Projelerde İyi Örnekler Çalıştayı Ankarada Başladı

Ortaöğretim Projesi kapsamında 12-14 Eylül 2011 tarihleri arasında “Ankara Başkent Öğretmenevi”nde “Projelerde İyi Örnekler Çalıştayı” gerçekleştirilecektir.

 

Gerçekleştirilecek olan çalıştayın amaçları;

1.Uluslararası proje uygulamalarındaki model ve tecrübelerin paylaşımı,
2.İl Projeler Koordinasyon Ekipleri tarafından yürütülen projelerin tanıtımı,
3.İllerde yürütülen iyi proje örneklerinden ulusal bazda model olarak uygulanabilecek proje fikirlerinin paylaşımı,
4.İl Projeler Koordinasyon Ekiplerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerinin paylaşımıdır.
 

Çalıştayın katılımcıları;

1.Bakanlığımız Merkez Teşkilatına bağlı Birimlerin Yöneticileri ve temsilcileri,
2.81 ilimizin İl Projeler Koordinasyon Ekiplerinden sorumlu Şube Müdürü ve Ekiplerde görevli ikişer personel,
3.Bakanlığımız projelerinde paydaş olarak yer alan diğer kamu ve sivil toplum kuruluşları,
4.Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçelerine bağlı yönetici ve öğretmenler,
5.Uluslararası kuruluşların temsilcileridir.
 

Çalıştay Programı kapsamında açılış programını müteakiben 81 ilimizin İl Projeler Koordinasyon Ekipleri tarafından kurulacak olan stantların açılışına geçilecektir. 1,5 gün süre ile projelerin tanıtımları tüm katılımcılara açık olarak yapılacaktır.

 

Çalıştayın 1. günü öğleden sonra uluslararası proje uygulamalarındaki model ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla uluslararası uzmanlar tarafından aşağıdaki konu başlıklarında sunumlar yapılacaktır;

 

Ortaöğretim Projesi kapsamında 12-14 Eylül 2011 tarihleri arasında “Ankara Başkent Öğretmenevi”nde “Projelerde İyi Örnekler Çalıştayı” gerçekleştirilecektir.

 

Gerçekleştirilecek olan çalıştayın amaçları;

1.Uluslararası proje uygulamalarındaki model ve tecrübelerin paylaşımı,
2.İl Projeler Koordinasyon Ekipleri tarafından yürütülen projelerin tanıtımı,
3.İllerde yürütülen iyi proje örneklerinden ulusal bazda model olarak uygulanabilecek proje fikirlerinin paylaşımı,
4.İl Projeler Koordinasyon Ekiplerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerinin paylaşımıdır.
 

Çalıştayın katılımcıları;

1.Bakanlığımız Merkez Teşkilatına bağlı Birimlerin Yöneticileri ve temsilcileri,
2.81 ilimizin İl Projeler Koordinasyon Ekiplerinden sorumlu Şube Müdürü ve Ekiplerde görevli ikişer personel,
3.Bakanlığımız projelerinde paydaş olarak yer alan diğer kamu ve sivil toplum kuruluşları,
4.Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçelerine bağlı yönetici ve öğretmenler,
5.Uluslararası kuruluşların temsilcileridir.
 

Çalıştay Programı kapsamında açılış programını müteakiben 81 ilimizin İl Projeler Koordinasyon Ekipleri tarafından kurulacak olan stantların açılışına geçilecektir. 1,5 gün süre ile projelerin tanıtımları tüm katılımcılara açık olarak yapılacaktır.

 

Çalıştayın 1. günü öğleden sonra uluslararası proje uygulamalarındaki model ve tecrübelerin paylaşılması amacıyla uluslararası uzmanlar tarafından aşağıdaki konu başlıklarında sunumlar yapılacaktır;

 

1.Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Politikalarında Hollanda Örneği,
2.Okul Terklerinin Azaltılmasında UNICEF Ülke Programı,
3.Avrupa Birliği Projelerinde İletişim Stratejileri,
4.Avrupa’da Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi,
5.Dünya Bankası Beşeri Kalkınma Programı.
 

Çalıştayın 2. gününde illerde uygulanan iyi proje örneklerinin paylaşımı üç ayrı salonda paralel oturumlarla 81 ilimizin İl Projeler Koordinasyon Ekipleri tarafından yapılacaktır.

 

Çalıştayın 3. gününde ise İl Projeler Koordinasyon Ekiplerince yerelde hazırlanıp ulusal bazda uygulanabilecek proje fikirlerinin paylaşımı gerçekleştirilecektir. Projeler Koordinasyon Ekiplerinden sorumlu Şube Müdürleri ile uzmanların karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacaktır.

1.Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Politikalarında Hollanda Örneği,
2.Okul Terklerinin Azaltılmasında UNICEF Ülke Programı,
3.Avrupa Birliği Projeleri nde İletişim Stratejileri,
4.Avrupa’da Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi,
5.Dünya Bankası Beşeri Kalkınma Programı.
 

Çalıştayın 2. gününde illerde uygulanan iyi proje örneklerinin paylaşımı üç ayrı salonda paralel oturumlarla 81 ilimizin İl Projeler Koordinasyon Ekipleri tarafından yapılacaktır.

 

Çalıştayın 3. gününde ise İl Projeler Koordinasyon Ekiplerince yerelde hazırlanıp ulusal bazda uygulanabilecek proje fikirlerinin paylaşımı gerçekleştirilecektir.

MEB