Proje Tabanlı Mekatronik Eğitimi Çalıştayı

Mekatronik; makine, elektrik elektronik, kontrol teknolojileri, otomotiv, iklimlendirme ve soğutma, biyomedikal teknoloji vb birçok alandaki uygulamalara bütünleşik bakan bir disiplindir ve her geçen gün uygulama alanı gelişmektedir.
Çalıştayın temel amacı proje tabanlı Mekatronik eğitimi kapsamında yapılan öğrenci projelerini sergilemek ve proje çalışmalarından elde edilen deneyimleri katılımcılarla paylaşmaktır.

Çalıştayın diğer önemli hedefi ise Mekatronik alanında çalışan öğretim elemanlarını, mühendisleri, teknik öğretmenleri, teknikerleri ve teknik elemanları bir araya gelerek tanışmalarını ve gelecekte işbirliği yapabilecekleri bir platform oluşturmaktır. Çalıştaylar sadece akademik bir olay değil, aynı zamanda tanışmak ve yeni işbirlikleri oluşturmak için sosyal boyutu da olan organizasyonlardır.

Çalıştay da sunulacak bildirilerin özetleri bildiri kitapçığı, bildirilerin tamamı ise Çalıştay DVD’sinde kayıt sırasında katılımcılara verilecektir.
25 – 27 Mayıs 2012 tarihinde Çankırı’da düzenlenecek olan Çalıştaya; Mekatronik ve bağlantılı alanlarda (Makine, Otomasyon, elektrik-elektronik, otomotiv, biyomedikal vb.) çalışan akademisyen, mühendis, teknik öğretmen, teknikerleri, teknik elemanları, öğrencileri, sanayicileri ve sivil toplum örgütü temsilcilerini davet ediyoruz.

 

Prof. Dr. Rıza Gürbüz
Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı
Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

45 Öğrenci veya Genç Araştırmacıya (35 Yaş Altı) Çalıştaya Katılım İçin Ulaşım ve Konaklama Desteği

Çalıştay için bildirisi kabul edilmiş 35 öğrenci ve otuzbeş yaş altı araştırmacıya TÜBİTAK, 10 öğrenciye ise TEGEV tarafından konaklama, ulaşım desteği sağlanacaktır. TÜBİTAK ve TEGEV desteği dışında Çalıştaya bildiri ve proje ile katılan 25 öğrenciden katılım ücreti alınmayacaktır. Desteklerden yararlanılabilmesi için en geç 04 Mayıs tarihine kadar internet sitemizdeki başvuru formunu doldurarak başvurulması gerekmektedir. Başvuru için bildirilerin değerlendirme sonuçlarını beklemeyiniz. Sağlanacak destekler daha sonra talepte bulunanlara bildirilecektir. Destekler ve diğer konularda Çalıştay sekreteri Uzman İsmail Topaloğlu ile telefonla görüşebilir veya e-posta mesajı gönderebilirsiniz.

Çalıştay Programı
25 Mayıs 2012, Cuma (Çankırı)
10:00Çalıştay Açılışı (Çankırı Atatürk Kültür ve Sanat  Merkezi)
11.00 Açılış Paneli (Sanayinin Mekatronik Teknikerlerinden Beklentileri)
12.45 Öğle Yemeği (Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüsü)
14.00 Çalıştay Sergisinin Açılışı ve Çalıştay Kayıt (MYO Kapalı  Spor Salonu)
15.30 Çay-kahve İkramı (MYO Kantini)
16.00 Paralel Oturumlar / MYO Spor Salonunda Projelerin Gezilmesi
17.30 İlk Gün Oturumlarının Kapanışı ve Kısa Çankırı Turu
19.00 Akşam Yemeği ve Müzik Programı

26 Mayıs 2012 Cumartesi (Çankırı)
09.00 Paralel Oturumlar / MYO Spor Salonunda Projelerin Gezilmesi
10.40 Çay-kahve Arası
11.00 Paralel Oturumlar / MYO Spor Salonunda Projelerin Gezilmesi
12.30 Öğle Yemeği ( Meslek Yüksekokulu Merkez Kampüsü)
14.00-15:30 Bildiri ve Poster Sunumları
16.00 Çalıştay Kapanış Paneli  (Çankırı Atatürk Kültür ve Sanat  Merkezi)
17:00 Çankırı ve Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampusunu Ziyaret
19.00 Çalıştay Kapanış  Yemeği

27 Mayıs 2012 Pazar (Çalıştay Sonrası Ilgaz – Kastamonu Gezisi)
07:30  Kahvaltı
08:15 Ilgaz ve Kastamonu Gezisi için Çankırı’dan Hareket
13:30 Kastamonu’da Öğle Yemeği
17:00 Kastamonu’dan Çankırı’ya Dönüş