Proje Tabanlı Öğrenme Temel Uygulama Aşamaları

Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin gerçek hayatta karşılaşabilecekleri sorunları çözmeleri, yeni bilgiler öğrenmeleri ve yaratıcı projeler üretmeleri için tasarlanmış bir öğrenme yaklaşımıdır. Proje tabanlı öğrenme, öğrencilerin özgürce düşünmelerine, keşfetmelerine ve keşfettikleri bilgileri paylaşmalarına olanak tanır. Proje tabanlı öğrenme, aşağıdaki temel uygulama adımlarıyla gerçekleştirilebilir:

  1. Konu Seçimi: Öğrencilerin ilgi duydukları bir konu seçmelerine ve bu konu hakkında bir proje geliştirmelerine izin verilmelidir. Öğrenciler, proje sırasında karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkmak için birbirleriyle işbirliği yapabilirler.
  2. Araştırma: Öğrenciler, seçtikleri konu hakkında araştırma yapmalı ve proje hedeflerine uygun verileri toplamalıdır. Öğrenciler, internet, kitaplar, dergiler, röportajlar, saha çalışmaları vb. kaynakları kullanabilirler.
  3. Proje Tasarımı: Öğrenciler, proje hedeflerine uygun bir tasarım geliştirmelidir. Tasarım, projenin amacını, yapılacak işleri, kaynakları ve zaman çizelgesini içermelidir.
  4. Projenin Uygulanması: Öğrenciler, tasarlanan projeyi uygulamalıdır. Bu süreçte, öğrenciler, verileri analiz etmeli, bulguları sunmalı ve projenin sonuçlarını değerlendirmelidir.
  5. Sunum: Öğrenciler, proje sonuçlarını sunarak başkalarıyla paylaşmalıdır. Sunum, öğrencilerin proje hedeflerini nasıl karşıladığını göstermelidir.
  6. Değerlendirme: Öğretmenler, öğrencilerin projelerini değerlendirmeli ve öğrencilerin proje hedeflerine uygun olarak çalışıp çalışmadığını belirlemelidir. Öğrencilerin, projelerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda geri bildirim verilmelidir.

Proje tabanlı öğrenme, öğrencilere özgüven kazandırır ve problem çözme becerilerini geliştirir. Ayrıca, öğrencilerin yaratıcı projeler geliştirmelerine ve keşfettikleri bilgileri paylaşmalarına olanak tanır.