Projede Amaç

Projede Amaç

Ülkemizin gereksinim duyduğu geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek;
Bilimsel amaçlı yarışma ve benzeri etkinlikleri ülke genelinde yaygınlaştırmak ve teşvik etmek,
Geleceğin bilim insanı olma potansiyeline sahip çocuklarımızı erken yaşlarda keşfedip var olan yeteneklerini geliştirmek,
Onlara gerekli desteği vererek araştırmacı bir ruh kazandırmaktır.