fotoğraf ya da taslak çizim‐proje görseli verilmelidir. Proje özetinde;
projenin amacı, yapım aşaması hakkında bilgiler, geliştirmeye açıklık,
sonuçlar‐yararlar ve kaynaklar belirtilmelidir. Sergilenmek için Final
bölümüne çağrılan projelerin posterleri 70cmx100cmboyutunda olmalıdır.
3. Yarışmaya sunulacak çalışma, proje, ödev, bitirme ödevi, tez çalışması ve
benzeri şekillerde öğrencinin öğrenim gördüğü kurum içinde değerlendirilmiş
ya da başka bir proje yarışmasına katılmış olabilir, ancak başka yarışmalarda
alınan derece, mansiyon veya teşvik gibi ödüller, projenin ticarileşmesini
sağlayacak büyük finansal boyutta olmadığı sürece projenin PKG’ye
katılmasına engelteşkil etmez. Bu durumda olan projelerin sorumluları, proje
özetleriyle birlikte değerlendirme kuruluna almış oldukları derece, mansiyon
ve teşvik ödüllerini bildirmekle mükelleftir. Bu durumdaki projenin kabulüne
veya reddine Değerlendirme Kurulu karar verir. Değerlendirme Kurulunun
kararı kesindir,sonuçlara itiraz edilemez.
4. Proje sahipleri, projelerini gönderirken bu projelerin özgün ve kendilerine
ait olduğunu ve bu şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini yazılı olarak
bildirmek zorundadırlar.
5. Hukuk ve ahlak kurallarına uymayan projeler değerlendirilmeye
alınmayacaktır.

BAŞVURU YAPILACAK YER
KadirHasÜniversitesi
(İletişimve Proje Teslimat Bilgilerine,4.sayfaya,bakınız)

PROJELER HAKKINDA
BİLGİ
1. Yarışmaya sunulacak eserler yarışmacı ve/veya yarışmacıların özgün
çalışması olmalıdır.
2. Projenin geliştirilmesinde Kadir Has Üniversitesi öğretim üyelerinin ve
öğrencilerinin katkılarından, Kadir Has Üniversitesi kütüphanesi ve
laboratuvarlarından yararlanılabilir.
3. Projeler, yarışmacı grup tarafından ilgili Değerlendirme Kurulu üyelerine
posterlerle tanıtılacaktır. Sunum için gerekli donanım ve yazılım ortamı Kadir
HasÜniversitesitarafından sağlanacaktır.
4. Yarışmaya katılacak çalışmalar Fen‐Bilimleri ve Mühendislik alanlarından
seçilmiş olmalıdır, projeleriçin herhangi bir konu kısıtlaması yoktur.
5. Posta ile gönderilen proje özetlerinde paket veya zarfın üzerindeki
gönderme tarihi damgası dikkate alınır.
6. Ödül kazanan eserlerin yazılı olarak basılmasına ilişkin telif hakkı Kadir Has
Üniversitesine ait olacaktır, Kadir Has Üniversitesi bu eserleri kitap olarak
yayınlayıp, yayınlamama hakkına sahiptir.
7. Proje Değerlendirme Kurulunun değerlendirme kararı kesindir, sonuçlara
itiraz edilemez.

DEĞERLENDİRME ŞEKLİ
Poster/Prototip sunumlarını takiben değerlendirme kriterlerine göre verilen
puanlartoplanır.Değerlendirme Kurulu derecelendirmeye karar verebilir.

Değerlendirme kriterleri:
Poster/Prototip/Sergi 10 puan
Öğrenci Sunumu 15 puan
Yaratıcılık 10 puan
İşe Yararlılık 15 puan
Geliştirmeye Açıklık 10 puan
Özgünlük 15 puan
Kullanılan Malzeme 10 puan
Genel Becerisi 15 puan
Toplam 100 puan

ÖDÜL TÜRÜVE MİKTARI EN İYİ PROJEÖDÜLÜ:
Proje Danışmanı ve öğrencilerinin her birine Apple Yeni iPad ve Başarı Belgesi
verilir.Başarılı bulunan projelere Mansiyon Ödülleri verilir. Sergiye davet
edilen tümyarışmacılara KatılımBelgesi verilir.

