Proje Tabanlı Beceri Yarışması İle İlgili Bilgiler

PROJE TABANLI BECERİ YARIŞMALARI

Mesleki ve Teknik eğitim okul ve kurumlarındaki öğrenci ve kursiyerlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda edindikleri mesleki bilgi ve becerilerini kullanarak girişimcilik, yaratıcı zekâ, bilimsel düşünme, rekabet edebilme, araştırmaya yönelme ve proje hazırlama deneyimi kazanmaları amacıyla 2010–2011 Eğitim Öğretim yılında Proje Tabanlı Beceri yarışmaları düzenlenmiştir.

Bakanlığımız Erkek Teknik Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek yarışmalara Genel Müdürlüğümüze bağlı okullar en az bir proje ile katılacaklardır. Beş grupta düzenlenen yarışmalar için ilgili siteden Yarışma Genelgesi, Başvuru Kılavuzu, yarışma takvimi ve başvuru formunun dikkatle incelenerek hazırlanacak projelerin veri tabanına ivediyle işlenmesinin sağlanması gerekmektedir.