Project WET Etkinlikleri ile Öğretmenlere Su Okuryazarlığı Eğitimi II

Project WET Etkinlikleri ile Öğretmenlere Su Okuryazarlığı Eğitimi
4005 – Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

Su, temelde biyolojinin araştırma alanı içerisinde yer alsa da, aslında disiplinler arası bir kavramdır. Okul müfredatlarına bakıldığında başta biyoloji, fen, kimya olmak üzere pek çok dersin içerisinde yer aldığı görülmektedir. Dolayısıyla böylesi önemli bir konu hakkında öğrencilerde bilimsel okuryazarlık geliştirmek yapılacak öğretimle yakından alakalıdır. Bu öğretimde kullanılacak olan etkinliklerin bilimsel içeriği de önemlidir. Dr. Öğr. Üyesi Nazihan URSAVAŞ bu kapsamda hazırladığı projelerle pek çok kitleye ulaşmayı hedefleyen bir araştırmacıdır. Bu platform aracılığıyla da gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği projelere yönelik bilgiler sunmakta ve daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemektedir. Bu güne kadar Okul Öncesi öğrencileriyle gerçekleştirdiği RTEÜ_BAP ve ortaokul öğrencileri ile gerçekleştirdiği bir TÜBİTAK 4005 projeleri bulunmaktadır. Araştırmacının öğretmen adaylarına yönelik RTEÜ-BAP destekli bir projesi halen devam etmekte olup, Ekim 2018 çağrısı kapsamında TÜBİTAK 4005 kodu ile öğretmenlere yönelik bir proje başvurusu da yapmış bulunmaktadır. Bu projeye ilişkin ayrıntılı bilgilere Ana sayfadaki ilgili linklerden ulaşılabilir.

Son yıllarda artan çevre sorunları dikkatleri çevreye karşı daha duyarlı ve bilinçli bireylerin yetiştirilmesi adına çevre eğitimine çekmiştir. Gerek ulusal ve uluslararası boyutlarda çevreye karşı önlem alma; gerekse öğretimde daha fazla yer verilerek bilinçli ve duyarlı bireylerin yetiştirilmesi ön plana çıkmıştır. Bu öğretimlerin gerçekleştirilmesinde ise şüphesiz bilimsel yeniliklerden, yenilikçi yaklaşımlardan haberdar öğretmenlerin rolü büyüktür.

Bu proje kapsamında da önemli ve ilk sıralarda yer alan çevre sorunlarından biri haline gelen su kaynaklarının kirletilerek, dengesiz kullanılarak ve benzeri nedenlerden dolayı kullanımının azaltılması sonucu büyük tehlike altında olan doğanın ve insanlığın korunması adına alınabilecek önlemlerden biri olan etkili öğretim üzerinde durulmuştur. Bu amaçla Amerika’da 25 yıldır hizmet veren ve suyun korunması adına önemli çalışmalar yürütüp; öğretmenlerin derslerinde kullanabilecekleri etkinlikleri geliştiren Project WET’in çalışmaları dikkat çekmektedir. Bu proje kapsamında da öğretmenlere Project WET etkinliklerinin eğitimi verilecek olup, öğrencilerinin su okuryazarlığı geliştirmelerine katkıda bulunulacaktır.

Eğitim Tarihi 01-07 Temmuz 2019

Hedef Kitle
Biyoloji ve Fen Bilimleri Öğretmenleri

Son Başvuru 3 Mayıs 2019

Proje Yürütücüsü
Dr. Öğr. Üyesi Nazihan URSAVAŞ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi