Proje Yapmanın Öğrenciye Kazandırdığı Kazanımlar

 Araştırma, deney, röportaj gezi ve gözlem yaparak bilgi toplama
Kaynak tarama ve bilgiye ulaşma yollarını keşfetme
Elde edilen bilgilerin düzenlenmesi ve analiz edilmesi
Bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisi olup olmadığını kavrama
Elde ettiği bilgilerle yeni ürünler ortaya koyma ve yeni stratejiler geliştirme
Zaman disiplini kazanma
Belirli bir plan çerçevesinde çalışma disiplini kazanma
Bütün bunların sonucunda da hayatın içinde karşılaştığı problemler karfşısında çözüm yolları geliştirebilme becerisi kazanmayı sağlar