Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Yararları

Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Yararları

Proje çalışmaları öğrencilerin:
• Daha kolay öğrenmelerini sağlar.
• Seçilen araştırma alanının çeşitli konularıyla ilgili meraklarını giderir.
• Alanın konularına ilgi duymalarını sağlar.
• Öğrencilerin yaptıkları projelerle ilgili konularda ilk elden bilgi edinmelerini sağlar.
• Öğrencilere kendi başlarına bağımsız düşünme, çalışma ve başarma cesaretini kazandırır.
• Öğrencilere eleştirici düşünme yeteneği kazandırır.
• Öğrencileri problem çözme tekniklerini bilimsel yöntemin aşamalarını  öğrenip geliştirilmelerini sağlar.
• Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim tekniklerini geliştirme imkanı sağlar.

• Öğrencilerin kendilerine güvenlerini artırır.
• Öğrencilerin, bilim adamlarının  çaba ve çalışmalarının değerini ve güçlüğünü anlamalarını sağlar.
• Araştırma konusu ile ilgili alanda yetenekli öğrencilerin bu alana yönelip,  bu alandaki  ilk çalışmalarına başlamalarını sağlar.
• Öğrencilerin boş zamanlarını yararlı ve anlamlı etkinliklerle doldurmalarını sağlar.
• Yaratıcılığa özendirir.
• Bilimsel çalışma alışkanlığı kazandırır.
• Seçme, planlama, inceleme ve yürütme gücü kazandırır.
• Pratik deneyim kazandırır.
• Gerçek yaşam koşulları altında sınamaya olanak verir.
• Motivasyonu artırır ve yeni ilgi alanlarının doğmasına sebep olur.
• Öğrenciler bazı konuların “ne” ve “niçin” ini daha iyi görebilirler.
• Öğrenciye başarma duygusu tattırır.
• Öğrencilere kendi başlarına karar almayı öğretir.
• Hem yavaş öğrenen hem de zeki öğrenciler için kullanılır.