PROJE – TANGRAM İLE ÜÇÜNCÜ BOYUT

PROJENİN ADI: ÜÇ BOYUTLU TANGRAM

PROJENİN AMACI: Prizmaların açık ve kapalı şekillerini oluşturabilme, iki boyutlu olan tangramı üçüncü boyutta oluşturabilme ve üç boyutlu farklı formlar oluşturabilme, bir küpün farklı prizmalardan bir araya gelerek oluşabileceğini ispatlama.

GİRİŞ: Tangram, taş, kemik, plastik veya tahtadan yapılmış olan geometrik biçimlerdeki yedi adet parçayı bir araya getirerek çeşitli formlar oluşturma esasına dayalı yaratıcı bir zeka oyunudur. Hedeflenen form, geometrik bir şekil, hareket halindeki bir insan figürü, hayvan figürü, alfabedeki bir harf ya da benzeri bir şey olabilir. Hedef olarak belirlenen formu oluşturabilmek için, yedi parçanın tamamını kullanmak gerekmektedir. Bu parçalar, farklı büyüklüklerdeki beş adet üçgen, bir adet kare ve bir adet paralelkenardır. Bu yedi parçanın Güneş, Ay, Mars, Jupiter, Satürn, Merkür ve Venüs?ü temsil ettiği söylenmektedir. Güneş sistemi üç boyutlu olduğu için bende projemi üç boyutlu yapmak istedim.Üç boyutlu olan küpün yine üç boyutlu farklı büyüklüklerdeki ancak yükseklikleri eşit prizmalarla da oluşabileceğini gösterdim.

KULLANILAN YÖNTEM: Öncelikle internetten yaptığım araştırmalarda tangramı inceledim hangi prizmalara ihtiyacım olduğunu belirledim ve oluşturdum. Bunu yaparken yüksekliklerinin eşit olması küpün oluşması için önemliydi buna dikkat ettim ve yine kenar uzunluklarında orijinal tangrama bağlı kaldım ve küpün bir kenar uzunluğunu belirledim.

PROJE BÜTÇESİ: 3 TL tutarında kırtasiye masrafı oldu.

PROJE ÇALIŞMA TAKVİMİ:

EYLÜL-EKİM: Literatür taranarak proje konusu belirlendi.

KASIM ?ARALIK:Tangram üzerinde araştırmalar yapıldı nasıl oluşmuş ,kim bulmuş vb.

OCAK:Üç boyutlu prizmalar oluşturuldu ve tangramla farklı formlar denendi.

SONUÇLAR VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Hedefe ulaşıldı ve tangramın üç boyutlu bir zeka oyunu olarak tasarımı yapıldı.Bu tasarım ile sıradan denebilecek bir küpün farklı kenar uzunluklarına sahip 5 adet üçgen prizma,1 adet kare prizma,tabanları paralelkenardan oluşan bir prizma ile de oluşturulabileceği görüldü. Bu tangram yardımıyla üç boyutlu zihinsel düşünme becerilerinin geliştirilmesinde katkı sağlanabilir.Öğrenciler için bir öğretim materyali olarak kullanılabilir.İkş boyutlu tangramla çevre ve alan öğretilebileceğine ilişkin makaleler bulunmaktadır yapmış olduğum üç boyutlu tangramdan hacim hesaplarında yararlanılabilir.

Ayrıca;tangram kullanılarak tasarlanan etkinlikler öğrencilere geometrik şekillerin büyüklük,benzerlik ve farklılık gibi özelliklerini karşılaştırma ve tartışma olanağı sağlar.(Rigdon,Raleigh&Goodman ,2000)

Aynı zamanda okul öncesinden ortaöğretime kadar öğrencilere kalıcı bir deneyim kazanma olanağı sunar (Jamski, 1989; Rigdon, Raleigh & Goodman, 2000; Rosamond,

1999). Clements ve Battista (1992) yaptıkları çalışmalarında tangramın gelecek yaşantılarında öğrencilerin muhakemesini güçlendirmek ve geliştirmek için katkıda bulunacağını ifade etmişlerdir.

KAYNAKLAR:

www.bilkent.edu.tr/~kadiri/mat/mat.donem.odev/tngramlar.pdf

tr.wikipedia.org/wiki/Tangram

webde Tangram ile ilgili görsellerin taraması

(tangramın çevre ve alan hesabında kullanılması)

www.meb.gov.tr