Proje Tabanlı Eğitimin Tanımı

Proje Tabanlı Eğitimin Tanımı

Proje tabanlı öğrenme, projeyi eğitimin temel unsuru olarak gören bir öğrenme anlayışıdır. Proje, düşünme, hayal etme ve özgünlük demektir. Proje tabanlı öğrenme ise, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu üstlenmiş özgün bireyler yetiştirmeyi ve bunu gerçekleştirecek bir öğrenme sürecini öngörür. Proje çalışmaları, okul öncesinde öğrenmeye değer bir konu hakkında çeşitli bakış açılarının derinliğine incelenmesine olarak tanımaktadır. Proje çalışmaları genellikle bir sınıf içindeki küçük bir gruplar ile, bazen bütün bir sınıf, nadiren de bireysel olarak yapılabilir.
Proje konularının seçiminde dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde sıralamak mümkündür (Bilen, 1993; Okan, 1989):
• Proje, öğrencinin çevresindeki hayattan seçilmeli, öğrenciyi üzerinde durup çalışmaya sevk edecek nitelikte olmalıdır.
• Proje, türlü çalışmalara imkan verecek nitelikte, yani bileşik olmalıdır.
• Proje, öğrencinin ruhsal ve bedensel yeteneklerini geliştirmeye ve zekasını işletmeye elverişli olmalıdır.
• Proje, başka projelere de zemin hazırlamalı, toplum hayatıyla ilgili olmalı, öğrencinin toplum hayatına da uymalıdır.
• Proje, çocuğun çeşitli araçlar kullanarak onları kullanma becerisini kazanmalarına, iyi alışkınlıklara sahip olmasına  imkan               vermelidir.
• Proje, istendik etkinlikleri  kapsayıcı olmalı, boş uğraşlardan arındırılmalıdır.
• Projenin hazırlanmasına yetecek zaman belirlenmelidir.
• Proje, işlenen konuyla ilgili olmalı, ulaşılacak  davranışlar açıkça  belirtilmelidir.
• Projeden elde edilecek  yarar, araç-gereç  ve kaynaklar için yapılan yatırıma değer nitelikte olmalıdır.
• Öğrenciye  etkinlikler  yoluyla sorunlarını çözebilme olanağı verilmelidir.
• Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları  ile, çevrenin  sosyal ve hayati özellikleri dikkate alınır.
• Yaptıracağımız iş öğrencinin  öğrenmek ve yapmak ihtiyacını duyduğu bir iş olmalıdır.
• Yaptıracağımız etkinlikler bilgi vermekten çok  tam bir eserle  sonuçlanıcı nitelikte olmalıdır.
• Proje, öğrenciyi düşünmeye ve  araştırmaya yöneltmelidir.