YÜRÜTME KURULU
Prof.Dr. Mustafa Aydın – KadirHasÜniversitesi(KHAS) Rektörü
Prof.Dr.Şirin Tekinay – KHAS Mühendislik veDoğa Bilimleri FakültesiDekanı
Ahmet Tosunoğlu – Türkiye BilişimDerneği İstanbul Şubesi Başkanı
KıvançUslu – IBM Ülke Teknoloji Lideri
Murat Şahin – FütüristlerDerneği Başkanı
Yalçın Canbazoğlu – Vodafone Teknoloji Eğitim Müdürü
Pelin Turgut – Vodafone Teknoloji EğitimUzmanı
Prof.Dr. Feza Kerestecioğlu – KHAS Bilgisayar Mühendisliği BölümBaşkanı
Yrd.Doç.Dr. Taner Arsan – KHAS Bilgisayar MühendisliğiÖğretimÜyesi
Yrd.Doç.Dr. A.SelçukÖğrenci ‐ KHAS Elektrik‐Elektronik Müh. Böl.Öğr.Üyesi
Birsu Şentürk – KHAS Kurumsal İletişimKoordinatörü
İlktan Ar – KHAS Bilgisayar Mühendisliği Bölümü AraştırmaGörevlisi
MehmetGülbudak– KHAS Bilgisayar Mühendisliği Böl. AraştırmaGörevlisi

DEĞERLENDİRME KURULU
Başkan: Prof.Dr. Erdal Panayırcı – KHAS Elektrik‐Elektronik Müh.BölümBşk.
Prof.Dr.Önder Pekcan – KHAS Mühendislik veDoğa Bil. FakültesiÖğr.Üyesi
Prof.Dr. Volkan Ş. Ediger – KHAS Enerji Sistemleri Müh. BölümBaşkanı
Prof.Dr.Nükhet Tan – KHAS Mühendislik veDoğa Bil. FakültesiÖğr.Üyesi
Öğr.Gör. İsmailHakkı Polat – KHAS Yeni Medya BölümüÖğretimÜyesi
Ahmet Tosunoğlu – Türkiye BilişimDerneği İstanbul Şubesi Başkanı
Jale Akyel – IBM OrtaDoğu&Avrupa ve TürkiyeÜniversite İlişkileri Lideri
Polat Kutnay – Türkiye BilişimDerneği İstanbul ŞubesiOnur KuruluÜyesi
Dr.Mustafa Aykut – FütüristlerDerneği Başkan Yrd.
Levent Bayram– Vodafone RANStratejileriUzmanı
SelimArmağan Aslan – Vodafone Test ve Kabul Süreçleri Müdürü

KOORDİNATÖR
Yrd.Doç.Dr. Taner Arsan
KadirHasÜniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
e‐posta: arsan@khas.edu.tr,
Tel:(212) 533 65 32 / 1405 ,
GSM:(532) 651 65 87

İLETİŞİM ve PROJE
TESLİMAT BİLGİLERİ

Yarışmayla ilgili bilgi web adresinden verilecektir.
Hertürlü sorunuziçin pkg@khas.edu.tr adresinden yardımisteyebilirsiniz.
Proje Teslimat Adresi
Yrd.Doç.Dr.Taner Arsan
KadirHasÜniversitesi
Mühendislik veDoğa Bilimleri Fakültesi
Cibali Kampusu, KadirHas Caddesi
34083 Cibali/ Fatih / İstanbul
Telefon: (212) 533 65 32 / 1402 ‐ 1405
Faks…..: (212) 533 43 27
GSM….: (532) 651 65 87
E‐posta: arsan@khas.edu.tr, pkg@khas.edu.tr
Proje Teslimat Web Adresi:

 

Proje Katılım Bilgi Formu

Yukarıda bulunan proje katılım bilgi formu doldurulup lise müdürü tarafından imzalandıktan sonra proje özeti ile birlikte pkg@khas.edu.tradresine (ve ya 0212 533 43 27 no’lu faksa) gönderilmelidir.

Dilerseniz Proje Özetini ve Katılım Bilgi Formunu proje gönderim formunu doldurarak da bize ulaştırabilirsiniz.