Project WET Etkinlikleri ile Öğretmenlere Su Okuryazarlığı Eğitimi

Project WET Etkinlikleri ile Öğretmenlere Su Okuryazarlığı Eğitimi

Amaç
Son yıllarda artan çevre sorunları dikkatleri çevreye karşı daha duyarlı ve bilinçli bireylerin yetiştirilmesi adına çevre eğitimine çekmiştir. Gerek ulusal ve uluslararası boyutlarda çevreye karşı önlem alma; gerekse öğretimde daha fazla yer verilerek bilinçli ve duyarlı bireylerin yetiştirilmesi ön plana çıkmıştır. Bu öğretimlerin gerçekleştirilmesinde ise şüphesiz bilimsel yeniliklerden, yenilikçi yaklaşımlardan haberdar öğretmenlerin rolü büyüktür.

Bu proje kapsamında da önemli ve ilk sıralarda yer alan çevre sorunlarından biri haline gelen su kaynaklarının kirletilerek, dengesiz kullanılarak ve benzeri nedenlerden dolayı kullanımının azaltılması sonucu büyük tehlike altında olan doğanın ve insanlığın korunması adına alınabilecek önlemlerden biri olan etkili öğretim üzerinde durulmuştur. Bu amaçla Amerika’da 25 yıldır hizmet veren ve suyun korunması adına önemli çalışmalar yürütüp; öğretmenlerin derslerinde kullanabilecekleri etkinlikleri geliştiren Project WET’in çalışmaları dikkat çekmektedir. Bu proje kapsamında da öğretmenlere Project WET etkinliklerinin eğitimi verilecek olup, öğrencilerinin su okuryazarlığı geliştirmelerine katkıda bulunulacaktır.

Proje Yürütücüsü
Yrd. Doç. Dr. Nazihan URSAVAŞ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Hedef Kitle
Etkinliğin hedef kitlesini, Biyoloji ve Fen Bilimleri öğretmenleri oluşturmaktadır.

Başvuru Tarihleri
12 Nisan – 14 Mayıs

Detaylar ve Başvuru :