Proje Tabanlı Öğrenme

STEM

Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin derslerinde öğrendikleri STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitiminin dört ana disiplinini gerçek dünya problemlerini çözmek amacıyla bir bütün halinde birbirleriyle ilişkilendirerek kullanabilmelerine ve böylelikle ürün ya da buluş geliştirme sürecine dahil olarak öğrenmelerine olanak sağlar.

Projenin çözmeyi amaçladığı günlük hayat problemi ve ortaya çıkacak ürün ya da buluş projenin başlangıcında öğretmenler ve öğrenciler tarafından birlikte belirlenir ve grup halinde yapılacak işler belirlenerek iş bölümü yapılır. Böylelikle öğrenciler, projenin başlangıcında projenin amaçlarını, ortaya çıkarılacak ürünü ya da buluşu ve projeyi başarılı bir şekilde tamamlamaları için kendilerinden neler beklendiğini bilirler. Değerlendirme, geri bildirim ve güncelleme fırsatları, projenin her aşamasında gerçekleştirilebilir.

Proje çalışmaları, öğrencilerin sorunlara çözüm bulmak amacıyla sorgulayarak, araştırarak, ürün ve buluş geliştirerek fen, matematik, mühendislik ve teknolojiyi bir bütün halinde öğrenmelerine ortam sağlamaktadır. Öğrenciler çevrelerindeki problemleri fen, teknoloji, mühendisli ve matematik bilgi ve becerilerini bir bütün halinde kullanarak çözdükçe eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi de öğrenirler.

Öğretmenler, proje tabanlı STEM eğitimi sürecinde çözülecek problemleri belirlenmesinde ve öğrencilerin çözüm yollarını düşünmelerine ve onların bu sorunları çözmeleri için fen, teknoloji, mühendislik ve matematik kullanarak çözümleri, ürün ya da buluşları tasarlamaya yönlendirmede önemli bir rol oynarlar.

Projeler planlanırken en önemli nokta proje çalışmasına katılacak tüm öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarına cevap vermektir. Öğrenciler proje çıktıları (ürün, buluş) elde edilene kadar projeleri için tasarım, test etme, değerlendirme ve güncellemeler yaparak fen, teknoloji, mühendislik ve matematik bilgi becerilerini bir bütün halinde öğrenirler. Bu süreç boyunca öğrenciler eleştirel ve yaratıcı düşünceye aktif olarak katılırlar. Proje planlama, prototip ve çözüm geliştirme çalışmalarında gözlem yaparak ve veri toplayarak aktif problem çözme süreci içine girerler.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin